Skip to content

"En lagtekniskt ofullständig produkt" - Experten kritisk till beredningsarbetet bakom gymnasielagen

Gymnasielagen är en "lagtekniskt ofullständig produkt" som är svårtillämpad för både myndigheter och domstolar och som tillkommit efter ett alldeles för kort beredningsarbete. Det säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg i det senaste avsnittet av Veckans Juridik. 

 

Enligt Anne Ramberg är Advokatsamfundets uppfattning att lagen, som nu fått grönt ljus av migrationsöverdomstolen, inte genomarbetats i tillräcklig omfattning.

- Det är en lagtenkniskt ofullständig produkt som är svår att tillämpa för både myndigheter och domstolar. 

Advokatsamfundet är även av uppfattningen att det förslag som lades på remissinstansernas bord var alldeles för knapphändigt. 

- Vi tyckte inte att man hade en tillräckligt hög kvalité på det förslag som man lade fram, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg i Veckans Juridik

Utöver kritiken mot lagförslaget som sådant riktade samfundet i sitt remissvar skarp kritik mot den korta remisstid som ställts till remissinstansernas förfogande. 

- Vi kritiserade hela beredningen av förslaget. Att i ett sådant väldigt komplext system endast få tre veckor på sig var inte godtagbart, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg. 

 

Se hela avsnittet av Veckans Juridik här

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

5 comments

Juristartisten anser att det finns vissa rättsliga principer som alltid *borde* uppfyllas i lagstiftning. Principen om legal säkerhet exempelvis. Genom kass eller motsägelsefull lagstiftning skapas enorma osäkerheter för de som ska tillämpa eller nyttja lagstiftningen.

Juristartisten tycker även att det är episkt intressant att advokatsamfundet med 10 supererfarna och skickliga advokater till förfogande tycker att tre veckor för granskning är för lite. Stackars medborgare i staten Sverige, för att inte tala om icke svensktalande ickemedborgare som ska försöka förstå det där inom ramarna för lagstadgad överklagningstid. Juristartisten har däremot hört talas om en superdomstol som kallas för MÖD, där domarna numera klarar att hantera saker som är mångdubbelt komplexare på ca. 2 timmar. Kanske borde nya lagar granskas av MÖD istället för advokatsamfundet?

MÖD? Mark- och miljööverdomstolen?

"lagtekniskt ofullständig produkt"
Fel,det handlar om lagteknisk lyteskomik.

" Justitiekanslern utövar tillsyn över advokatväsendet " Korruptions skandalen växer.....

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.