Skip to content

"Tjuvaktig, alkoholiserad och hotfull" - inte förtal när det framförs om motpart vid rättegång

Foto: DJ

I samband med två rättegångar mot kvinnan pekade hon ut sin motpart och granne som "tjuvaktig, alkoholiserad och på olika sätt hotfull". Objektivt sett var detta förtal men hovrätten slår fast att det måste finnas ett "betydande" utrymme för att lämna den typen av uppgifter i samband med en rättegång. 

 

Mannen och kvinnan är grannar och har länge varit i konflikt med varandra - någonting som bland annat har lett till att Mora tingsrätt har dömt kvinnan för förtal av mannen. Kvinnan dömdes att betala 15 000 kronor i skadestånd.

Mannen har också begärt skadestånd på grund av att kvinnan ska ha misshandlat honom, ett mål som han dock förlorade.

"Tjuvaktig och alkoholiserad"
Mannen har därefter vid ytterligare två tillfällen stämt kvinnan och begärt totalt 20 000 kronor i ersättning för att kvinnan skulle ha förtalat honom under de tidigare rättegångarna.

Enligt mannen har kvinnan då utpekat honom som "tjuvaktig, alkoholiserad och på olika sätt hotfull" och dessutom påstått att han skulle ha begått övergrepp i rättssak genom att hävda att han hade uppmanat henne att begå mened.

Tingsrätten konstaterade att kvinnan hade gjort uttalandena i egenskap av svarande respektive tilltalad och under rättegång och att det i sådana situationer får anses finnas ett "betydande utrymme" att låta uppgiftslämnarens intresse av att få åberopa nödvändiga omständigheter väga tyngre än motpartens intresse av att inte utsättas för andras missaktning.

Tekniskt förtal
Även om en del av kvinnans uttalanden har varit sådana att mannen har utpekats som brottslig ansåg tingsrätten att det var försvarligt av henne att lämna uppgifterna. Tingsrätten gick därmed på kvinnans linje.

Domarna överklagades till Svea hovrätt som slog fast att kvinnans uttalanden i och för sig - i "teknisk" och alltså objektiv mening - innebar förtal men att det "inom ramen för en rättegång finns ett betydligt utrymme för att utrycka vissa uppgifter av nedsättande natur". Ett sådant intresse – "som vilar på närmast europarättsliga grunder" – ansågs särskilt en person som är tilltalad i ett brottmål ha.

HD säger nej
Hovrätten vägde också in den långvariga konflikten mellan mannen och kvinnan och slog fast att det var försvarligt av kvinnan att lämna de aktuella uppgifterna. Även om kvinnan i och för sig inte hade visat att uppgifterna var sanna hade hon visat att hon hade skälig grund för dem eftersom uppgifterna hade grundats på direkta iakttagelser av mannens agerande.

Hovrätten fastställde därmed tingsrättens båda domar och gick helt på kvinnans linje.

Mannen överklagade till Högsta domstolen som nu beslutar att inte pröva fallen.

 

 

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt