Skip to content

Datainspektionens första GDPR-granskning gjord - reprimander för slarviga organisationer

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Datainspektionen har i en första GDPR-granskning undersökt om drygt 400 företag och myndigheter har utsett ett dataskyddsombud. Granskningen visar bland annat brister hos närmare en fjärdedel av de fackförbund som valts ut för kontroll.

 

Enligt dataskyddsförordningen, GDPR, är alla myndigheter och även vissa företag skyldiga att utse ett dataskyddsombud.

Ombudet ska kontrollera att den egna organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument om dataskyddsfrågor och informera och ge råd internt.

- Det är en väldigt viktig roll för att öka medvetenheten och regelefterlevnaden av GDPR, vilket är skälet till att vi prioriterat detta som vår första GDPR-granskning, säger Datainspektionens generaldirektör Lena Lindgren Schelin.

Stor andel har skött sig
Datainspektionens granskning har omfattat drygt 400 myndigheter och företag och inom ramen för denna undersökt huruvida de utsett ett dataskyddsombud och dessutom meddelat detta till Datainspektionen, vilket de är skyldiga att göra.

Reslutatet av granskningen visar att en majoritet av de företag och myndigheter som granskats både har utsett och anmält dataskyddsombud till Datainspektionen. 

Fackförbunden slarvar
En av branscherna som dock utmärker sig negativt är fackförbunden. Enligt granskningen har endast 75 procent av dessa utsett och meddelat om Dataskyddsombud. 

De som inte uppfyllt kraven enligt Dataskyddsförordningen har dock denna gång kommit undan med endast reprimander från Datainspektionen. 

- Eftersom det gått så pass kort tid efter att GDPR infördes den 25 maj, har vi stannat vid att utfärda reprimander. Men, skulle vi framöver konstatera fortsatta brister när det gäller dataskyddsombud så kan även administrativa sanktionsavgifter bli aktuella, säger Lena Lindgren Schelin.

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt