Skip to content

"Återupptar arbetet omgående" - stöd till återvändare som nekats asyl åter igång

Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

I augusti stoppades Migrationsverkets hand-läggning så kallat återintegreringsstöd i hemlandet på grund av en GDPR-miss. Nu har myndigheten, efter att ha rådgjort med Datainspektionen, valt att återuppta arbetet.

 

Det så kallade ERIN-programmet är ett europeiskt samarbete som erbjuder stöd till "återintegrering" för personer som har fått avslag på sin ansökan om asyl och ska återvända sitt hemland.

Hittills i år har strax över 600 ansökningar lämnats in till Migrationsverket om återintegreringsstöd.

"Nödvändigt pausa"
Migrationsverket beslutade dock nyligen att att pausa handläggningen vilket berodde på att man behövde utreda hur EU:s nya dataskyddsförordning GDPR påverkar överföringen av personuppgifter i samband med handläggningen av ärenden om återintegreringsstöd.

- Vi bedömde att det var nödvändigt att pausa besluten för att utreda de juridiska oklarheterna närmare. Nu har vi vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder som gör att vi kan återuppta beslutsfattandet, bland annat har vi tagit kontakt med Datainspektionen för vägledning, säger Veronika Lindstrand Kant, tillförordnad regionchef i Stockholm.

Inte fått ankomststöd
Under handläggningsstoppet har, enligt Migrationsverket, ett 60-tal personer ansökt om återintegreringsstöd. En majoritet av dessa har återvänt till Irak och Afghanistan men har då inte kunnat få ankomststöd i form av mottagande på flygplatsen eller tillfälligt boende.

-  Det är olyckligt för de personer som fått vänta då detta är viktiga insatser för de som ska återvända, men nu återupptar vi arbetet omgående, säger Veronika Lindstrand Kant.

Ska kontakta dem som återvänt
De som återvänt till sina hemländer har informerats av Migrationsverket om att något beslut om ankomststöd inte skulle beviljas före avresa.

Dessa kommer istället att kontaktas av Migrationsverket i efterhand när myndigheten nu återupptar ERIN-programmet. 

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt