Skip to content

Förlorar i högsta instans - tre år i Sverige inte skäl att stoppa utvisning till Afghanistan

Foto: Jae C. Hong/TT

Den unge mannen från Afghanistan har vistats i Sverige i tre år - "en förhållandevis kort tid även med hänsyn till hans ålder". Det anser Migrations-överdomstolen som därmed river upp domen från migrationsdomstolen och slår fast att det varken strider mot Europakonventionen eller svensk lag att utvisas honom till Afghanistan.

 

Den unge mannen är shiitisk hazar och kom till Sverige i mitten av tonåren och har därefter vistats här som asylsökande i knappt tre.

Efter att ha fått avslag på sin asylansökan överklagade han Migrationsverkets beslut till Migrationsdomstolen i Malmö.

Ålder inte bevisad
Domstolen kom fram till att det inte var visat att han verkligen var under 18 år och att det inte heller fanns skäl att betrakta honom som vare sig flykting eller "alternativt skyddsbehövande".

Migrationsdomstolen ansåg dock att det ändå fanns anledning att bevilja honom ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Enligt domstolen fanns det sådana "synnerligen ömmande omständigheter" att det skulle strida mot Sveriges internationella åtaganden enligt bland annat Europakonventionen att utvisa honom till Afghanistan.

Hazarer behandlas illa
Domstolen pekade på hur illa hazarer behandlas i Afghanistan och att mannen hade vistats större delen av sitt liv utanför hemlandet.

Han saknade därmed kännedom om levnadsförhållandena i Afghanistan och enligt domstolen fanns det stor risk för att han skulle hamna i en socialt utsatt situation om han utvisades dit.

Viss anpassning till Sverige
Migrationsverket överklagade till Migrationsöverdomstolen som nu river upp migrationsdomstolens dom. Migrationsöverdomstolen skriver:

"X (mannen) kom, enligt egen uppgift, till Sverige i mitten av tonåren och har visats i Sverige i snart tre år, vilket får anses vara en förhållandevis kort tid även med hänsyn till hans ålder. Att X fått viss anpassning till Sverige under den tid han har tillbringat här medför inte att det kan anses föreligga synnerligen ömmande omständigheter."

Tre år i Sverige
När det gäller frågan om Europakonventionen, EKMR, skriver överdomstolen:

"X har aldrig haft uppehållstillstånd i Sverige. Att han, som relativt ung, vistats här i knappt tre år som asylsökande kan inte anses tillräckligt för att han ska ha etablerat ett sådant privatliv som avses i artikel 8 EKMR." 

Det finns därför inga hinder mot att utvisa mannen till Afghanistan. Migrationsöverdomstolen fastställer därför Migrationsverkets beslut.

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt