Skip to content

Ersättning för tolv miljarder - men a-kassornas slarv sågas efter ny granskning

Foto: Henrik Montgomery/TT

Det finns betydande skillnader i hur de olika a-kassorna straffar arbetslösa som inte söker jobb eller bryter mot reglerna på andra sätt. Hur reglerna ska tolkas måste därför förtydligas. Det visar en färsk granskning från Riksrevisionen. 

 

- Att en medlem i en a-kassa löper avsevärt mindre risk att bli av med sin ersättning vid brott mot villkoren än vad en medlem i en annan a-kassa gör är en tydlig indikation på brister i likvärdigheten – och så ska det inte vara, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Under förra året betalade a-kassorna totalt ut 12,4 miljarder kronor till drygt 220 000 arbetssökande.

Stora skillnader a-kassorna emellan
För att kunna få arbetslöshetsersättning krävs att den arbetssökande aktivt söker jobb och lämnar in aktivitetsrapporter till Arbetsförmedlingen. Om detta missköts informerar Arbetsförmedlingen a-kassan genom en så kallad underrättelse. 

Riksrevisionens granskning visar att det finns betydande skillnader mellan a-kassorna i hur ofta underrättelserna leder till sanktioner. Något som Riksrevisor Stefan Lundgren anser är problematiskt. 

- Stora skillnader i hur a-kassorna behandlar arbetssökande riskerar att skada tilltron till arbetslöshetsförsäkringen, och därmed hela systemets legitimitet, säger Stefan Lundgren.

Tillämpar regelverket olika
Enligt Riksrevisionen kan de stora skillnaderna a-kassorna emellan inte förklaras med att deras ärenden skiljer sig åt, eller att deras medlemmars inkomster skiljer sig åt

En troligare förklaring är, enligt Riksrevisionen, istället att skillnaderna uppstår genom att de olika a-kassorna tillämpar regerlverket olika. 

Efterfrågar tydligare vägledning
Granskningen visar att åtta av tio underrättelser som a-kassorna skickar till Arbetsförmedlingen handlar om att den arbetssökande utan ”godtagbara skäl” låtit blir att lämna in sin aktivitetsrapport.

Det är därför, enligt Riksrevisionen, av stor vikt att a-kassorna har en gemensam tillämpning av begreppet ”godtagbara skäl”.

- A-kassorna efterfrågar tydligare vägledning från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, i form av föreskrifter om ”godtagbara skäl”. Sådana föreskrifter finns inte i dag, eftersom IAF saknar bemyndigande att utfärda dem, säger Anton Ringström, projektledare för granskningen.

Riksrevisionen rekommenderar därför regeringen att se över IAF:s uppdrag att förtydliga regelverket i försäkringen.

IAF rekommenderas att utfärda allmänna råd om försäkringens tillämpning inom områden med oklar rättspraxis och där stora olikheter har konstaterats.

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt