Skip to content

Tunga myndigheter skeptiska till förslag om ny regional indelning av statliga verk

Indelningskommitténs ledamöter Barbro Holmberg och Kent Johansson Foto: Anders Wiklund/TT

Polismyndigheten, Statskontoret och Arbetsgivar-verket är kritiska till Indelningskommitténs förslag om ny indelning av flera av Sveriges större myndigheter. Förslaget bemöts dock positivt av bland annat Sveriges kommuner och landsting samt Migrationsverket. 

 

Indelningskommittén vill att tio statliga myndigheter samordnar sin regionala organisation. Förändringarna är tänkta att vara genomförda senast år 2021, rapporterar tidningen Publikt.

Myndigheterna som omfattas är Åklagarmyndigheten, Kriminalvården, Polismyndigheten, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen, Arbetsförmedlingen,  Migrationsverket, Trafikverket, Tillväxtverket och Rådet för europeiska socialfonden i Sverige.

Sex olika regioner
Indelninggskommitténs vill att myndigheterna samordnar sin regionala organisation i sex olika regioner enligt följande:

  • Blekinge, Kronoberg, Skåne.
  • Jönköping, Kalmar, Östergötland
  • Halland, Västra Götaland
  • Gotland, Stockholm
  • Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland, Örebro
  • Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland

Polisen säger nej
När förslaget nu har varit ute på remiss står det klart att flera stora myndigheter är negativa till kommitténs förslag.

Polismyndigheten vill istället se en indelning som motsvarar myndighetens nuvarande sju regioner.

Statskontoret anser att samordningsvinsterna är alltför små i förhållande till kostnaderna.

"Borde få bestämma själva"
Arbetsmiljöverket skriver att myndigheterna, utifrån varje verksamhets behov, själva borde få avgöra frågan om en ny myndighetsgemensam indelning.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, är dock positivt till kommitténs förslag och anser att även fler myndigheter borde inkluderas.

Migrationsverket positivt
Även Migrationsverket är positivt men skriver att det kommer betyda förändringar i myndighetens nuvarande regionala indelning. 

Bland övriga myndigheter som är positiva till indelningskommitténs förslag finns Arbetsmiljöverket och Trafikverket.

 

  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt