Skip to content

Gick på föräldraledighet när han blev arbetslös - ska betala tillbaka föräldrapenning

Foto: Christine Olsson/TT

Mannen beviljades föräldrapenning eftersom han avstod från arbete för att ta hand om barn. Det visade sig dock att han i själva verket hade gått på föräldraledighet när han blev arbetslös. Kammarrätten beslutar nu att han ska betala tillbaka pengarna. 

 

Mannen hade ansökt om och beviljats föräldrapenning för en period på två och ett halvt år. I sin ansökan uppgav mannen att han hade en anställning vid ett bolag.

Enligt Försäkringskassan var mannen dock i själva verket att betrakta som arbetslös från just det datum som han hade beviljats föräldrapenning för - någonting som enligt Försäkringskassan inte kunde likställas med att "avstå från arbete" för att ta hand om barn.

Måste avstå från arbete
Försäkringskassan beslutade därför att mannen skulle betala tillbaka pengarna med hänvisning till att föräldrapenningen hade utbetalats på felaktig grund. Försäkringskassan valde dock att bevilja eftergift med hälften av beloppet med hänsyn till mannens ekonomiska situation och Försäkringskassans utredningsskyldighet.

Mannen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Falun som konstaterade att det krävs att föräldern har ett arbete som denne faktiskt avstår från för att kunna beviljas föräldrapenning. Av handlingarna framgick att mannen hade haft ett visst engagemang i olika företag under den aktuella tiden - någonting som dock inte räckte enligt förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten ansåg däremot att det var Försäkringskassan som hade orsakat den felaktiga utbetalningen genom sin bristande utredning av de frågestecekn som trots allt fanns. Förvaltningsrätten beslutade därför att upphäva beslutet om återbetalning.

Oriktiga uppgifter
Försäkringskassan överklagade till Kammarrätten i Sundsvall som nu går på Försäkringskassans linje. Till skillnad från förvaltningsrätten anser kammarrätten att det var mannen själv som orsakade de felaktiga utbetalningarna.

Kammarrätten skriver i sin dom:

"X (mannen) angav i varje ansökan om tillfällig föräldrapenning avseende perioden 16 september 2012–12 september 2014 att han var anställd av företaget AB1, trots att uppdraget då hade upphört. Avseende perioden därefter angav han att han arbetade i bolaget AB2 med en angiven årslön om 310 200 kr, trots att han varken utfört något arbete eller tagit emot någon lön från det bolaget".

Eftersom mannen lämnat oriktiga uppgifter ska pengarna återbetalas i enlighet med Försäkringskassans beslut.

  • Alt-texten
    Anna Ekdahl

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt