Skip to content

Svenska domare och Domstolsverket till attack mot politiserat rättsväsende i Polen

"Beslutet får ses som en kraftig markering mot en allt mer politiserad styrning av domstolsväsendet i Polen, säger Domstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren och ger stöd till de protester som pågår i Polen. Foto: Anders Wiklund/TT och Alik Keplicz/TT

Rättsväsendet i Polen har de senaste två åren varit föremål för flera kontroversiella reformer. Sveriges domareförbund går nu ihop med flera andra domareförbund och kräver att ländernas rege-ringar agerar. Även det svenska Domstolsverket instämmer i kritiken.

 

Sveriges domareförbund, övriga domareförbunden i Norden och domareförbunden i Polen, Estland och Lettland har tillsammans antagit en resolution om rättsreformerna i Polen.

I resolutionen uttrycker förbunden sin oro för den politiska inblandningen i det polska domstolssystemet och domarnas försvagade oavhängighet.

Starkast möjliga medel
Domareförbunden uppmanat sina länders regeringar att med ”starkast möjliga medel reagera mot försvagandet av rättsstaten i Polen”.

Sveriges domareförbund har skickat ett brev med resolutionen till Sveriges utrikesminister Margot Wallström (S).

Tre punkter
I resolutionen radar förbunden upp de rättsreformerna som införts av det högernationalistiska partiet Lag och rättvisa.

  • Det polska parlamentet har nyligen sänkt pensionsåldern för domarna i Högsta domstolen vilket tvingat omkring 40 procent av domarna att gå i pension i förtid.
  • Ordförandeskapet för Högsta domstolen har avslutats tidigare än vad polska konstitutionen föreskriver. 
  • De femton domarna i Polens nationella domstolsråd tillsätts numera av Parlamentet, tidigare utsågs domarna främst av andra domare. Domstolförbunden skriver att parlamentet nu har långt större möjligheter att påverka utnämningarna än vad som stämmer överens med europeisk minimistandard.

Domstolsverket instämmer
Rättsreformerna i Polen har också fått Domstolsverket att reagera.
Det europeiska nätverket för domstolsadministrationer, ENCJ, har stängt av det polska rådet för domstolsväsendet.

Det svenska Domstolsverket gick under tisdagen ut med att man stödjer ENCJ:s beslut.

Beslutet får ses som en kraftig markering mot en allt mer politiserad styrning av domstolsväsendet i Polen,  säger Domstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren. 

- Domstolsverket delar ENCJ:s oro för utvecklingen i Polen och vi har full förståelse för att organisationen nu går vidare med konkreta åtgärder.

 

 

 

 

 

  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt