Skip to content

Facit av gymnasielagen: 10 557 ansökningar - nu ligger ansvaret på kommunerna

Foto: Adam Wrafter/SvD/TT

När ansökningstiden enligt den så kallade gymnasielagen gick ut i helgen har det kommit in 10 557 ansökningar till Migrationsverket. I takt med att ärendena nu betas av understryker Migrations-verket att huvudansvaret för de ekonomiska frågorna ligger på kommunerna.

 

Av de totalt 10 557 ansökningarna enligt gymnasielagen har 1 294 ärenden redan avgjorts medan 9 212 ärenden väntar på att få ett beslut. Enligt Migrationsverket kan det handla om ytterligare ”några hundratal” ansökningar som skickades under helgen.

Ansvar på kommunerna
Enligt Migrationsverket handlar frågorna nu om vad som gäller för boende och ekonomiskt bidrag både under den tid då man väntar på ett beslut och när man väl har fått ett beslut om uppehållstillstånd – någonting som primärt regleras i lagen om mottagande av asylsökande med flera, LMA.

Migrationsverket understryker att majoriteten av de ungdomar som nu väntar på beslut enligt gymnasielagen är så kallade tillståndssökande, det vill säga personer som inte längre kan överklaga sin ansökan om asyl.

- Då ligger ansvaret för ekonomiskt bistånd enligt LMA på socialnämnden i den kommun ungdomarna vistas. Däremot finns ingen rätt till boende, utan det är upp till varje kommun vilket stöd de vill erbjuda, säger Jan-Anders Rapp, rättslig expert vid Migrationsverket.

Studiestöd
När studierna har påbörjats kan också Centrala studiestödsnämnden, CSN, ge ekonomiskt bistånd i form av studiehjälp.

- Om det uppstår ett akut behov av bostad och försörjning för en person, är det kommunen som ytterst får pröva om det är aktuellt med försörjningsstöd, säger Jan-Anders Rapp.

Enligt Migrationsverket hör också många kommuner av sig när det gäller frågor om ersättning för de ungdomar som får uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

 

Här finns Migrationsverkets allmänna information om gymnasielagen.

Här finns Migrationsverkets särskilda information för kommuner.


  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt