Skip to content

"Bekräftar den kritik Polisförbundet haft" - ny rapport sågar effekterna av Polisens omorganisation

Foto: Johan Nilsson/TT

Omorganiseringen av Polisen har förbättrat förutsättningarna för att bedriva en effektiv verksamhet. Men målen för reformen har trots detta inte uppnåtts. Det visar Statskontorets utvärdering av Polismyndighetens omorganisation. 

 

Statskontorets rapport visar att Polisen har en oförändrad förmåga att ingripa mot brott, sjunkande utredningsresultat och samma nivå av tillgänglighet för allmänheten som innan omorganisationen. 

-  Rapporten bekräftar den kritik som Polisförbundet haft under flera år. Omorganisationen var dåligt förberedd och det gick fel från första början, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz till TT. 

Inte gett de förväntade resultaten
Den övergripande målsättningen med omorganisationen var att uppnå bättre verksamhetsresultat och högre kvalitet i Polisens arbete.

Statskontoret bedömer i sin utvärdering att den nya organisationen gjort det lättare för Polisen att kraftsamla vid allvarliga och omfattande händelser.

Däremot visar utvärderingen att många av de åtgärder som polisen genomfört genom omorganisationen inte gett de förväntade resultaten.

Bristande styrning av myndigheten
Enligt Statskontorets utvärdering är en förklaring till den bristande måluppfyllelsen att Polismyndighetens styrning inte är tillräckligt utvecklad. 

Detta visar sig, enligt Statskontoret, genom att beslut som avser hela verksamheten inte alltid får genomslag, detta trots att det borde vara lättare efter omorganiseringen till en enda myndighet. 

Till exempel har åtgärder för att höja kvaliteten på förundersökningsledningen och förbättra samordningen av ärenden inte genomförts i hela landet.

Lena Nitz instämmer i Statskontorets kritik och anser att chefernas ansvarsområden måste tyddliggöras ytterligare.

- Chefer är nyckelpersoner och när de inte fanns på plats tappade man medarbetarna, säger Lena Nitz till TT. 

Bristande resurser
Statskontoret hävdar även att det inte har funnits tillräckligt med resurser för att infria flertalet av omorganisationens målsättningar.

Utvärderingen visar att sammanslagningen av länspolismyndigheterna inte har lett till så stora besparingar och "stordriftsfördelar" som förväntades. 

Statskontoret rekomenderar därför Polismyndigheten att stärka förmågan till planering och styrning, att inte bryta upp de nationella gemensamma avdelningarna och fortsätta att analysera vad som ska vara enhetligt inom myndigheten. 

"Mycket bra rekomendationer"
Polisförbundet är positiva till de förbättringsförslag som ges i rapporten och hoppas att myndigheten nu ska ta till sig av den kritik som ges.

- Jag tycker att Statskontoret ger några mycket bra rekommendationer som jag hoppas att polisledningen och politikerna lyssnar på, säger Lena Nitz till TT.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt