Skip to content

Asylsökande som fått ålder uppskriven förlorar bistånd - trots "gynnande" myndighetsbeslut

Foto: Henrik Montgomery/TT

Socialnämndens beslut om bistånd för den asylsökande byggde på att han var under 18 år. Eftersom Migrationsverket har skrivit upp hans ålder till att vara vuxen gäller inte längre biståndsbeslutet - trots grundregeln om att "gynnande" myndighetsbeslut inte får rivas upp. Det slår kammarrätten fast.

 

Socialnämnden i Gällivare kommun beslutade i december förra året att bevilja en asylsökande pojke bistånd i form av stödboende fram till hans 18-årsdag i november 2019.

I februari 2018 skrevs dock hans ålder upp av Migrationsverket vilket fick till följd att han betraktades som vuxen. Socialnämnden beslutade då att återkalla sitt tidigare beslut och dra in biståndet.

"Ung och oerfaren"
Mannen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Luleå och pekade på att han även hade överklagat Migrationsverkets beslut om att skriva upp hans ålder. Hans uppfattning redovisas i förvaltningsrättens dom:

"Beslutsfattaren hos kommunen har inte träffat honom personligen för att göra en bedömning av hans ålder och mående. Han är för ung och oerfaren för att hantera ett eget boende." 

Förbehåll i beslutet
Förvaltningsrätten konstaterade att socialnämndens ursprungliga beslut utgjorde ett så kallat gynnande förvaltningsbeslut och skrev i din dom:

"Gynnande förvaltningsbeslut kan enligt förarbetena till förvaltningslagen (1986:223) i regel inte återkallas. Undantag anses dock kunna göras när det finns ett förbehåll i själva beslutet, om den enskilde har utverkat det gynnande beslutet genom vilseledande uppgifter" eller av till exempel säkerhetsskäl.

"Vad gäller frågan om vilseledande uppgifter går det inte att dra slutsatsen att X (mannen) lämnat sådana, enbart av den omständigheten att Migrationsverket gjort en ny bedömning av hans ålder."

Förvaltningsrätten gick därför på mannens linje.

Kommunen överklagade till Kammarrätten i Sundsvall som nu gör en annan bedömning.

Tidsbegränsat beslut
När det gäller frågan om socialnämndens beslut pekar kammarrätten på att detta visserligen är gynnande men att det är tidsbegränsat på ett sätt som gör att det ska anses ha ett förbehåll. Kammarrätten skriver i sin dom:

"Beslutet har enligt kammarrättens bedömning en innebörd som kan jämställas med ett återkallelseförbehåll kopplat till att X blir 18 år."

Detta är alltså enligt kammarrätten en tidpunkt som infallit i och med att mannens ålder har skrivits upp av Migrationsverket.

Fråga för Migrationsverket
Kammarrätten går därför på kommunens linje och konstaterar dessutom att mannens behov av boende ska tillgodoses med hänvisning till lagen om mottagande av asylsökande, LMA - någonting som sköts av Migrationsverket.

 

 

  • Alt-texten
    Åsa Lindqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt