Skip to content

Svenska företag flitiga användare av EU:s frihandelsavtal – så mycket sparar företagen

Containrar i Göteborgs hamn. Foto: Björn Larsson Rosvall / TT

Svenska företag sparar tre miljarder per år på EU:s frihandelsavtal. Det visar nya beräkningar från EU-kommissionen och Kommerskollegium.

 

Svenska importörer sparar en miljard kronor per år genom att använda de tullnedsättningar EU:s frihandelsavtal ger.

Motsvarande värde för exporterande företag är det dubbla, alltså två miljarder kronor per år. 

Nya frihandelsavtal
Regeringen konstaterar att EU:s frihandelsavtal gör svensk export mer prismässigt konkurrenskraftig, jämfört med om EU inte haft frihandelsavtal på plats.
 

 EU- och handelsminister Ann Linde (S) säger att en av regeringens viktigaste handelspolitiska prioriteringar är att få EU att sluter nya frihandelsavtal som kompletterar WTO:s grundläggande avtal.

Hög nyttjandegrad
EU-kommissionen och Kommerskollegiums beräkningar 
visar att de svenska exporterande företag är flitiga användare avtalen. Nyttjandegraden är 78 procent av exporten till länder där frihandelsavtal finns. Detta är betydligt högre än för EU-snittet som uppgår till 67 procent.

Svenska importörer använder avtalen i ännu större utsträckning. I 92 procent av fallen där tullnedsättningar kan utnyttjas vid import så görs detta. Detta är något högra än EU-snittet på 90 procent.

Outnyttjad potential
Det slås samtidigt fast att outnyttjad potential i frihandelsavtalen. Svenska exportföretag beskrivs kunna spara ytterligare närmare en halv miljard om möjligheten till sänkta tullar utnyttjades fullt ut. Det underutnyttjande området gäller export främst Sydkorea, Marocko och Mexiko.

För importen går förtagen miste om 100 miljoner kronor  i sänkta tullavgifter per år. Störst andel outnyttjade tullnedsättningar till Sverige finns i importen från Sydkorea och Schweiz.

 


  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt