Skip to content

Allmänt känt med "grovt språk och våldsreferenser" inom rapmusiken - därför frias Frej Larsson

Rapartisten Frej Larsson frias från åtalat om hot mot tjänsteman. Foto: Izabelle Nordfjell/TT och Anders Wiklund/TT

Det är "allmänt känt" att det är vanligt med "grovt språk och våldsreferenser" i rapmusiken. Detta gäller enligt tingsrätten även rapartisten Frej Larsson som åtalats för att ha hotat en specifik polis i en av sina texter. Eftersom det inte är bevisat att Larsson hade uppsåt till ett "allvarligt menat hot om våld" så friades han igår av Stockholms tingsrätt.

 

Frej Larsson åtalades vid Stockholms tingsrätt för att via Instagram och Spotify ha gjort sig skyldig till hot mot tjänsteman mot en polis.

Bakgrunden var en konsert som Frej Larsson hade som slutade med att polisen ingrep mot ett antal personer på grund av misstanke om narkotikabrott.

"Borde inte boka sådana spelningar"
Polisens insatsledare uttalade sig efteråt i media och uttryckte bland annat att det varit "kaos och mycket droger". Hon sade också att hon inte tyckte att arrangören "borde boka sådana typer av spelningar".

Därefter har det på Frej Larssons Instagramkonto gjorts uttalanden där polisens namn, NN, har nämnts. Det har också laddats upp två låtar av Frej Larsson på Spotify där NN nämns.

Tingsrätten konstaterar att hela åtalet bygger på att det är polisen som åsyftas när NN nämns. Själv hävdar Frej Larsson att polisen i själva verket råkar heta samma sak som hans guldfisk.

"Ska filéas och skjutas"
I en av publiceringarna på Instagram stod att NN ska "filéas på Valborg" och "skjutas", tillsammans med ordet "snuthat".

Låten som lades upp på Spotify har en text där Frej Larsson framför att han "ska knulla där hon bor", att hon "är en ful fisk" och att "alla fiskar ska få lida" samt "då ska hon skjutas".

Enligt åtalet begick Larsson gärningarna som en hämnd för vad polisen hade sagt i media.

Hade personsskydd
Polisen har i tingsrätten vittnat om att hon uppfattade hoten som personliga och inte som hot riktade mot polisväsendet i stort. Hon har känt sig rädd både för Larsson och hans följare. Dessutom har hon känt sig kränkt och förlöjligad.

Under tre veckor hade hon också personskydd till följd av mannens uttalanden.

"Våldsironieserande konstform"
Frej Larsson, å sin sida, hävdar att inlägget och låten är konst i form av rapmusik - en konstform där det enligt honom kan bli "väldigt grovt och våldsironiserande". Hans låt handlar enligt honom själv om "samhällets och polisers attack på outsiders".

Enligt Larsson hade polisen gjort "kraftigt olämpliga" uttalanden om hans spelning.

När det gäller publiceringen på Instagram har Frej Larsson sagt att han är osäker på om det är han själv eller någon i hans team som gjort inlägget.

Oklart med Instagram
Tingsrätten avfärdar i och för sig Frej Larssons påstående om att polisens namn råkar sammanfalla med namnet på hans egen guldfisk men skriver i sina domskäl:

"Åklagaren har i gärningsbeskrivningen bl.a. gjort gällande att det är Frej Larsson som lagt upp inlägget på Instagram. Detta har Frej Larsson varken erkänt eller förnekat."

"Till detta kommer att Frej Larssons egna uppgifter om att han har ett team av personer som har tillgång till hans Instagram och som hjälper honom att publicera saker där inte framstår som osannolika, och att dessa uppgifter varken har bestritts eller motbevisats av åklagaren."

Inte knuten till publiceringen
Tingsrätten anser att bevisningen inte räcker för att binda just Larsson till publiceringen av inlägget på Instagram.

"Det finns omständigheter som talar för att det är Frej Larsson som har lagt upp inlägget. Inlägget finns på hans eget Instagramkonto och det är upplagt från ett öppet nätverk i en konserthall i Norrköping där han vid tillfället befann sig. Den skriftliga bevisningen knyter dock inte just Frej Larsson till publiceringen." 

"Gränsöverskridande konst"
När det gäller låten på Spotify konstaterar tingsrätten att det inte råder någon tvekan om att polisen har uppfattat texten som hotfull och obehaglig. Tingsrätten pekar dock på att det inte finns någon utredning eller bevisning kring "rapmusik i allmänhet eller Frej Larssons musik i övrigt".

Tingsrätten skriver:

"Det får dock anses allmänt känt att det inom rapmusiken är inte är ovanligt med grovt språk och våldsreferenser. Frej Larsson har påstått att han använder sådant språk, som kan vara våldsironiserande, och bildspråk. Han har beskrivit att han ägnar sig åt gränsöverskridande konst. Det har inte kommit fram något som talar emot Frej Larssons egna uppgifter."

"Tingsrätten har dock inte, på den utredning som har presenterats, uppfattat att Frej Larsson faktiskt har avsett att hota MÄ med våld. Tingsrätten anser att det mesta talar för att Frej Larssons huvudsyfte har varit att kraftfullt, med sitt språkbruk, protestera mot att en polis uttalat sig i fråga om vilka spelningar som arrangörer bör boka."

Inte bortom rimligt tvivel
Tingsrätten godtar därför att grovt språk, som innehåller våldsreferenser, inte är ovanligt heller för Frej Larsson:

"Sammantaget anser tingsrätten att utredningen i målet med viss styrka talar för att Frej Larsson insett att hotet i låttexten typiskt sett var sådant att det riskerade att uppfattas som ett allvarligt menat hot om våld och att han trots det framfört det. Bevisningen är dock inte tillräcklig för att det ska anses styrkt, bortom rimligt tvivel, att det är på det viset."

Larsson fria därför även på den punkten.

Två nämndemän är dock skiljaktiga och vill döma Larsson för hot via låten på Spotify.

 

 

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt