Skip to content

Upp till fyra års fängelse för att köpa ett hyreskontrakt - skärpningar på bostadsmarknaden

Foto: Johan Nilsson/TT

En ny lag ska komma åt svarthandel med hyres-kontrakt och så kallade överhyror för andrahands-hyresgäster. I lagförslaget, som nu ligger på Lagrådets bord, föreslås bland annat att den som tar ut för hög andrahandshyra ska kunna förlora sitt hyreskontrakt och att det ska vara kriminellt att köpa ett hyreskontrakt.

 

Regeringen föreslår att den nya lagen ska träda i kraft i maj nästa år. Lagförslaget innebär följande:

  • bytesrätten inskränks för att försvåra att hyreskontrakt "säljs". Till exempel ska hyresgästen ha bott i sin lägenheter i minst ett år före bytet,
  • en hyresgäst som köpt sitt hyreskontrakt ska kunna bli av med lägenheten med omedelbar verkan,
  • straffen för försäljning och förmedling av hyreskontrakt mot betalning skärps - för brott av normalgraden från böter eller fängelse i högst sex månader till fängelse i högst två år och för grova fall från fängelse i högst två år till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år,
  • det ska vara kriminellt även att köpa ett hyreskontrakt - brott av normalgraden ska kunna ge böter eller fängelse upp till två år och grova fall ska kunna ge mellan sex månaders och fyra års fängelse. Ringa fall ska dock inte bestraffas alls.
  • en förstahandshyresgäst som hyr ut sin lägenhet i andra hand och tar ut en hyra som är högre än hyresgästens egen hyra med tillägg för möbler ska kunna förlora sitt kontrakt 
  • det ska vara brottsligt att hyra ut en lägenhet i andra hand utan tillstånd till en hyra som inte är skälig.

I lagrådsremissen föreslås även att fler utrymmen som byggs om till bostäder ska kunna få en så kallad presumtionshyra - det vill säga en kollektivt framförhandlad hyra som anses skälig under 15 år.

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt