Skip to content

Skarpare tillsyn och sanktioner mot diskriminering och trakasserier - regeringen utreder lagändringar

Foto: Erik Simander / TT

Det behövs en effektivare tillsyn av hur diskrimi-neringslagen följs - och hårdare sanktioner mot arbetagivare som inte följer lagstiftningen om trakasserier och diskriminering. Det anser regeringen som tillsätter en utredning som ska gå till botten med frågan.

 

- Om en arbetsgivare nonchalerar lagens krav att förebygga diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen måste det få konsekvenser. Efter #metoo-uppropen under hösten stod det klart att vi behöver skärpa lagstiftningen, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP).

Regeringen hänvisar också till att det trots diskrimineringslagstiftningen finns "osakliga löneskillnaderna" mellan könen. 

Regeringen tillsätter nu utredningen ”En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen”. Syftet är bland annat att utreda om diskrimineringslagen regler om tillsyn är tillräckligt effektiva.

En arbetsgivare är idag skyldig att arbeta förebyggande och främjande mot diskriminering, det som i diskrimineringslagen kallas aktiva åtgärder. Det är tillsynen av dessa regler som nu ska utredas. 

Utredningen ska vara klar senast den 30 september 2019.

  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt