Skip to content

Trefaldig ökning av inlägg om brott och straff på partiernas politiska plattformar - ny undersökning

- Andelen inlägg om brottslighet på partiernas nationella Facebooksidor har mer än dubblerats sedan förra valet, äger Joseph Borenstein, presschef på Trygg-Hansa. Foto: Trygg-Hansa och Johan Nilsson/TT

Lag och ordning har varit en het politisk fråga de senaste åren - inte minst på nätet. Partierna fokuserar i allt högre utsträckning på brottslighet i sin kommunikation på Facebook och andelen inlägg om brottslighet har mer än trefaldigats de senaste sex åren. Det visar en ny studie från Trygg-Hansa.

 

- Andelen inlägg om brottslighet på partiernas nationella Facebooksidor har mer än dubblerats sedan förra valet, äger Joseph Borenstein, presschef på Trygg-Hansa.

- Av inläggen om brottslighet berör flest mord och våld samt terrorism och extremism, medan till exempel egendomsbrott nästan inte nämns alls, trots att det är något som drabbar väldigt många fler i Sverige.

Från 2,5 till 9,5 procent
Drygt tre av fyra - 77 procent - av svenskarna upplever att politiker pratar mer om brottslighet idag än för fem år sedan.

Trygg-Hansas genomgång av samtliga inlägg från de politiska partiernas nationella Facebook-sidor de senaste sex åren visar att detta stämmer - att andelen inlägg om brottslighet mer än trefaldigats under perioden. Från 2,5 procent år 2012 till 9,5 procent idag.

Vilka ämnen som är vanligast i partiernas Facebookinlägg om brottslighet varierar däremot, enligt undersökningen. Miljöpartiet och Vänsterpartiet fokuserar mer än övriga partier på sexualbrottslighet, Moderaterna fokuserar på polisen och resterande partier har större fokus än de övriga på terrorism och extremism.

Mest hos SD
I genomsnitt har sex procent av partiernas Facebook-inlägg de senaste sex åren handlat om brottslighet, visar Trygg-Hansas undersökning.

Sverigedemokraterna är det parti som har postat störst andel inlägg på Facebook om brottslighet de senaste sex åren (12,5 procent), medan Centerpartiet har lägst andel inlägg relaterade till brottslighet (2,2 procent).

Starkt engagemang
Även om brottslighet bara är det sjätte vanligaste ämnet bland samtliga partiers Facebook-inlägg är det överlägset mest engagerande. Summan av reaktioner, kommentarer och delningar kring partiernas inlägg om brottslighet är 50 procent större än engagemanget kring partiernas genomsnittliga inlägg.

 

* * * * * * * * * * '

 

Om Facebook-undersökningen

Undersökningen har genomförts av Prime Development på uppdrag av Trygg-Hansa. Inlägg från riksdagspartiernas öppna sidor på Facebook under perioden januari 2012 till maj 2018 har kategoriserats in i politiska sakområden.

Verktyget Gavagai Explorer användes för textanalysen. Engagemang har definierats som summan av alla reaktioner, kommentarer och delningar för varje enskilt inlägg.

Om opinionsundersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Trygg-Hansa. Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten 18-79 år. Under perioden 24-30 maj 2018 genomfördes totalt 1001 intervjuer. Deltagarfrekvens var 63 procent.

Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

 

 

 

 

 


  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt