Skip to content

"En lagtekniskt ofullständig produkt" - Experten kritisk till beredningsarbetet bakom gymnasielagen

Gymnasielagen är en "lagtekniskt ofullständig produkt" som är svårtillämpad för både myndigheter och domstolar och som tillkommit efter ett alldeles för kort beredningsarbete. Det säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg i det senaste avsnittet av Veckans Juridik. 

 

Enligt Anne Ramberg är Advokatsamfundets uppfattning att lagen, som nu fått grönt ljus av migrationsöverdomstolen, inte genomarbetats i tillräcklig omfattning.

- Det är en lagtenkniskt ofullständig produkt som är svår att tillämpa för både myndigheter och domstolar. 

Advokatsamfundet är även av uppfattningen att det förslag som lades på remissinstansernas bord var alldeles för knapphändigt. 

- Vi tyckte inte att man hade en tillräckligt hög kvalité på det förslag som man lade fram, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg i Veckans Juridik

Utöver kritiken mot lagförslaget som sådant riktade samfundet i sitt remissvar skarp kritik mot den korta remisstid som ställts till remissinstansernas förfogande. 

- Vi kritiserade hela beredningen av förslaget. Att i ett sådant väldigt komplext system endast få tre veckor på sig var inte godtagbart, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg. 

 

Se hela avsnittet av Veckans Juridik här

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt