Skip to content

Allmänt känt med "grovt språk och våldsreferenser" inom rapmusiken - därför frias Frej Larsson

Rapartisten Frej Larsson frias från åtalat om hot mot tjänsteman. Foto: Izabelle Nordfjell/TT och Anders Wiklund/TT

Det är "allmänt känt" att det är vanligt med "grovt språk och våldsreferenser" i rapmusiken. Detta gäller enligt tingsrätten även rapartisten Frej Larsson som åtalats för att ha hotat en specifik polis i en av sina texter. Eftersom det inte är bevisat att Larsson hade uppsåt till ett "allvarligt menat hot om våld" så friades han igår av Stockholms tingsrätt.

 

Frej Larsson åtalades vid Stockholms tingsrätt för att via Instagram och Spotify ha gjort sig skyldig till hot mot tjänsteman mot en polis.

Bakgrunden var en konsert som Frej Larsson hade som slutade med att polisen ingrep mot ett antal personer på grund av misstanke om narkotikabrott.

"Borde inte boka sådana spelningar"
Polisens insatsledare uttalade sig efteråt i media och uttryckte bland annat att det varit "kaos och mycket droger". Hon sade också att hon inte tyckte att arrangören "borde boka sådana typer av spelningar".

Därefter har det på Frej Larssons Instagramkonto gjorts uttalanden där polisens namn, NN, har nämnts. Det har också laddats upp två låtar av Frej Larsson på Spotify där NN nämns.

Tingsrätten konstaterar att hela åtalet bygger på att det är polisen som åsyftas när NN nämns. Själv hävdar Frej Larsson att polisen i själva verket råkar heta samma sak som hans guldfisk.

"Ska filéas och skjutas"
I en av publiceringarna på Instagram stod att NN ska "filéas på Valborg" och "skjutas", tillsammans med ordet "snuthat".

Låten som lades upp på Spotify har en text där Frej Larsson framför att han "ska knulla där hon bor", att hon "är en ful fisk" och att "alla fiskar ska få lida" samt "då ska hon skjutas".

Enligt åtalet begick Larsson gärningarna som en hämnd för vad polisen hade sagt i media.

Hade personsskydd
Polisen har i tingsrätten vittnat om att hon uppfattade hoten som personliga och inte som hot riktade mot polisväsendet i stort. Hon har känt sig rädd både för Larsson och hans följare. Dessutom har hon känt sig kränkt och förlöjligad.

Under tre veckor hade hon också personskydd till följd av mannens uttalanden.

"Våldsironieserande konstform"
Frej Larsson, å sin sida, hävdar att inlägget och låten är konst i form av rapmusik - en konstform där det enligt honom kan bli "väldigt grovt och våldsironiserande". Hans låt handlar enligt honom själv om "samhällets och polisers attack på outsiders".

Enligt Larsson hade polisen gjort "kraftigt olämpliga" uttalanden om hans spelning.

När det gäller publiceringen på Instagram har Frej Larsson sagt att han är osäker på om det är han själv eller någon i hans team som gjort inlägget.

Oklart med Instagram
Tingsrätten avfärdar i och för sig Frej Larssons påstående om att polisens namn råkar sammanfalla med namnet på hans egen guldfisk men skriver i sina domskäl:

"Åklagaren har i gärningsbeskrivningen bl.a. gjort gällande att det är Frej Larsson som lagt upp inlägget på Instagram. Detta har Frej Larsson varken erkänt eller förnekat."

"Till detta kommer att Frej Larssons egna uppgifter om att han har ett team av personer som har tillgång till hans Instagram och som hjälper honom att publicera saker där inte framstår som osannolika, och att dessa uppgifter varken har bestritts eller motbevisats av åklagaren."

Inte knuten till publiceringen
Tingsrätten anser att bevisningen inte räcker för att binda just Larsson till publiceringen av inlägget på Instagram.

"Det finns omständigheter som talar för att det är Frej Larsson som har lagt upp inlägget. Inlägget finns på hans eget Instagramkonto och det är upplagt från ett öppet nätverk i en konserthall i Norrköping där han vid tillfället befann sig. Den skriftliga bevisningen knyter dock inte just Frej Larsson till publiceringen." 

"Gränsöverskridande konst"
När det gäller låten på Spotify konstaterar tingsrätten att det inte råder någon tvekan om att polisen har uppfattat texten som hotfull och obehaglig. Tingsrätten pekar dock på att det inte finns någon utredning eller bevisning kring "rapmusik i allmänhet eller Frej Larssons musik i övrigt".

Tingsrätten skriver:

"Det får dock anses allmänt känt att det inom rapmusiken är inte är ovanligt med grovt språk och våldsreferenser. Frej Larsson har påstått att han använder sådant språk, som kan vara våldsironiserande, och bildspråk. Han har beskrivit att han ägnar sig åt gränsöverskridande konst. Det har inte kommit fram något som talar emot Frej Larssons egna uppgifter."

"Tingsrätten har dock inte, på den utredning som har presenterats, uppfattat att Frej Larsson faktiskt har avsett att hota MÄ med våld. Tingsrätten anser att det mesta talar för att Frej Larssons huvudsyfte har varit att kraftfullt, med sitt språkbruk, protestera mot att en polis uttalat sig i fråga om vilka spelningar som arrangörer bör boka."

Inte bortom rimligt tvivel
Tingsrätten godtar därför att grovt språk, som innehåller våldsreferenser, inte är ovanligt heller för Frej Larsson:

"Sammantaget anser tingsrätten att utredningen i målet med viss styrka talar för att Frej Larsson insett att hotet i låttexten typiskt sett var sådant att det riskerade att uppfattas som ett allvarligt menat hot om våld och att han trots det framfört det. Bevisningen är dock inte tillräcklig för att det ska anses styrkt, bortom rimligt tvivel, att det är på det viset."

Larsson fria därför även på den punkten.

Två nämndemän är dock skiljaktiga och vill döma Larsson för hot via låten på Spotify.

 

 

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

12 comments

Vi vet ju hur tingsrätter plägar bedöma grovt språk, särskilt från "gamlingar" på nätet där det också är vanligt. Även om vi talar om olika lagar borde väl utgångspunkten för bedömningen vara ungefärligen densamma. Men som sagts ovan, de kanske inte representerar det goda vänsterhatet.

En viktig seger för yttrandefriheten och den konstnärliga friheten. Vi har ett ofantligt stort problem här i landet med återkommande attacker på dessa viktiga värden. Mörkermännen beställer och spring-Lisorna av båda könen i en del domstolar verkställer domar på löpande band mot folk och fängslar dem som utövat sina demokratiska rättigheter och uttalat sig kritiskt om företrädesvis religion, invandrare/ den förda invandringspolitiken, religiös fanatism och hedersbrott mm. som i och för sig förekommer i alla traditioner. Man kan likna dem vid ett självutnämnt "väktarråd" som bestämmer vad som inte längre får sägas högt. Alla uttalanden som de inte gillar kriminaliseras och brännmärks.Dags för alla - oavsett politisk tillhörighet - som värnar yttrandefriheten - att vakna upp och sätta stopp för det som nu pågår med politiska skenrättegångar där utgången är given på förhand. Harmlösa uttalanden kriminaliseras på löpande band och gränserna för vad folk inte längre får säga högt och skriva flyttas fram hela tiden. Exempelvis är det inte längre tillåtet att tycka att bekännare av en viss religiös tradition borde skickas ut i rymden, Vilket i själva verket är ett harmlöst och fullt rimligt ställningstagande. Dags att dra fram papperskorgsprodukterna till domar och de falska stämningsansökningarna i ljuset och röka ut mörkermännen och deras spring-Lisor och ta tillbaka vår yttrandefrihet. Om vi inte längre har vår yttrandefrihet - vad finns då kvar av vårt Sverige? Då återstår bara ett skal med tysta och rädda människor. Det förefaller som att det ännu är möjligt att framföra viss kritik i rap-form men det känns som ett nerköp att folk ska tvingas till det. I grunden är det väldigt sunt att folk bemödar sig att kritisera galenskaperna. Bara så kan man får till stånd verkliga och bestående förändringar. Den situation som uppstått är ohållbar. Den har tillåtits uppkomma till följd av indoktrinering av svenska folket under årtionden och eftersom HD abdikerat och struntat i att skapa prejudikat på området. Så nu härskar småpåvarna i "väktarrådet" oinskränkt i sina småriken. Finns det någon bortre gräns för galenskaperna? I en riktig demokrati med yttrandefrihet bemöts yttranden bäst inom ramen för en fri och öppen debatt. Så borde det vara i Sverige också. Man måste fråga sig vems ärenden spring-Lisorna går eller om de har sin egen lilla privata politiska agenda? Eller tror de att det ska gynna dem i karriären? Det desperata agerandet ger intryck av att det är en rädd och korrupt regim på fallrepet som styr. Det brukar normalt vara fallet när en korrupt terrorregim är på fallrepet. Då tillåter man inte någon som helst kritik. Då brukar de kasta sina meningsmotståndare i fängelse. Här är det så att Mörkermännen vet att de redan förlorat slaget om både politiken och opinionen och att det inte finns någon väg tillbaka till det gamla. Därför är de ursinniga och hämnas nu allt man kan på inbillade och verkliga fiender och tillämpar en form av "den brända jordens taktik". Dags att sätta stopp för deras framfart. #yttrandefrihetsgranskaren#

Dessa omistliga kulturyttringar måste subventioneras av det allmänna!

Det är en skam att Konsten skall vara underkastad Kapitalet!

"uppsåt till ett "allvarligt menat hot om våld"
Nä nä nä-tingsrätten.
Det som gäller är hur uttalandet "typiskt sett" kan uppfattas.

Hur är det med oss pensionärer som jagas av näthatsgranskaren? Ni vet han som misshandlar sina djur och erhåller skattemedel för allt djävulskap han ställer till med. Pensionärer som subventionerar ljusskygg verksamhet och dessutom blir dömda till dryga böter av politikernas lakejer.

Det känns inte helt bra att polisen anser sig ha rätten att proklamera vilka kulturevenemang som borde få äga rum...

Då kan man ju lika gärna hävda att det är känt att språket inom byggbranschen är hårt så det är ok att kvinnor inom byggbranschen känner sig kränkta... eller inom alla verksamheter den sk "Kulturprofilen" verkar i. Helt fel att särbehandla vissa grupper.

Jag är inte helt bekväm med slutet. Grovt språk och det som kallas för hat förekommer inom många kulturer inte minst på nätet, under demonstrationer och i politiska debatter. Frågan blir närmast - på vilka fora blir det tillåtet med grovt språk och hot? Om nu rap-musiken blivit en godkänd zon så vad kommer härnäst. Saken borde prövas i högre instans.

Det är "allmänt känt" att det är vanligt med "grovt språk och våldsreferenser" inom den autonoma vänstern, därför bör de aldrig dömas för hot?
Det är "allmänt känt" att det är vanligt med "grovt språk och våldsreferenser" inom MC miljön, därför bör de aldrig dömas för hot?

Är det någonting här jag missat?

Efter att ha läst domskälen kommer jag osökt att tänka på Hanif Balis tillmäle för drygt ett år sedan. För rättens majoritet är väl inte rapp-freaks och därmed vana vid språket får man väl utgå från ?

Det handlar enbart om vilket håll hatet kommer i från. Det goda VÄNSTERHATET är alltid godkänt i det lilla landet som kunde.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.