Skip to content

"Förrädiskt med en överdriven tro på att staten är god - Sverige behöver en författningsdomstol"

DEBATT - av Felix Arnstedt, jur.kand. och förbundsstyrelseledamot för Kristdemokratiska ungdomsförbundet

 

Sverige behöver en författningsdomstol. Mest sannolikt har det inte undgått någon att vi har ett osäkert parlamentariskt läge. Populistiska krafter är på frammarsch både till höger och vänster. I kölvattnet kommer förslag, åsikter och uttryck som underminerar och urholkar rättsstaten.

Det är en oroväckande utveckling och ett särskilt ansvar åligger Sveriges jurister att utgöra den första försvarslinjen när grundläggande rättsstatliga principer är ifrågasatta.

Olof Palme är en omtvistad figur men en sak kan man säga med säkerhet om hans insatser för det svenska grundlagsskyddet. När lagrådet försvagades i samband med 1974 års grundlag försvagades också det svenska grundlagsskyddet. Detta var en medveten strategi för att utöka regeringen och riksdagens makt men innebar brister i maktdelning.

Ett svagt grundlagsskydd är något som inte diskuteras särskilt flitigt i tider när det råder relativt bred konsensus om grundläggande värderingar. Men opinionen står inte stilla, den är rörlig och riktningen inte självklar.

Totalitära idéer kan snabbt spridas och få fäste. Då måste man redan innan ha vattentäta skott mellan politiken och rättsväsendet.

Den prövning som görs idag, innan ett lagförslag mottagits av riksdagen, är av konsultativ karaktär och innebär inte någon reell spärrfunktion. Det är beklagligt då det finns uppenbara risker med att odemokratiska lagar med normerande verkan för samhället kan släppas igenom.

Precis som i många andra lägen är det Sverige som sticker ut i en internationell jämförelse. Inte, som det ibland låter i den inhemska debatten, att det är resten av världen som sticker ut.

En svensk författningsdomstol skulle också vara en stark röst för att värna svenska konstitutionella intressen i förhållande till andra medlemsländer inom EU.

En överdriven tro på att staten alltid är snäll och god kan vara förrädisk. Det är en övertygelse som kan leda till att man sänker garden när rättsstaten på allvar hotas.

Viktigare än någonsin tidigare är att man stärker domstolarnas självständighet och minskar den politiska styrningen av domstolsverket samtidigt som man också ser över regeringens inflytande över vilka domare som tillsätts.

Svensk grundlag, demokrati och rättsstat har ett svagt skydd och står således inte rustat för en ny tid där dess grundläggande värden inte längre är självklara.

Mycket pekar på att den tiden kommer allt närmare. För att skydda Sveriges demokrati bör därför en författningsdomstol införas.

 

 

 

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

20 comments

Nu blir jag osäker på skillnaden mellan "populistiska partier" och "all makt utgår från folket"

Naturligtvis kan vi diskutera om staten är god. En ond regering kan alltid röstas bort efter 4 år.
Men hur blir man av med en ond författningsdomstol.

Den sista frågan blir vem staten skall vara god mot. Kan godhet definieras som att liksom flertalet andra land i första hand tänka på sina medborgare, eller består godhet i att framför allt tänka på de som inte är medborgare ?

Det förutsätter att rösträtten finns kvar efter fyra år.

En författningsdomstol blir självständig och med uppdraget att se över om t.ex. en tilltänkt lag är förenligt med de grundläggande rättigheterna en människa har. En författningsdomstol är en säkerhetsventil vid införandet av nya lagar. En konsultation hos lagrådet är det inte.

Medborgarbegreppet är givetvis centralt och väldigt intressant i sammanhanget. Idag ser vi det som självklart att t.ex. kvinnor också kan bli medborgare men så har det inte alltid varit i våra olika civilisationer i samhället.

Skillnaden mellan populistiska partier och all makt utgår från folket är allas lika värde.

En gång för alla. Staten består av människor. I Sverige har dessa människor inget som helst ansvar för de handlingar de utför som "stat". (Det är oxå mkt bekvämt för dessa när landets odugliga journalister refererar till staten när något fungerar illa. För då klandras ju ingen person).
Tycker man att det är ett tillfredsställande läge lallar man på som vanligt. Anser man icke detta bör man fort som attan börja förberedelserna med införandet av en författningsdomstol- As simple as that…:):):)

"Den prövning som görs idag, innan ett lagförslag mottagits av riksdagen, är av konsultativ karaktär och innebär inte någon reell spärrfunktion."

Vilket är tur nu när lagrådet har tillagt sig ovanan att skrika vargen kommer så fort den får ett rött lagförslag som de blå partierna inte gillar, oavsett innehåll.

Monumentalt vulgärt att generellt påstå att Lagrådet, landets högsta jurister, partiskt skulle underkänna lagförslag från de rödgröna laget. Lagrådets sågning av gymnasielagen bygger t.ex. på fundamentala jurtidiska sakargument såsom bristande rättssäkerhet, i praktiken otillämpliga och svävande rekvisit, oförenlighet med internationella konventioner och likabehandlingsprincipen.

Att låtsas som om ovanstående sakargument skulle vara uttryck för ett politiserande lagråd eller en principlös juridifiering av politiken är uppenbarligen nonsens.

Om de röda laget tycket sig kunna stå över funamentala rättsprinciper och dessutom slarvar med remissrunda och konsekvensanalys av lagförslag, lättvindigt avför Lagrådet och låtsas som om kritiken dessutom inte kommer från juridiska institutioner vid Universiteten och advokatsamfundet,
ja, vad ska man då säga än att de rödgröna helt enkelt tycker sig ha rätten att stå över grundlagen och lagprövning när det passar.

Samtidigt kan en hycklande socialdemokrati och svensk vänster uttrycka den största bestörtning när den politiska styrningen av domstolsväsendet utökas i Ungern och Polen.

Det är naivt att tro att en domstol kan skydda mot "totalitära idéer". Jag vet inte i detalj vilka lagar och regler som gällde i Weimarrepubliken men troligen hade de tillkommit för att skydda republiken. Det räckte med att Göring som var talman "inte hörde" von Papens upplösande av riksdagen för att Tyskland skulle bli Nazityskland.

Sedan är det rätt magstarkt av ett parti som dansar på riksdagsspärren och som fick stödröster att hänga kvar att sätta sig på höga hästar över "populism". Missförstå mig inte, KD är bland de mer konsekventa och har förordat samtal med SD. Faktum är att jag uppfattar det som att SD är mer troget SAP:s partiprogram från 1960-talet än vad SAP själva är.

Jag tror att anledningen till 1974 års grundlag var att snabba på processen mot det idealsamhälle som 68-vänstern såg framför sig och då var det besvärligt med ett överhus med längre och överlappande mandatperioder. Vi ska komma ihåg att detta var långt före de socialistiska ländernas konkurser. Till slut kunde inte ens totalitära regimer stå mot folkviljan.

Faktum är att 1790-talets politiker verkar mer mogna och nyktra än nuvarande politikergeneration. "The Bill of Rights" är både klartänkt och förutseende och det är troligen därför som antidemokraterna vill skrota konstitutionen i många stycken. Speciellt "A well regulated militia being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed" är en nagel i ögat på dem.

Det är ett meningslöst argument att påstå att det skulle vara "naivt att tro att en författnings-domstol kan skydda mot totalitära ideér" - om man menar skydda helt mot totalitära ideér, oavsett historiska samhällsförhållanden. Kan en Författningsdomstol motverka totalitär ideér?
Svar, en fungerande författningsdomstol och författningsskydd kan helt uppenbart motverka en sådan utveckling och inte minst skydda medborgerliga rättighet ifrån att förtrampas av ett principlöst majoritetsvälde, även under skenbart demokratiska förhållanden. Att en Författnings-domstol i sig inte är en garanti mot revolution eller totalitär samhällsomvandling är ett synnerligen svagt argument, då en författningsdomstol helt uppenbart är ett skydd ibland flera mot rättsövergrepp i sken av statsnytta eller majoritetsförtryck. Weimarrepubliken saknade för övrigt författningsskydd och den falllucka som öppnade upp för Herr Hitlers maktövertagande var närmast missbruket av fullmakslag/ undantagslag i konstitutionen.

Exakt, och det är därför Tyskland idag har en författningsdomstol som inrättades 1951.

Det imponerar inte på den svenska eliten., För i Sverige är alla snälla och har rätt "värdgrund". (Utom SD då). Dessutom är det inte bara "vänstereliten" som anser att en författningsdomstol är obehövlig. Detta gäller även "den borgerliga eliten" Som ju i kraft av egen majoritet under alliansåren 2006-2010 hade alla möjligheter i världen att skapa en författningsdomstol. Med de ville de inte. De visade inget intresse för den saken. Och så är det med den saken....:)

Det är rättspolitiskt nonsens att tro att alliansen ensidigt skulle ha kunnat införa en Författningsdomstol, när förutsättningar för en långsiktik blocköverskridande överenskommelse saknades. I I grundlagsberedningar och förändringar av exempelvis Regeringsformen är praxis att hitta över tid bestående kompromisser. Det råder däremot ingen tvekan om vilket block som i den politiska debatten argumenterat för ett förstärkt författningsskydd.

Skavde det att få höra ett par sanningens ord? Vad hindrade alliansen konkret? Inget vill jag påstå. Den grundlagsändring de så hett ville genomföra gick ju utmärkt. Utan att nämnvärt diskuteras. Eller be sosseriet om tillstånd. Så vem talar nonsens?

Den som tror att alliansen ensidigt skulle införa en Författningsdomstol och därigenom förändra den svenska konstitutionen från folksuveränitetens princip till en författning av traditionell maktdelningsmodell, utan att först söka blocköverskridande och i en grundlagsberedning befästa kompromisser saknar kunskap om svensk parlamentarisk och rättspolitisk praxis. Borgerligheten och SAP har alltid sökt blocköverskridande överenskommelser inom försvarspolitikens och författningsrättens fundament. Det konkreta hindret är alltså "bara" ungefär hundra års befäst praxis i riksdagen och värdet av att konstitutionella förändringar överlever maktskiften mellan blocken - en fundamental statsvetenskaplig princip för fungerande konstitutionalism över tid, till ömsesidig nytta för den deliberativa demokratin och poltisk stabilitet.

Din argumentation är som flugors surr i mina öron herr Birk. Att hänvisa till "att så har vi alltid gjort" håller ej i dessa tider. Dessutom gick det ju utmärkt att avskaffa det högst stötande uppenbarhetsrekvisitet i lag om lagprövning samt genomföra en del andra ändringar utan att tillfråga folket som man gör i anständiga länder/stater. Vad det hela handlar om är viljan. "If there is a will there is a way". I Sverige finns ingen vilja till något substantiellt. :)

SAP skulle alltså ha ändrat statsskicket till republik när de hade chansen på 70-talet…...

Om du tycker det vara oanständigt att förtroendevalda i den svenska representativa demokratin gör förändringar i grundlagen efter grundlagsutredningar, så hittar du på ett eget demokratikriterium till förmån för direktdemokrati som det enda fullgott demokratiska, detta visar ytterligare prov på dina fria fantasier och okunskap om svensk konstitutionell praxis och politiska historia.
En förstärkt lagprövningsrätt för domstolar in casu, innebär för övrigt en gradskillnad och naturlig harmonisering med kontinental rätt, att införa en författningsdomstol med normerande makt över lagstiftningprocessen utgör däremot ett fundamentalt skifte av författningsmodell.

Bäste herr Birk, vad vet Du om mina historiska kunskaper. Nada skulle då jag påstå. Men jag struntar blankt i "svensk konstitutionell praxis och den politiska historien". Då det just hör historien till. Jag talar om vad som behövs i framtiden. Pronto. Jag dissar även helt det sätt som saker "görs" i Sverige. Det Du uppenbart hyllar och högaktar. Jag tar mig även friheten att påstå att vårt land har mängder av lagar som inte borde ha införts och inte heller skulle ha gjort det om vi haft en konstitutionsdomstol som försvarade oss mot politiska dumheter inom lagstiftningsområdet. Avslutningsvis, ja jag tycker den schweiziska demokratimodellen är vida överlägsen vår variant. Anser det även bevisas om vi ser hur respektive länder utvecklats de senaste fem decennierna. Sverige är helt omkört och distanserat. På de flesta områden. Rest my case…:)

Det finns "otaliga" exempel på domar från både Förvaltningsdomstolarna och de Allmänna domstolarna att utslagen visar tydliga tecken på partiskhet till myndigheternas eller myndighetspersonernas otillbörliga förmån och till nackdel för klagande medborgare och civila juridiska personer!
Därför undrar jag vad en Författningsdomstol skall kunna göra åt detta faktum? Eller ens kunna beivra uppenbara brott mot domarreglerna eller likabehandlingskriteriet jämlikt grundlagen?

Har artikelförfattaren några synpunkter på hur en författningsdomstol skall vara sammansatt? Hur skall man mera konkret bestämma domstolens arbetsuppgifter? Vem skall utse domstolens domare? Skall domstolen kunna avvecklas och hur? Dessa och andra frågor förblir ofta obesvarade när någon väcker förslag om författningsdomstol.

Bäste jur. kand. Felix Arnstedt!
Är det inte hög tid att artikelförfattaren försöker räta ut alla frågetecken som artikeln har frammanat hos Verklighetens Folk?
Det tycks som om väldigt få har någon övertro på att staten är god. Däremot verkar många ha upplevt att staten är väldigt god mot sig själv och sina egna ämbetsmän och politiker.
Därför kommer ännu en fråga: Vad kan en Författningsdomstol göra åt detta och andra frågor?

Bedragare framstår inte som klokare för de använder fina ord.

Just saying.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.