Skip to content

"Det är olyckligt" - Länsstyrelsens långsamma hantering av djurärenden blir kostsam för polisen

Foto: Christine Olsson/TT

Trots att Länsstyrelsen har tagit över ansvaret för en del djurärenden från polisen har myndigheten fortfarande kostnader på dryga 360 000 kronor för veterinärundersökningar och veterinärvård av omhändertagna djur. 

 

- Det är olyckligt eftersom huvudsyftet med förändringen var att Polismyndigheten skulle få bättre förutsättningar att arbeta effektivt och med hög kvalitet i kärnverksamheten, säger Mikael Åslund, verksamhetsansvarig för djurärenden på Polismyndigheten..

Sedan den 1 juni i år har Länsstyrelsen tagit över ansvaret för vissa djurärenden från polisen. 

Syftet med ansvarsförflyttingen var att ytterligare renodla Polismyndighetens uppdrag så att polisen kan öka sin lokala närvaro och förbättra utredningsresultaten.

Övergivna djur
En av de uppgifter som Länsstyrelsen övertagit från polisen är hanteringen av övergivna djur. 

Polisen på plats omhändertar djuret och kör det till ett katt- eller hundpensionat eller liknande. Tanken är sedan att Länsstyrelsen ska fasställa polisens omhändertagande och ta över ansvaret, och därmed kostnaden för djuret, någon dag senare.

Länsstyrelsens långa handläggningstider leder dock till att polisen får bära kostnaderna mycket längre än bara några dagar. 

- Länsstyrelserna dröjer ibland flera dagar eller upp till veckor med att pröva ett fastställande av ärendet och ta över handläggningen. För att inte bryta mot djurskyddslagen tvingas polisen under den tiden att bekosta både plats hos till exempel ett hund- eller kattpensionat, veterinärvård, kloklippning och liknande, säger Mikael Åslund.

Minskade anslag och lika höga kostnader
Att polisen tvingas att bära kostnaderna under en längre tid är problematiskt eftersom myndigheten fått minskade anslag sedan Länsstyrelsen övertog ansvaret för vissa djurärenden.

För nästa år har anslaget för djurärenden minskats med 58 miljoner kronor.

Polismyndigheten och länsstyrelserna för nu därför en dialog för att lösa problemen med hanteringen av djurärenden så att kostnaderna ska mostavara de minskade ärendena.

- Ibland fungerar det bra och länsstyrelserna är snabba att ta över ansvaret för djuren, men inte alltid. Våra handläggare som tidigare arbetade med djurärenden har fått nya arbetsuppgifter. 

Mellan den 1 juni till den 31 augusti uppgick polisens kostnader för omhändertagande av djur fortfarande till 365 000 kronor trots att Länsstyrelsen bär ansvaret för hanteringen.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt