Skip to content

"En enskild dom, ett enskilt fall" - ingen ändrad syn på åldersbedömningar efter domstolens kritik

Foto: Johan Nilsson/TT

Migrationsdomstolens kritik mot Rättsmedicinal-verkets åldersbedömningar har "inget principiellt värde". Det säger Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer som understryker att migrations-domstolens dom inte kommer att påverka deras beslut. 

 

Rättmedicinalverket, RMV, har under det senaste året fått omfattande kritik för den metod som myndigheten använder vid åldersbedömningar av asylsökande. 

Kritiken har tidigare främst kommit från forskarhåll, men nu har alltså metoden även kritiserats av Migrationsdomstolen i Malmö. 

"Förutsättningen brister"
Enligt migrationsdomstolen är säkerheten i Rättsmedicinalverkets bedömningar av knäleder oklar, vilket innebär att sådana bedömningar inte kan ligga till grund för domstolens avgöranden. 

- Jag har uppfattat det att man valde knämetoden för att knäet växer färdigt senare än visdomstanden. Men nu har jag själv sett att det i ett antal yttranden att det är tvärtom, säger Ulrika Geijer, chefsrådman vid migrationsdomstolen och den som har dömt i det aktuella målet, till SvD.

- Men nu har jag själv sett att det i ett antal yttranden att det är tvärtom. Då brister den förutsättningen.

"Inget principiellt värde"
Migrationsverkets rättschef, Fredrik Beijer, har tagit del av domen och anser att domstolen fört ett rimligt resonemang i frågan. 

- Jag tycker att det var ett rimligt resonemang i domen. Det fanns ett antal bevismedel som sökanden lämnat in som talade för att han var underårig, säger Fredrik Beijer till DN. 

Samtidigt är han av åsikten att en enskild dom inte har något principiellt värde för Migrationsverkets arbete

- Det är en enskild dom och i ett enskilt mål. Det blir som att man letar efter något som vi gör fel och så hittar man att till exempel att domstolen har ändrat. Men det handlar om bevisvärdering i det enskilda fallet.

"Inga indiktationer på att det är ett genomgående problem"
En granskning som Svenska Dagbladet har gjort av drygt 200 asylärenden, där en medicinsk åldersbedömning legat till grund för besluten, visar att Migrationsverket valt att gå på RMV:s linje i samtliga av dessa. 

Fredrik Beijer ser ingen problematik med detta och hänvisar till att Migrationsverket dessutom ska väga in fler parametrar än RMV:s utlåtande. 

Dessutom har han inte själv fått några indikationer på att åldersbedömningarna skulle vara bristfälliga. 

- Jag får inga indikationer om att detta är en genomgående sak vi har problem med. 

"Den unga har bevisbördan"
Enligt Fredrik Beijer är RMV en expertmyndighet vars ställningstaganden Migrationsverket följer.

Han säger att Migrationsverket i nuläget inte kommer att se över frågan om hur RMV hanterar sina medicinska åldersbedömningar.

- Felmarginalen kanske är något större än vad vi fick veta från början. Men det som ofta kommer bort i rapporteringen om detta är att det är den unga som har bevisbördan och att åldersbedömningarna görs för den ungas skull, säger Migrationsverkets rättschef, Fredrik Beijer, till DN.

 

 

 

 

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

5 comments

Till syvende och sist är det den sökande som ska göra sin påstådda ålder sannolik.

Tre av tre kommentatorer ovan är troll och i brist på en sansad röst att polemisera emot är det tacksammare att skådespela indignation. De medicinska åldersbedömningarna är ett juridiskt och medicinskt haveri. I värsta fall har metoden valts i syfte att uppnå ett visst önskat resultat. Ohederligt!

Och med troll så menar du då sådana som inte tycker som du? Eller?

Så här beskrev en KRITIKER till det nuvarande systemet saken för några veckor sedan i SvD:

"Enligt våra beräkningar är 85 procent av de testade vuxna. De som har en bedömning där både knä och tand är färdigvuxna är med största sannolikheten över 18 år. Men vi ser också att risken för att de som faktiskt är barn felbedöms är mycket större än vad RMV hävdar, säger Petter Mostad."

Alltså: En mycket stor majoritet är bevisligen vuxna. Till saken hör att sannolikheten, enligt nuvarande modell, att en vuxen bedöms som barn är mycket större än att ett barn bedöms som vuxen. Så siffran 85 procent är mao antagligen i underkant.

Justitieminister Morgan Johansson sade f.ö. häromdagen att Sverige inte kan vara det enda landet som inte klarar av att genomföra medicinska åldersbedömningar. Han har förstås helt rätt.

Ett stort ansvar faller på barnläkarföreningen, som bedrivit politik på området. De motsatte sig det system Sverige hade tidigare, och som många använda länder i vår närhet använder sig av. Nä, de ville ha ett annat "säkrare" system. Så efter mycket om och men sjösattes det nuvarande systemet som på många sätt är till den sökandes fördel: Sannolikheten att vuxna bedöms som barn är, som sagt, mycket högre än tvärtom. Totalt fyra läkare (!) och en rättsmedicinare är inblandad i varje åldersbedömning.

På senare tid har statistiker och andra experter framfört kritik mot modellen. Det är bra, men jag uppfattar det som att kritiken gäller på marginalen. Det gäller personer som är nästan 18, där det nu tydligen är en något högre sannolikhet än man tidigare trott att dessa felaktigt kan bedömas vara myndiga.

Alla radiologiska undersökningar för att bedöma ålder innehåller felmarginaler. Därför behöver avvägningar göras, det ligger i sakens natur. Var går gränsen för när för många vuxna felaktigt bedöms vara barn? Det är den gränsen som är den intressanta.

Varför skall samma regler inte gälla om man är under eller över 18 år?

Genom en enkel lagändring slipper vi allt kineseri kring den sökandes ålder.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.