Skip to content

Återföll i grovt rattfylleri men slipper fängelse - dottern behöver sin mamma hemma

Foto: Gorm Kallestad/TT

Kvinnan har inom loppet av ett halvår dömts för flera fall av rattfylleri och grovt rattfylleri. I det senaste fallet hade hon 1,67 promille alkohol i blodet. Enligt socialtjänsten bör kvinnans dotter inte utsättas "för längre uppehåll i kontakten med sin mamma". Kvinnan slipper därför fängelse i hovrätten.

 

Den 36-åriga kvinna dömdes i april vid Uddevalla tingsrätt för grovt rattfylleri till en månads fängelse. 

Enligt kvinnan hade hon hämtat sin bil från en busshållplats i närheten av sitt hem och endast kört bilen i några hundra meter. Polisen som stoppade kvinnan berättade dock i förhör att han och hans kollega hade följt efter bilen i minst ett par kilometer.

1,67 promille
Provsvaren visade att hon hade 1,67 promille alkohol i blodet. Kvinnan hade ett halvår tidigare hade dömts för både rattfylleri och grovt rattfylleri.

Tingsrätten dömde kvinnan till en månads fängelse för grovt rattfylleri även denna gång.

Tingsrätten skrev:

"Vad som särskilt ska beaktas vid bestämningen av påföljd är den mycket höga promillehalt som uppmätts och att det är fråga om återfall. X (den tilltalade) begick aktuellt brott mycket kort tid efter att hon hade lagförts för samma brottslighet."

Mildrar straffet
Domen överklagades till Hovrätten för Västra Sverige som också dömer henne för grovt rattfylleri men mildrar straffet. Hovrätten anser att hennes sociala situation har förbättrats sedan den förra domen.

Hovrätten skriver i sina domskäl:

"X har uppgett att hennes situation är förändrad på så sätt att hon inte har brukat alkohol efter händelserna i november 2017... X yngsta dotter som tidigare varit familjehemsplacerad med stöd av LVU tilläts flytta hem till henne i juni och av socialtjänstens yttrande framgår att man bedömer att dottern inte bör utsättas för längre uppehåll i kontakten med sin mamma."

Skiljaktigt hovrättsråd
Hovrätten dömer därför kvinnan till skyddstillsyn med föreskrift om att hon ska genomgå ett av Kriminalvårdens program och utföra 40 timmar samhällstjänst.

Ett hovrättsråd är skiljaktigt och anser att kvinnan borde dömas till fängelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenni Ståhl

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt