Skip to content

Skönmålning och "resultatjustering" i kommunernas redovisningar - Riksrevisionen starkt kritisk

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Ett flertal av Sveriges kommuner brister i redovisningen av sin ekonomi. Bristerna handlar om skönmålning av ekonomiska resultat och felaktig rapportering till Statistiska Centralbyrån, SCB. Det konstaterar Riksrevisionen som nu kräver skärpta kontroller för kommunernas rapportering. 

 

- Överföringsproblem och resultatjustering utgör tillsammans ett hot mot tillförlitligheten i Räkenskapssammandraget, säger Lasse Einarsson, projektledare för Riksrevisionens granskning.

SCB har bedömt tillförlitligheten som hög
Det så kallade Räkneskapssammandraget är statens viktigaste källa till information om kommunernas ekonomiska situation och utveckling.

Det ligger bland annat till grund för nationalräkenskaperna som utgör ett viktigt underlag för finanspolitiken. 

Statistiska centralbyrån (SCB), som ansvarar för att ta fram Räkenskapssammandraget, har alltid bedömt att tillförlitligheten är hög - men har inte säkerställt att detta verkligen stämmer.

"Oväntat många fel"
Riksrevisionens senaste granskning visar nu att tillförlitligheten i Räkenskapssammandraget hotas av brister i kommunernas årsredovisningar och av fel i inrapporteringen till SCB.

- Vi har sett oväntat många fel i kommunernas överföring av uppgifter från sina årsredovisningar till Räkenskapssammandraget.

- Problemen på det här området är större än vad som tidigare har varit känt, säger riksrevisorn Helena Lindberg.

Kommunerna förskönar resultaten
I rapporten konstaterar Riksrevisionen att en orsak till den bristande tillförlitligheten är att en del kommuner rapporterar en förskönad bild av den ekonomiska situationen. 

Denna typ av "resultatjustering" leder i sin tur till vilseledning av den som använder statistiken i exempelvis finanspolitiskt syfte.

- Sannolikt har det lett till negativa konsekvenser för de aktörer som använder uppgifter från Räkenskapssammandraget, säger Lasse Einarsson.

Riksrevisionen kräver nya åtgärder
För att öka tillförlitligheten i Räkneskapssammandraget kräver nu Riksrevisionen att SCB vidtar åtgärder mot den felaktiga rapporteringen. 

SCB rekommenderas bland annat att stärka de interna kontrollerna och vidta åtgärder för extern granskning av kommuners inrapportering.

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt