Skip to content

Väninnas vittnesmål räcker inte som stödbevisning när ord står mot ord - river upp våldtäktsdom

Foto: Leif R Jansson/TT

Väninnans vittnesmål om hur målsäganden betedde sig och mådde efter den påstådda våldtäkten räcker inte som stödbevisning. Det slår en djupt oenig hovrätt fast att river därmed upp tingsrättens fällande dom på två års fängelse för våldtäkt.

 

Den 26-årige mannen åtalades vid Falu tingsrätt för våldtäkt. Enligt åtalet hade han våldtagit kvinnan i hennes lägenhet efter det att han hade skjutsat hem från krogen enligt följande gärningsbeskrivning:

"X (den tilltalade) har tvingat målsäganden till samlag genom att knuffa ner målsäganden i en soffa och hålla fast henne." 

"Bara vänner"
Enligt kvinnan kände hon mannen sedan tidigare men bara som vänner. Han brukade skjutsa henne hem och den här gången följde han med upp i hennes lägenhet för att hon ville prata med honom.

Mannen, å sin sida, hävdade att det handlade om ett helt "frivilligt och ömsesidigt" samlag och att de hade haft sex en gång tidigare.

Tingsrätten tog fasta på ett vittnesförhör med en väninna tillika granne till kvinnan. Enligt vittnet hade kvinnan kontaktat henne omedelbart efter händelsen. Hon hade varit ledsen och berättat att "han rörde henne utan att hon ville".

Trovärdiga och tillförlitliga
När väninnan följde med upp i kvinnans lägenhet förstod hon att det handlade om en våldtäkt och konstaterade också att det fanns sperma på soffan. Hon larmade polisen. Kvinnan fick också genomgå en läkarundersökning.

Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"Målsägandens och X uppgifter är detaljerade. Målsägandens berättelse får dock starkt stöd av V:s  (vittnets) vittnesmål om hur målsäganden mått och uppträtt omedelbart efter att samlaget skett och även under tiden därefter. Målsäganden och V har framstått som trovärdiga och deras uppgifter som tillförlitliga. Tingsrätten sätter tilltro till deras uppgifter och lägger dem till grund för bedömningen." 

Inte övertygande stödbevisning
Enligt tingsrätten bevisade detta att det verkligen handlade om en våldtäkt och mannen dömdes till två års fängelse och 115 000 kronor i skadestånd till kvinnan.

Mannen överklagade domen till Svea hovrätt som nu konstaterar att kvinnans egen berättelse skulle behöva stöd av mer övertygande bevisning för att mannen ska kunna fällas.

Hovrätten pekar på att bevisvärderingen i den här typen av mål "ofta är svår" eftersom det oftast saknas direkta vittnesiakttagelser och eftersom den huvudsakliga bevisningen utgörs av målsägandens och den tilltalades berättelser.

Svårförenliga uppgifter
Enligt hovrätten har kvinnan i och för sig gjort ett trovärdigt intryck men det finns trots detta frågetecken när det gäller tillförlitligheten av hennes uppgifter. Hovrätten skriver:

"Sådana omständigheter är bl.a, att hennes berättelse inte kan anses så klar och detaljrik att den utan vidare kan läggas till grund för bedömningen i målet samt att berättelsen innehåller vissa svårförenliga uppgifter, t.ex. ifråga om X agerande under tiden som han ska ha hållit fast henne med sin arm över hennes bröst."

Hovrätten slår fast att det krävs att målsägandens berättelse stöds av annan bevisning:

"Enligt flera rättsfall från Högsta domstolen (se t.ex. NJA 2010 s. 6.71-och NJA 200-9 s. 4471 och II) kan en trovärdig utsaga från målsäganden i förening med vad som för övrigt framkommit målet vara tillräckligt för en fallande dom."

Inga slutsatser av läkarundersökningen
Hovrätten konstaterar därefter att resultaten från läkarundersökning av kvinnan varken ger något stöd till eller motsäger kvinnans berättelse.

När det gäller vittnet skriver hovrätten:

"När det gäller vittnet V:s berättelse finns ingen anledning att ifrågasätta hennes uppgifter om hur hon uppfattade målsägandens mående när de möttes efter händelsen. V har dock uppgett att målsäganden inte själv angav att hon blivit våldtagen utan att detta var en slutsats som V drog och som gjorde att hon ringde och polisanmälde en misstänkt våldtäkt."

Två skiljaktiga domare
Hovrätten slår därmed fast att åklagarens bevisning inte är tillräckligt "robust" för en fällande dom och mannen frias därför.

Två av rättens ledamöter - ett hovrättsråd och en hovrättsassessor - är dock skiljaktiga och anser att bevisningen räcker för en fällande dom.

 

 

 

Jenni Hotti

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

25 comments

Nej det här blir inte politikerna glada över, för de vill ju helst få upp statistiken för fällande domar ju.

"Tingsrätten tog fasta på ett vittnesförhör med en väninna tillika granne till kvinnan. Enligt vittnet hade kvinnan kontaktat henne omedelbart efter händelsen. Hon hade varit ledsen och berättat att "han rörde henne utan att hon ville".

För det första så var inte hennes väninna i det rummet där sexet ägde rum. I det fall att kvinnan som anmälde honom lämnade oriktiga uppgifter, eller falska uppgifter, medvetet som omedvetet, så vad har för betydelse huruvida hon skulle ha berättat en berättelse eller samma berättelse till en väninna som hon sedan gör i polisförhör eller domstol.

På vilket sätt skulle det utgöra stödbevisning att hon efteråt berättar en berättelse som ändå inte visar sig stämma, oavsett om det är direkt efter sexakten eller 9,9 år efteråt, till en person eller till 1000 personer. År 2018 och domstolar refererar fortfarande till att hon skulle ha berättat en berättelse till någon annan.

Vittnes bevis är för mig ett vittne som ser eller hör något direkt ur en sexakt, som alltså befinner sig i samma rum, eller på något ställe där det går att se eller höra. Inte vad kvinnan har berättat i efterhand. Det saknar helt betydelse.

Vidare står det:
"När väninnan följde med upp i kvinnans lägenhet förstod hon att det handlade om en våldtäkt och konstaterade också att det fanns sperma på soffan. Hon larmade polisen."?

Hur illa låter inte detta, en kvinna som följer med en kvinna efter en sexakt, och genom att titta i ett tomt rum där det inte ens finns någon man, påstå att hon förstod att det var fråga om våldtäkt? Vad var det för aura i det tomma rummet som bevisade att våldtäkt har begåtts?

Sedan att det fanns spermier, vad säger det egentligen? Tala spermierna om för henne att de kom ut frivilligt eller ofrivilligt ? Existerar sådant skitsnack fortfarande i domar 2018?

Jag tror att en av anledningarna till att domstolarna och åklagarna hamnar så snett i en del fall är att de tror att de till varje pris måste "välja" att tro antingen på målsäganden eller den tilltalade och att det i dessa fall dessutom handlar om politik, pressen att leverera fällande domar på området är enorm. Därför försöker man i många fall koka soppa på en spik fast kejsaren är helt naken, dvs. åklagaren saknar helt bevisning och har bara målsägandens berättelse och eventuellt en "grekisk gråterskas" berättelse att redovisa. Men juridik handlar inte om att man till varje pris måste välja att tro på någons berättelse utan det handlar om huruvida ett åtal är styrkt. Då krävs det handfast bevisning. För rättens ledamöter kan ju inte gärna ägna sig åt gissningar och spekulationer. Domar måste grundas på fakta. Ju snabbare folk inser det, desto fortare slipper vi okynnesåtalen och felaktigt fällande domar på alla områden, tex. det sk. badkarsmordet som inte ens var ett mord. Där var det också så att åklagaren och rättens ledamöter gick på en "gråterskas" berättelse trots att hon inte hade sett någonting av händelsen. De måste ha tyckt att hon var "mycket förtjusande".

Det står vidare att hennes granne hade uppfattat henne som ledsen efter sexakten, och det kan det finnas många förklaringar till. Att hon uppfattades som ledsen säger fortfarande inget om hur sexakten gick till. Hon kan ha varit ledsen för att exempelvis hennes katt var ensam, eller för att hon varit otrogen, eller för att hon skulle missa något viktigt dagen efter o.s.v ..det kan finnas väldigt många orsaker som inte ens är förknippade med huruvida sexakten gått till.

"Mannen överklagade domen till Svea hovrätt som nu konstaterar att kvinnans egen berättelse skulle behöva stöd av mer övertygande bevisning"
Kors i taket !
En domstol som inte sväljer ett hörsägensvittne som baserar sina uppgifter på antaganden och tolkningar.
Blir detta praxis så måste massor av våldtäktsdomar rivas upp.
EMF gnisslar tänder.

Man kan alltså konstatera att av de sammanlagt 4 lagfarna ledamöter som prövat åtalet i de två instanserna har 3 velat fälla mannen på den bevisning som lagts fram. Snacka om små marginaler... Men oavsett det känns den friande domen, utifrån hur den refererats här (jag har inte läst den), juridiskt korrekt. Enbart så pass vaga uppgifter som väninnan bidragit med här kan inte vara tillräcklig stödbevisning, såsom HD har tänkt sig det.

fd Hovrättsassessor, egentligen handlar det inte om att hennes väninnas uppgifter är vaga eller ej. Hennes väninna har överhuvudtaget inte ens varit i närheten av där sexakten ägde rum, och sådana typer av vittnesmål bör uteslutas i framtiden. Att hon berättar en historia som inkluderar påståenden till en tredje part där hon mellanlandar hos en väninnan innan hon berättar samma historia till polisen innebär inte att det styrker att hon varit med om det hon uppger. I sådana fall skulle hon lika gärna kunna berätta enbart direkt till polisen, och i sådana fall skulle man lika gärna börja ha rättegångar med poliser som stödbevisning av att ha hört en berättelse. Så varför inte lika gärna ha poliser som höll förhör med henne som stödbevisning för den kvällen?

Nej poliserna var ju inte heller med i rummet där sexakten ägde rum. Så hennes väninnas berättelse som berättar vad hon berättat säger inte ett dugg. Hon skulle kunna berätta samma berättelse till 100 personer, men det är ju intetsägande.

Domstolarna och politikerna måste först bli mätta av friande domar , eller oskyldigt dömda innan de till slut får inse vad de ställt till med i och med samtyckeslagstiftningen. Det kommer ta sin tid, men slutligen kommer kraven att vara att fällande domar måste innehålla tunga bevis på stora mängder alkohol eller droger och sådant som kan klaffa ihop med berättelserna bättre och användas som stödbevisning. Våld och blåmärken kan också vara sådant som kan tyda på eventuellt ofrivillighet. Fast att springa runt efter Martin Timmel aktiga åtal och köra dokusåpa stuket i domstolarna kommer bara leda till att kvaliteten kommer sjunka så lågt tills de stupar.

De kommer nog få spola tillbaka lagstiftningen till den vändzonen då den var fungerande.

Helt rätt. Jag har länge förundrat mig över att människor som uppenbart klarat sig igenom både lägre och högre utbildning inte fattar att förhållandet att en person berättar för flera personer inte skapar nya källor för berättelsen.
Det är så korkat att det är svårt att begripa att någon normalbegåvad människa skulle kunna tänka så fel.

Problemet är bara det att HD har godtagit den typ av bevisning som tillräcklig stödbevisning för fällande dom. Sedan kan det mycket väl vara som Mikael Mellqvist sagt; HD:s kriterier för utsageanalys bygger i stort sett enbart på fördomar.

Problemet är dock knappast unikt för Sverige, som vissa verkar tro. Fällande domar kan i de flesta stater vi vill kalla rättsstater grundas enbart på muntlig bevisning. Och i grund och botten är det ju lika svårt att värdera det ett vittne säger. Att vittnet avlagt ed gör ju inte att utsagan får en magisk kvalitet i fråga om trovärdighet och tillförlitlighet.

Domarna ska ju fortfarande _samvetsgrant_ pröva all bevisning. Det är alltså inget försvar att man bara spelar dum för HD kommit med korkade utslag.
Dessutom accepteras ju inte sådan bevisvärdering i andra måltyper trots att samma bevisvärderingsregler gäller där. Om jag t.ex. hävdar att du är skyldig mig två miljoner och som bevisning åberopar min utsaga och tre väninnor som omvittnar att jag var ledsen för att jag inte fick mina pengar: då skulle domstolen bara garva åt mig. Men om jag istället vill att du ska låsas in i fyra år så kan det tas på allvar.

Jag är inte så insatt i bevisvärdering i andra länder, men jag har inte sett något exempel på sådan bevisvärdering från något annat land. "Om du inte tror mig så kan du fråga X, jag har själv berättat det för henne" är ju ett skämt. Det kräver en oerhört låg nivå för att accepteras som bevisning.

fd Hovrättsassessor, för det första i de flesta stater finns inte ens något skitsnack som heter samtyckeslagstiftning, utan detta existerar bara nästan i Sverige som ofta brukar vilja framstå som unik. Jag tror mer på att tusentals andra länder har rätt än endast lilla Sverige med sin dokusåpa lagstiftning.

Det handlar inte om huruvida ett vittne avlagt ed eller inte. Ställ dig först frågan vad vittnet vittnar om?

Att vittna vad en annan berättat i efterhand i sådana sammanhang är värt 0 procent.
Det hade varit en sak om vittnet varit i samma rum där sexet ägde rum och sett eller hört något.

Fast att vittna vad kvinnan berättat innebär inte att vittnet har ljugit, men däremot så saknar det betydelse. Det blir bara att kvinnans berättelse berättas dubbelt upp, men i själva verket helt intetsägande. Som sagt skulle lika gärna 10 poliser som förhört kvinnan också kunna åberopas som vittnet till vad kvinnan berättat.

Återigen så bevisar inte de andras berättelse att kvinnans berättelse är bevisad.

Ursäkta, Hovrättsasserorn! Du kan säkert massor om juridik men din argumentation här liknar den lägervakterna från Auschwitz körde med i Nurnbergrättegångarna, - "vi gjorde bara vad de sade åt oss". Ser du inget moraliskt eller etiskt dilemma i att sitta och döma personer till långa fängelsestraff trots att man inte känner sig övertygad om skulden? Detta bara för att HD har sagt så? Jag skulle hellre byta jobb!

Nu är det väl inte riktigt det jag säger, i och för sig. Jag menar för egen del att enbart muntlig bevisning kan läggas till grund för en så hög grad av sannolikhet för gärningspåståendet att det är acceptabelt att man dömer på den. Men i detta fall som presenteras här ska det inte räcka till. Och jag delar uppfattningen att domstolar dömer för lättvindigt på målsägandeberättelser i förening med stödbevisning som har allt för svag bäring på åtalet.

Sedan kan en dom aldrig grundas på den enskilde domarens övertygelse om skuld eller icke skuld, det vore ett rättshaveri. Den måste grundas på rationella skäl och de principer som ytterst Högsta domstolen lagt fast för bevisvärdering. Härvidlag är det inte annorlunda i Sverige än i några andra rättsstater (att vissa må känna att det inte finns några rättsstater är en annan sak).

Jag tycker fortfarande inte att din argumentation håller. Varför ska domstolen ta hänsyn till "trovärdighet hos målsäganden", hörsägensvittnesmål mm men inte till det faktum att psykisk ohälsa är oerhört vanligt och precis lika gärna kan förklara det som framkommer? Varför lär man sig inte av tidigare justitiemord? "Fallet Ulf" är gammalt men ett av de värsta jag kan komma på där målsäganden UPPENBARLIGEN var psykiskt sjuk och fantiserade ihop allting. Den galenpannan var också "trovärdig"!

Hur menar du? Ska vi i varje situation vi hör en person i salen anta hypotesen att denne är psykiskt sjuk och därför säger som den gör, vilket då alltid leder till att berättelsen i sig saknar bevisvärde? Enbart klockren filmning av brott skulle räcka, eller?

I princip, ja! Har man väntat i åratal med att göra en polisanmälan måste man väl fråga sig varför? Att ursäkta fakta som att målsäganden inte gjorde vad den kunde för att säkra bevisning etc MÅSTE rimligtvis tala till dennes nackdel och kan inte ursäktas med floskler som " sådant här är ju så känsligt för kvinnor". Normalt funtade kvinnor som blir våldtagna beter sig nämligen inte så. Det kan jag garantera dig. Att sedan sitta i en rättssal och lyssna till hur målsägandens kompisar berättar vad hon har berättat för andra som har berättat är ju fullständigt patetiskt. Precis som om dessa hörsägensvittnesmål skulle väga upp det andra? Och har hon berättat för fler kompisar så ökar "trovärdigheten"? Varför det? Jag anser att även en målsägande har ett ansvar att göra vad den kan för att rättsväsendet ska kunna sköta sitt jobb. I annat fall får man fanimej skylla sig själv. Att det sedan, vilket Musse påpekat, ofta finns egoistiska själ att anmäla i form av skadeståndsanspråk gör ju inte saken bättre.

Det är dock en ganska stor skillnad idag jämfört med under den värsta pedofilhysterin. På den tiden redovisade domstolarna alla eller de flesta stolligheterna i domarna. Det var då mycket lättare att visa att uppenbart felaktiga domar var stolliga.
Idag så rensar domstolen bort stolligheterna. När åklagarens talan t.ex. bygger på förträngning/bortglömda minnen så rättar domstolen till det i domen så att det ser ut som att målsäganden kommit ihåg hela tiden. Eller om målsäganden mår psykiskt dåligt och försvaret kan visa att det dåliga psykiska måendet startade innan den påstått utlösande gärningen skulle ha begåtts, då nämner man inte det i domen. osv.
På 90-talet gjorde man inte så, därför SER domarna från den tiden stolligare ut.

Jo, men stolligheterna var inte stolliga då. Med facit i hand är det klart ändrar sitt beteende. Dagen mindre stolliga domar kommer i framtiden också att uppfattas som stolliga och då måste domstolarna anpassa sig igen.

Kan enbart muntlig bevisning läggas till grund för den lägre nivå av sannolikhet som krävs för att döma till förmån för käranden som hävdar en skuld på två miljoner?

Ja, det menar jag att den i och för sig kan.

Så säg t.ex. att en person hävdar att han har lånat ut två miljoner till dig utan att få tillbaka dem. Han lämnar en lång och detaljerad berättelse som är fri från motsägelser m.m. om hur det gått till och som stödbevisning åberopar han några kompisar som omvittnar att han berättat samma sak för dem.
Skulle det räcka?

fd Hovrättsassessor, du snackar bara skit och försöker springa domstolarnas ärende! Domstolsråtta brukar sådana kallas för. Du verkar helt knäckt av att mannen inte dömdes, och oavsett hur knäckt du än må vara så friades den oskyldiga mannen. I de flesta länder i hela världen existerat inte ens något skit som kallas för samtyckeslagstiftning. Där har de riktiga lagstiftningar som kräver riktiga bevis innan någon blir dömd. Så är det bara!

Frågan är när den var fungerande? Minns incesthysterin på 90-talet och de horribla justitiemord som det ledde till! Jag minns professorer i barnpsykologi som då gladeligen gick ut i media och påstod saker som "barn kan inte ljuga". Av någon anledning håller de käften nu.

Ni som sitter i domstolar i egenskap av juristdomare eller nämndemän. Hur kan ni acceptera den här typen av åtal? Det är ju fullständigt uppenbart att det rör sig om ett lotteri huruvida man döms till flera års fängelse eller frikänns. "Trovärdighet", vittnen som pratat med målsäganden efteråt eller som sett henne vara ledsen duger inte!!! Ni måste FÖRSTÅ hur vanligt det är med psykiskt störda människor som triggas i sin personlighetsstörning av massmedial hysteri, "me too" och dylikt. Inte sällan går de till självutnämnda "terapeuter" utan vare sig etik eller utbildning som bejakar deras fantasier. Dessa är inget anat än shamaner, kvacksalvare som utnyttjar psykiskt labila människor. Här är ett av många exempel som fått uppmärksamhet eftersom personerna ifråga är kändisar: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/wEmpWA/hard-mediekritik-i-gransknin...

I och med den här domen har man slagit fast att sk. "grekiska gråterskor" dvs. väninnor som mä. anförtrott sig åt, saknar allt bevisvärde, vilket är ett sundhetstecken. Helt rätt eftersom dessa andrahandsuppgifter även saknar eller i alla fall borde sakna egentligt bevisvärde i alla andra sammangang. Tex. om någon blivit misshandlad så saknar det helt bevisvärde om målsäganden berättat det för någon i efterhand. Det som krävs i det fallet är direkta vittnesiakttagelser. Det ska definitivt inte vara lättare att få någon fälld för ett ännu allvarligare brott.

Riktigt obehagligt kvinnofientliga och grabbiga kommentarer jag läser här. Så som ni resonerar skulle det i princip vara lagligt att våldta och misshandla kvinnor eftersom dessa brott till sin natur saknar vittnen. Brotten sker (nästan) alltid bakom stängda dörrar i hemmet.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.