Skip to content

"Fashionabla" middagar i kultursektorn var mutor - därför river djupt oenig hovrätt upp friande dom

Foto: Anders Wiklund/TT

Svea hovrätt river upp den friande domen för mutbrott och dömer företrädare för musik-branschen och myndigheter inom kulturområdet för mutbrott. Tingsrätten ansåg att middagarna handlade om naturliga umgängesinslag medan en djupt oenig hovrätt nu pekar på de ”särskilt höga krav på integritetsskydd” som gäller för stats-tjänstemän.

 

Sju personer med koppling till den svenska musikbranschen åtalades i Stockholms tingsrätt för olika former av mutbrott. De tilltalade har haft höga befattningar i intresseorganisationerna Sveriges kompositörer och textförfattare och Föreningen Svenska Tonsättare och vid Statens musikverk och Statens kulturråd.

Åtalet kretsar kring de påkostade årliga jul- och vårmiddagar som föreningarna anordnar och där företrädare för de statliga myndigheterna medverkat.

Otillbörliga förmåner?
På middagarna förekommer bland annat utdelning av priser och stipendier liksom olika musikinslag.

Enligt åklagaren har gratismiddagarna utgjort "otillbörliga förmåner" som påverkat förtroendet för tjänstemännens myndighetsutövning.

Tingsrätten gick dock på försvarets linje och friade personerna på samtliga punkter. De tilltalade ingår i och för sig i personkretsen som kan dömas för tagande respektive givande av muta och tillställningarna som sådana kan också ses som förmåner.

Förmånerna kunde dock enligt tingsrätten inte anses "otillbörliga" och de tilltalade friades alltså därför.

Ska följa branschen
Tingsrätten underströk att staten genom myndighetsinstruktioner och förarbetsuttalanden har ställt krav på myndigheterna att följa vad som händer på musikområdet och samverka med dem som kan främja musiklivet. Föreningarna har samtidigt inte haft en naturlig kontaktyta där de kunnat gynnas av myndigheterna - som dessutom bjudits in helt öppet.

Värdet på förmånen kunde sägas vara relativt högt men det hade samtidigt "inte varit fråga om någon förmögenhetsöverföring att tala om till mottagarna då de i materiellt hänseende endast tillgodogjort sig en måltid".

Med hänsyn till myndighetsinstruktionerna och kulturpolitikens mål och inriktning måste de åtalade också anses ha haft "grundad anledning att uppfatta tillställningarna som naturliga och nyttiga led i myndighetsföreträdarnas tjänsteutövning" – även om det handlat om "fashionabla tillställningar".

Medverkan från departementen
Tingsrätten betonade särskilt att middagarna arrangerats i flera år med återkommande medverkan från departementstjänstemän, utan synpunkter.

De tilltalade hade enligt tingsrätten dessutom saknat uppsåt att begå brott.

De friande domarna överklagades till Svea hovrätt som nu fäller fem av de tilltalade. Åklagaren har godtagit tingsrättens friande dom i två fall men drivit målet vidare när det gäller föreningarnas företrädare och tre myndighetspersoner, däribland den tidigare generaldirektören för Statens musikverk.

Särskilt höga krav
Föreningsföreträdarna döms för bestickning och givande av muta medan myndighetsföreträdarna döms för mutbrott och tagande av muta.

Hovrätten anser - till skillnad från tingsrätten - att det handlar om myndighetsutövning när Statens musikverk och Statens kulturråd delar ut bidrag.

Myndighetspersonerna har dessutom haft tjänsteställningar med "särskilt höga krav på integritetsskydd" – någonting som innebär att utrymmet för att ta emot förmåner är mycket begränsat.

Dyra middagar
Värdet på middagarna överstiger normal representation och deltagandet kan enligt hovrätten inte anses som en naturlig del i myndighetsarbetet.

Det får därmed anses ha varit fråga om "otillbörliga" förmåner som innebär att de tilltalade ska dömas, enligt hovrätten.

Påföljderna bestäms genomgående till 30 dagsböter samtidigt som föreningarna åläggs att betala en företagsbot på 100 000 respektive 75 000 kronor.

Två av rättens fem ledamöter - en hovrättsassessor och ett hovrättsråd - är skiljaktiga och vill fastställa den friande domen. Enligt dem har deltagandet på middagarna inte varit någon otillbörlig förmån utan – tvärt om – varit "naturligt och nyttigt".

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt