Skip to content

"En seger vi arbetat för länge" - EU sänker momsen för elektroniska publikationer

Sveriges finansminister Magdalena Andersson på ekofin-möte i Bryssel. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Sänkt moms på elektroniska publikationer och enklare momsregler för handel över gränser. Det är två av besluten som fattades av EU-ländernas ekonomi- och finansministrar under årets ekonfinrådsmöte. 

 

Rådet enades bland annat om en ändring i mervärdesskattedirektivet för skattesatser för elektroniska publikationer.

Beslutet betyder att medlemsstaterna kan tillämpa samma skattesatser på elektroniska publikationer som sedan tidigare gäller för tryckta böcker, tidningar och tidskrifter.

- Det här är en seger som vi arbetat länge för. Beslutet i dag om samma goda momsvillkor för att publicera i tryck och digitalt handlar om medias grundförutsättningar och är därför en principiell demokratisk fråga, sa finansminsister Magdalena Andersson (S) i samband med mötet.

Enklare momsregler för handel över gränser
Utöver sänkt moms på elektroniska publikationer beslutades under mötet om justeringar för mervärdesskatt vid handel mellan företag över gränser, så kallade "enkla lösningar".

Desa syftar till att motverka bedrägerier samt förenkla och harmonisera mervärdesskattereglerna vid varuhandel inom EU.

Hårdare bekämpning av penningtvätt
Rådet gavs under mötet dessutom information om EU-kommisionens nya förslag på åtgärder för att få samtliga europeiska banker att efterleva det regelverk som ska motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. 

I förslaget ingår bland annat att ge den Europeiska bankmyndigheten, EBA, ökade befogenheter inom bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

 

 

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt