Skip to content

"Ansvarsutkrävande för att motverka korruption i staten" - gott resultat av internationellt samarbete

Riksrevisionens huvudkontor på Nybrogatan i Stockholm. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Riksrevisionens internationella arbete har bidragit till att stärka revisionsmyndigheter och förbättra förutsättningar för ansvarsutkrävande i "bräckliga stater och unga demokratier". Det framgpår av den rapport som nu har lämnats till riksdagen.

 

- Tillväxt och demokratiutveckling kan inte ske utan en effektiv statsförvaltning och klok resursanvändning, säger riksrevisorn Helena Lindberg.

- Transparens och ansvarsutkrävande behövs för att främja ett effektivt utnyttjande av statliga medel och motverka korruption. Allt detta förutsätter fungerande revisionsmyndigheter och där gör vårt internationella utvecklingssamarbete stor nytta. 

Riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete sker på uppdrag av riksdagen. Det övergripande syftet är att stötta nationella revisionsmyndigheter i att arbeta enligt "internationella revisionsstandarder" för att bidra till demokratisk utveckling och stärka parlamentens kontrollmakt.

Av rapporten framgår att framsteg har gjorts i samtliga samarbetsländer - däribland revisionsmyndigheterna i Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kambodja, Palestina, Tanzania och Uganda.

För närvarande samarbetar Riksrevisionen med revisionsmyndigheter i Afghanistan, Georgien, Kambodja, Kenya, Kosovo, Liberia, Moldavien, Palestina, Tanzania och Uganda.

Dessutom deltar Riksrevisionen i regionala samarbeten i engelskspråkiga Afrika, i Asien och på Västra Balkan.

 

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

4 comments

"Transparens och ansvarsutkrävande behövs för att främja ett effektivt utnyttjande av statliga medel och motverka korruption." Sverige behöver städa framför egen dörr först!

Sverige är ett av de mest korrumperade länder i "första världen". Men begreppet korruption finns inte med i svensk lag därför kan man hävda att Sverige är rent från korruption. Begreppet "nazism" finns inte i Brottsbalken heller men alla vet hur nazismen dagligen hotar demokratin.

Är det något Sverige är "världsbäst" på så är det att tala om för andra länder hur de skall/bör uppföra sig.....:)

Och vilka bekostar "riksrevisionens internationelle arbete" kan man ju undra? Svenska skattebetalare blir ett naturligt antagande. Eller kanske det är ett "joint venture". Sen kan man ju även undra hur Riksrevisionen blivit internationaliserad. Själva namnet antyder väl att den borde syssla med revision inom Riket. Men det kanske är en fråga av underordnad natur....:)

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.