Skip to content

Falska krav hos Kronofogden "drunknade" i riktiga snabblån - HD beviljar resning för skuldsatt

När kvinnan fick kravbrev från Kronofogden reagerade hon inte eftersom hon hade dålig ekonomi och kravet "drunknade" bland hennes snabblån. Hon accepterade därför kravet. Krono-fogden upptäckte dock att bolaget hade satt detta i system. Kvinnan ansökte om resning och Högsta domstolen river nu upp Kronofogdens beslut.

 

Kronofogden beslutade i augusti 2015 att kvinnan skulle betala 5 000 euro plus ränta på 36 procent till ett bolag. Beslutet överklagades inte utan vann laga kraft.

Kronofogdens internutredning upptäckte dock senare att bolaget hade utsatt flera personer - inklusive kvinnan - för bedrägerier.

Flera snabblån
När kvinnan kontrollerade saken visade det sig att hon visserligen hade tagit flera snabblån under den aktuella perioden - men inte från det bolaget.

Enligt kvinnan hade bolaget helt enkelt lurat henne att acceptera bolagets begäran hos Kronofogden eftersom hon redan var skuldsatt och därför inte skulle reagera på Kronofogdens beslut.

Bolaget hade använt sig av ett bolagsnamn med ordet "invest" som påminner om de kreditbolag som lämnar SMS-lån. Det ombud som angavs i ansökan om betalningsföreläggande var dessutom en person som inte existerade.

Hovrätten sade nej
Kvinnan begärde därför resning hos Svea hovrätt som dock avslog hennes ansökan. Hovrätten slog fast att kvinnan hade delgivits skulden och att hon inte hade överklagat beslutet inom den sexmånadersfrist som gäller.

Kvinnan överklagade till Högsta domstolen som nu beslutar att bevilja resning i målet, riva upp beslutet och återförvisa ärendet till Kronofogden.

Högsts domstolen understryker att man i normalfallet inte kan bevilja resning när personen inte ens har brytt sig om att ta del av ansökan om betalningsföreläggande. Resning kan dock undantagsvis beviljas i de ärenden där ansökan har gjorts inom ramen för brottslig eller i vart fall otillbörlig verksamhet.

För hög ränta
Av utredningen framgår att bolaget bedrivit otillbörlig verksamhet och resning ska därför beviljas.

HD påpekar därutöver att Kronofogden inte borde ha godtagit en ansökan om betalningsföreläggande med så hög ränta som i det aktuella fallet.

 

 

 

 

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt