Skip to content

"En enskild dom, ett enskilt fall" - ingen ändrad syn på åldersbedömningar efter domstolens kritik

Foto: Johan Nilsson/TT

Migrationsdomstolens kritik mot Rättsmedicinal-verkets åldersbedömningar har "inget principiellt värde". Det säger Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer som understryker att migrations-domstolens dom inte kommer att påverka deras beslut. 

 

Rättmedicinalverket, RMV, har under det senaste året fått omfattande kritik för den metod som myndigheten använder vid åldersbedömningar av asylsökande. 

Kritiken har tidigare främst kommit från forskarhåll, men nu har alltså metoden även kritiserats av Migrationsdomstolen i Malmö. 

"Förutsättningen brister"
Enligt migrationsdomstolen är säkerheten i Rättsmedicinalverkets bedömningar av knäleder oklar, vilket innebär att sådana bedömningar inte kan ligga till grund för domstolens avgöranden. 

- Jag har uppfattat det att man valde knämetoden för att knäet växer färdigt senare än visdomstanden. Men nu har jag själv sett att det i ett antal yttranden att det är tvärtom, säger Ulrika Geijer, chefsrådman vid migrationsdomstolen och den som har dömt i det aktuella målet, till SvD.

- Men nu har jag själv sett att det i ett antal yttranden att det är tvärtom. Då brister den förutsättningen.

"Inget principiellt värde"
Migrationsverkets rättschef, Fredrik Beijer, har tagit del av domen och anser att domstolen fört ett rimligt resonemang i frågan. 

- Jag tycker att det var ett rimligt resonemang i domen. Det fanns ett antal bevismedel som sökanden lämnat in som talade för att han var underårig, säger Fredrik Beijer till DN. 

Samtidigt är han av åsikten att en enskild dom inte har något principiellt värde för Migrationsverkets arbete

- Det är en enskild dom och i ett enskilt mål. Det blir som att man letar efter något som vi gör fel och så hittar man att till exempel att domstolen har ändrat. Men det handlar om bevisvärdering i det enskilda fallet.

"Inga indiktationer på att det är ett genomgående problem"
En granskning som Svenska Dagbladet har gjort av drygt 200 asylärenden, där en medicinsk åldersbedömning legat till grund för besluten, visar att Migrationsverket valt att gå på RMV:s linje i samtliga av dessa. 

Fredrik Beijer ser ingen problematik med detta och hänvisar till att Migrationsverket dessutom ska väga in fler parametrar än RMV:s utlåtande. 

Dessutom har han inte själv fått några indikationer på att åldersbedömningarna skulle vara bristfälliga. 

- Jag får inga indikationer om att detta är en genomgående sak vi har problem med. 

"Den unga har bevisbördan"
Enligt Fredrik Beijer är RMV en expertmyndighet vars ställningstaganden Migrationsverket följer.

Han säger att Migrationsverket i nuläget inte kommer att se över frågan om hur RMV hanterar sina medicinska åldersbedömningar.

- Felmarginalen kanske är något större än vad vi fick veta från början. Men det som ofta kommer bort i rapporteringen om detta är att det är den unga som har bevisbördan och att åldersbedömningarna görs för den ungas skull, säger Migrationsverkets rättschef, Fredrik Beijer, till DN.

 

 

 

 

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt