Skip to content

Väninnas vittnesmål räcker inte som stödbevisning när ord står mot ord - river upp våldtäktsdom

Foto: Leif R Jansson/TT

Väninnans vittnesmål om hur målsäganden betedde sig och mådde efter den påstådda våldtäkten räcker inte som stödbevisning. Det slår en djupt oenig hovrätt fast att river därmed upp tingsrättens fällande dom på två års fängelse för våldtäkt.

 

Den 26-årige mannen åtalades vid Falu tingsrätt för våldtäkt. Enligt åtalet hade han våldtagit kvinnan i hennes lägenhet efter det att han hade skjutsat hem från krogen enligt följande gärningsbeskrivning:

"X (den tilltalade) har tvingat målsäganden till samlag genom att knuffa ner målsäganden i en soffa och hålla fast henne." 

"Bara vänner"
Enligt kvinnan kände hon mannen sedan tidigare men bara som vänner. Han brukade skjutsa henne hem och den här gången följde han med upp i hennes lägenhet för att hon ville prata med honom.

Mannen, å sin sida, hävdade att det handlade om ett helt "frivilligt och ömsesidigt" samlag och att de hade haft sex en gång tidigare.

Tingsrätten tog fasta på ett vittnesförhör med en väninna tillika granne till kvinnan. Enligt vittnet hade kvinnan kontaktat henne omedelbart efter händelsen. Hon hade varit ledsen och berättat att "han rörde henne utan att hon ville".

Trovärdiga och tillförlitliga
När väninnan följde med upp i kvinnans lägenhet förstod hon att det handlade om en våldtäkt och konstaterade också att det fanns sperma på soffan. Hon larmade polisen. Kvinnan fick också genomgå en läkarundersökning.

Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"Målsägandens och X uppgifter är detaljerade. Målsägandens berättelse får dock starkt stöd av V:s  (vittnets) vittnesmål om hur målsäganden mått och uppträtt omedelbart efter att samlaget skett och även under tiden därefter. Målsäganden och V har framstått som trovärdiga och deras uppgifter som tillförlitliga. Tingsrätten sätter tilltro till deras uppgifter och lägger dem till grund för bedömningen." 

Inte övertygande stödbevisning
Enligt tingsrätten bevisade detta att det verkligen handlade om en våldtäkt och mannen dömdes till två års fängelse och 115 000 kronor i skadestånd till kvinnan.

Mannen överklagade domen till Svea hovrätt som nu konstaterar att kvinnans egen berättelse skulle behöva stöd av mer övertygande bevisning för att mannen ska kunna fällas.

Hovrätten pekar på att bevisvärderingen i den här typen av mål "ofta är svår" eftersom det oftast saknas direkta vittnesiakttagelser och eftersom den huvudsakliga bevisningen utgörs av målsägandens och den tilltalades berättelser.

Svårförenliga uppgifter
Enligt hovrätten har kvinnan i och för sig gjort ett trovärdigt intryck men det finns trots detta frågetecken när det gäller tillförlitligheten av hennes uppgifter. Hovrätten skriver:

"Sådana omständigheter är bl.a, att hennes berättelse inte kan anses så klar och detaljrik att den utan vidare kan läggas till grund för bedömningen i målet samt att berättelsen innehåller vissa svårförenliga uppgifter, t.ex. ifråga om X agerande under tiden som han ska ha hållit fast henne med sin arm över hennes bröst."

Hovrätten slår fast att det krävs att målsägandens berättelse stöds av annan bevisning:

"Enligt flera rättsfall från Högsta domstolen (se t.ex. NJA 2010 s. 6.71-och NJA 200-9 s. 4471 och II) kan en trovärdig utsaga från målsäganden i förening med vad som för övrigt framkommit målet vara tillräckligt för en fallande dom."

Inga slutsatser av läkarundersökningen
Hovrätten konstaterar därefter att resultaten från läkarundersökning av kvinnan varken ger något stöd till eller motsäger kvinnans berättelse.

När det gäller vittnet skriver hovrätten:

"När det gäller vittnet V:s berättelse finns ingen anledning att ifrågasätta hennes uppgifter om hur hon uppfattade målsägandens mående när de möttes efter händelsen. V har dock uppgett att målsäganden inte själv angav att hon blivit våldtagen utan att detta var en slutsats som V drog och som gjorde att hon ringde och polisanmälde en misstänkt våldtäkt."

Två skiljaktiga domare
Hovrätten slår därmed fast att åklagarens bevisning inte är tillräckligt "robust" för en fällande dom och mannen frias därför.

Två av rättens ledamöter - ett hovrättsråd och en hovrättsassessor - är dock skiljaktiga och anser att bevisningen räcker för en fällande dom.

 

 

 

Jenni Hotti

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt