Skip to content

Upp till fyra års fängelse för att köpa ett hyreskontrakt - skärpningar på bostadsmarknaden

Foto: Johan Nilsson/TT

En ny lag ska komma åt svarthandel med hyres-kontrakt och så kallade överhyror för andrahands-hyresgäster. I lagförslaget, som nu ligger på Lagrådets bord, föreslås bland annat att den som tar ut för hög andrahandshyra ska kunna förlora sitt hyreskontrakt och att det ska vara kriminellt att köpa ett hyreskontrakt.

 

Regeringen föreslår att den nya lagen ska träda i kraft i maj nästa år. Lagförslaget innebär följande:

  • bytesrätten inskränks för att försvåra att hyreskontrakt "säljs". Till exempel ska hyresgästen ha bott i sin lägenheter i minst ett år före bytet,
  • en hyresgäst som köpt sitt hyreskontrakt ska kunna bli av med lägenheten med omedelbar verkan,
  • straffen för försäljning och förmedling av hyreskontrakt mot betalning skärps - för brott av normalgraden från böter eller fängelse i högst sex månader till fängelse i högst två år och för grova fall från fängelse i högst två år till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år,
  • det ska vara kriminellt även att köpa ett hyreskontrakt - brott av normalgraden ska kunna ge böter eller fängelse upp till två år och grova fall ska kunna ge mellan sex månaders och fyra års fängelse. Ringa fall ska dock inte bestraffas alls.
  • en förstahandshyresgäst som hyr ut sin lägenhet i andra hand och tar ut en hyra som är högre än hyresgästens egen hyra med tillägg för möbler ska kunna förlora sitt kontrakt 
  • det ska vara brottsligt att hyra ut en lägenhet i andra hand utan tillstånd till en hyra som inte är skälig.

I lagrådsremissen föreslås även att fler utrymmen som byggs om till bostäder ska kunna få en så kallad presumtionshyra - det vill säga en kollektivt framförhandlad hyra som anses skälig under 15 år.

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

14 comments

Snacka om proportioner!
4 år för att köpa hyresavtal och 8,5 för sadistisk misshandel med risk för att offret skulle dött och med invaliditet som resultat!?
Vad håller vi på med?

Du kan vara lugn. Straffskalan föreslås enligt artikel vara sex månader till fyra år vilket betyder att den enorma majoriteten av alla gärningar som skulle anses vara ett sånt brott skulle leda till ett straffvärde om sex månader. Är man en förstagångsförbrytare eller någon som helt enkelt inte har sitt liv särskilt illa sammansatt väljs då villkorlig dom med dagsböter som straff.

Ändå en rätt tung påföljd men inte lika illa som du trodde.

Men ändå:
Sex månader för ett brott som skapats av våra korkade politiker i misslyckade försök skapa jämlikhet/rättvisa.
Ingen som ser proportionerna mellan verkliga brott och konstruerade?
Släpp hyrorna fria så försvinner såväl denna typ av brott som bostadsköerna.

Det som står i straffskalan är inte detsamma som den påföljd en person döms till i en rättegång. Straffskalorna är ett system som hanteras i praktiken genom brottsbalkens regler och praxis. Sex månader i straffskalan är ju alltså inte per automatik sex månaders fängelse. Rekommenderar boken "att bestämma påföljd" om du vill veta mer.

Kan dock hålla med om att köpa ett hyreskontrakt borde vara bötesbrott om något och inte mer än så.

Se där, när jag läste igen såg jag att sådant brott av normalgraden föreslås bli bötesbrott (och fängelse upp till två år som i verkligheten blir upp till fem månader eftersom normalgraden straffskala inte ska överlappa med den grövre rubriceringen straffskala. Dock kommer det så gott som alltid dömas till böter när böter är med i straffskalan).

Man undrar om lagstiftning har som syfte att avspegla folkets uppfattning av lag och moral etc eller om det hela bara är en verktygslåda för tillfälliga politiker att utöva sin partipolitik? I praktiken på just detta rättsområde har även lagstiftningen lämnats i händerna på andra än lagstiftaren dvs på hyresråd som i sin verksamhet fattar beslut på området långt över lag på sätt att någon rättsprövning i egentlig bemärkelse aldrig sker dvs besluten går inte att överklagas och ställas under rimlig genomsyn av t.ex. laglighet. Byte av hyresrätt mot bostadsrätt har t.ex. nämnden stoppat utan lagstöd härför blott genom att vid internt möte mellan nämnderna besluta att neka byten av denna karaktär. Jösses...

-Ett djupt orättivst förslag, som strider mot all vad jämlikhet är.

-Hur skall alla som inte kan mygla till sig en innerstadsvåning, som t ex Wallström & Kristersson, nu göra ?

Ne, det intelligenta hade varit att släppa handel med hyreskontrakt helt fri

Om det blev fri hyressättning skulle problemet med försäljningar försvinna ...
Med vilken rätt lägger samhället sig i två parters avtal om hyra (och annat)?

Mystiskt! Varför inte lita på marknadsekonomin? Som man gör t.ex i Finland. Mycket långt är det avtalsfrihet som gäller. Inga problem.

Svensk bostadspolitik är lika bisarr som det svenska röstningssystemet.

Men moderat som socialdemokrat, alla svenskar tror att det svenska systemen är de bästa. "Blott Sverige svenska krusbär har".

Fri hyressättning skulle givetvis inte medföra att handeln med svartkontrakt försvinner. Ökad rörlighet, javisst, men var ska de som inte har råd med marknadshyror bo någonstans? Kommer ändå krävas att man bygger nytt (i en betydligt större omfattning än vad som nu sker) och billigt (vilket inte kommer ske utan ett större ekonomiskt åtagande från staten). Mycket bra lagförslag! Man ska självfallet inte kunna köpa sig före i bostadskön.

Hej Lasse!
Med hyresreglering skapar Du brottslingar.
Såvitt jag vet finns hyresbidragen kvar.
Det borde vara mycket billigare än att subventionera för alla boende.

Vi har inte haft någon "hyresreglering" i det här landet på ca 50 år. Hyrorna sätts i förhandlingar mellan parterna enligt gällande förhandlingsordning. Var gärna kritisk, men använd rätt terminologi.

Om man sedan tycker att det är bättre att göra folk mer bidragsberoende än att staten bidrar till bra och billiga bostäder för alla, så får man väl tycka det...

Terminologin kan vara fel, men i praktiken är den reglerad.
Hyresgästen och hyresvärden får inte förhandla direkt med varandra.
Jag tror faktiskt att Du vet det.
En katt är en katt även om Du kallar den hund.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.