Skip to content

"Tortyr och sadism för nöjes skull" - idag fick ungdomarna sina straff för mordförsöket

Här i Kalix säkrade polisen bevisning mot de båda männen i form av en kniv och rester efter uppbrända textilier med offrets blod på. Foto: från förundersökningen och Henrik Montgomery/TT

Tingsrätten slår fast att det handlar om "tortyr och sadism" när två unga män utsatte sitt offer för en flera timmar lång misshandel. Enligt åklagaren finns det inget annat motiv än att brottet skedde "för nöjes skull". Ynglingarna dömdes idag till tolv års fängelse respektive åtta och halv års fängelse.

 

Männen åtalades vid Haparanda tingsrätt för mordförsök - en brottsrubricering som även Haparanda tingsrätt instämmer i.

- Gärningsmännen har varit fullt medvetna om risken för dödlig utgång och de har varit helt likgiltiga till att målsäganden kunde dö, säger rådmannen David Boberg som var rättens ordförande.

Tydliga inslag av tortyr och sadism
Tingsrätten skriver att de två unga männens brott har "tydliga inslag av tortyr och sadism". Deras offer påträffades nedkyld och svårt skadad på Strandpromenaden i Kalix i maj i år. Den unge mannen hade brännskador på 30 procent av kroppen och en punkterad lunga. Han hade dessutom frakturer, sår, blånader och svullnader.

Både 21-åringen och 19-åringen har erkänt grov misshandel men nekar till mordförsök.

Enligt åtalet hade de båda tilltalade ingen särskilt motiv. Brottet har skett "för nöjes skull", enligt åklagaren Erika Westerstrand.

Nio timmar
Tingsrätten konstaterar nu att 19-åringen och 21-åringen har försatt sitt offer i vanmakt under nio timmar och utsatt honom för "synnerligen grovt våld".

"Det våld och den skada som målsäganden utsatts för har varit livsfarligt och livshotande. Det är ett mycket allvarligt brott vilket avspeglas i påföljderna", skriver tingsrätten.

21-åringen döms till tolv års fängelse medan 19-åringen får straffrabatt till följd av sin ålder och döms till åtta år och sex månaders fängelse. Männen ska också betala 175 000 kronor i skadestånd till sitt offer.

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

24 comments

Hur kan man komma fram till att sådana gossar inte är allvarligt psykiskt störda?

De är sannolikt psykopater men åtminstone 19-åringen kanske lite för ung för att få diagnosen. Psykopatiska drag är vanliga hos ungdomar men växer ofta bort. Det fråntar dem ändå inte det juridiska ansvaret för sina handlingar. De har väl varit på rättspsyk?

Har du någon form av evidensbaserad kunskap om psykiatri?
Vet du om att Psykopati är en genetiskt ärftlig störning som människor FÖDS med?
Detta går att testa genom DNA-analys och se om "Psykopat-genen" är av eller på.
Det är Sociopater som människor kan BLI på grund av dennes uppväxt/sammhällsmiljö under sin livstid.
Inte så som skrämmande många människor tror (t.o.m. läkare inom sjukvården), att Sociopater är Psykopater. Som baserar sina fakta (beviserligen falska) på Filmer och TV-serier som tillhör Underhållningsbranchen.
Eftersom du ställer frågan om dom varit på rättspsyk med den formuleringen du gav så låter det som om du själv har omfattande kunskaper och/eller erfarenheter om vad rättspskyk är.
Vänligen läs på lite innan du slänger ur dig kommentarer om så här allvarliga saker.
M.v.h.

Sociopat har man inte kunnat bli på årtionden i Sverige. Det är en diagnos som i hög grad har utnyttjats i politiska syften i de länder där den har varit ”populär”, dvs oppositionsanhängare har löpt markant större risk att diagnosticeras och har därefter lätt kunnat avfärdas som galningar.

Jonas.
Det är du som i okunskap "slänger ur dig kommentarer om så här allvarliga saker" mot en debattör som har läkarkunskap och omfattande erfarenhet inom läkarvården. Alla jurister, läkare och övriga intelligenta debattörer i DJ reagerar negativt på ditt verbalkrig i påståenden som saknar verklighetsförankring, så var vänlig att i fortsättningen hålla dina googlekunskaper för dig själv och tänk dig för innan du till yrkeskompetenta debattörer som BB, slänger ur dig kommentarer "om så här allvarliga saker"!

Ja, jag har "evidensbaserad" kunskap om psykiatri. Ja, jag vet att människor föds till psykopater. Nej, man blir inte psykopat (=sociopat) utan att ha det genetiska arvet. Jag kan ge dig flera tips om påläsning men du kan börja med denna lite lättlästa text. https://medibas.se/handboken/kliniska-kapitel/psykiatri/patientinformati...

Båda ynglingarna har ADHD och diagnoser inom autismspektrat.

Vet du hur många människor som har de diagnoserna? Om alla med ADHD/Asperger mm skulle vara lika empatilösa som de här två skulle risken för dig eller mig att bli offer vara lika stor som risken att bli förkyld vintertid.

Exakt! Därav min fundering på om det i tidig ålder skett en felaktig diagnosticering, att de i själva verket är psykopater som borde vårdas inom rättspsykiatrin. De kommer ju knappast vara friskare när fängelsetiden är över, snarare tvärtom de kommer ha blivit äldre och mer slipade -dvs ännu farligare för allmänheten

När brottslingar utreds för dylika saker på rättspsyk och får diagnosen antisocial personlighetsstörning är ett av kriterierna det faktum att det framkommit att de redan som barn ägnat sig åt att plåga djur etc. Det går dock inte att ställa diagnosen på barn eftersom en del av dem mognar empatimässigt och slutar med beteendet. Andra utvecklas till psykopater men är smarta nog att inte mörda och tortera andra av ren självbevarelsedrift.

Det handlar inte nödvändigtvis om psykisk störning. Tvärtom lyfts idag sadism i sammanhang som rör krav på t ex sexuella rättigheter som en egen form av sexualitet. Den som vill anklaga den gruppen för att vara psykiskt störda får uppfattas ur lagens synpunkt ge sig in på farlig mark.

Den som härefter händelsevis önskar att denna sortens handling leder till ett så strängt straff som möjligt bör i sin egenskap av åklagare sträva efter att undvika hänvisa till sådana förmildrande omständigheter såsom att vederbörande skulle lida av en psykisk störning. Åklagare bör istället peka på rättsfaktum som uppvisar att den tilltalade var fullt frisk när gärningen begicks. I annat fall kan sådana ömmande skäl föreligga, att rätten finner en förståelse som leder till lindrigare påföljd.

Härefter ska vi också ha i minnet, att fördelen med långa straff för grova våldsbrott leder till att allmänheten kan uppfatta detta i sig som ett ökad skydd mot att själva riskera bli utsatta för samma handling.

Av den anledningen kan vi därför uppfatta att det ligger en vinst tillika ett brett samhällsintresse i, att våldsbrott, och i synnerhet grova sådana, leder till en så sträng påföljd som möjlig i svensk rätt men om detta tvistar som alltid di lärde.

Man ska vara duktigt sjuk för att tro att de killarma är friska. Men så brukar straffromantiker också ha psykiska problem.

Psykisk sjukdom är inte en förmildrande omständighet.
Rättspsykiatrisk tvångsvård är en värre påföljd som oftast innebär betydligt längre inlåsning.

@Musse.
Ser att av dig redovisad fakta "anmälts olämplig", för att du har rätt i ditt påstående!
Mvh / Thérèse Angélique med ProBono Team.

@
1 - Det är inte åklagarens uppgift att överhuvudtaget ha någon åsikt avseende om "tilltalade varit fullt friska när gärningen begicks".

2 - Under begreppet psykisk störning ingår sadism.

3 - Avseende: Åklagare bör istället peka på rättsfaktum som uppvisar att den tilltalade var fullt frisk när gärningen begicks", se svar 1.
Mvh /Thérèse Angélique med ProBono Team.

@ Harriet Bouvin.
Ser att jag inte skrivit ut ditt namn avseende replik till dig idag 11:52 "Det är inte åklagarens uppgift ,,,,,,,
Mvh igen.

Du talar om bsdm. Grunden för bsdm är samtycke och utövarna har inget intresse av att agera utan samtyckte. Det är då ingen störning.. Det kan dock anses vara en störning att vilja utsätta andra för saker de själva inte vill vara med om.

Den juridiska definitionen av 'allvarlig psykisk störning' är väldigt snäv. Det är i princip bara psykossjukdomar och ett fåtal liknande tillstånd som faller under den.

Nej det är det inte.
Tillämpningen däremot är snäv i allmän domstol och extremt vid i förvaltningsdomstol.

Dessa skulle man inte vilja möta ute en kulen natt..

Anmäld som opassande kommentar - ok? :-)

En sadist som fastnad i mitt minne är "Torteraren från Aspa"
https://www.expressen.se/nyheter/okande-torteraren-fran-aspa-vill-bli-fri/

Ja, inte heller han ansågs vara allvarligt psykiskt sjuk trots att han upprepade samma sorts brott gång på gång.

TR ansåg kanske att männen var psykisk sjuka men inte hade en psykisk störning av mer kvalificerat slag (allvarlig psykisk störning), så de behövde inte överväga annan påföljd såsom rättspsykiatrisk vård. I sista fallet vid allvarlig psykisk gärning ska det finnas ett orsakssamband mellan störningen och gärningen. Även psykisk sjuka ska annars kunna dömas till fängelse om både det objektiva och subjektiva rekvisitet är uppfyllt som jag förstått det hela.

@Lotta på bråkmakargatan.
TR bör inte i Dom spekulera om de tilltalade männen vid gärningen var psykisk störda eller inte och TR har inte befogenhet att döma till rättspsykiatrisk vård innan de tilltalade genomgått rättspsykiatrisk utredning.

Märkligt är att TR innan Dom inte fastställt männens mentala status, men vid överklagande kommer Hovrätten sannolikt med rättspsykiatrisk undersökning döma på framkommet i desamma till högre eller lägre fängelsestraff eller rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.
Mvh / Thérèse Angélique ed ProBono Team.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.