Skip to content

Ska fordonets trafikförsäkring ersätta skogsbrand för halv miljard? Frågan prövas av HD

Skogsbranden utbröt i Västmanland år 2014. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Ska trafikförsäkringen ersätta skador som har uppkommit till följd av att ett fordon har startat en skogsbrand? Frågan ska nu prövas Högsta domstolen i ett mål som handlar om skador för närmare en halv miljard kronor.

 

I juli 2014 utbröt den större skogsbranden i Västmanland där många människor och ett större geografiskt område påverkades.

Branden uppstod i samband med så kallade markberedningsarbeten som utfördes av ett bolag. Vid arbetena användes ett skogsfordon med trafikförsäkring hos Länsförsäkringar.

Närmare halv miljard
Försäkringsbolaget har senare fått ta emot ersättningskrav från flera andra försäkringsbolag. I mars i år uppgick kraven till 412 miljoner kronor.

Fastighetsägaren har stämt Länsförsäkringar och för egen del krävt 8,5 miljoner kronor i ersättning ur trafikförsäkringen.

Ett annat bolag i samma koncern som äger mark i samma område har i ett separat mål krävt närmare 24 miljoner för sina brandskador.

Trafikskadeslagen
Fastighetsägaren och Länsförsäkringar är överens om att ersättningsskyldighet förutsätter att skadan har uppstått till följd av trafik med motordrivet fordon i den mening som avses i trafikskadelagen.

Parterna är också eniga om hur branden har uppstått - nämligen genom "att fordonet vid framförandet orsakade antändning av vegetation eller annat organiskt material som utvecklade sig till branden".

"Hissfråga" för HD
Gävle tingsrätt beslutade att vilandeförklara målet och att med parternas samtycke hänskjuta frågan som en så kallad "hissfråga" till Högsta domstolen.

Den fråga de vill att HD ska besvara är följande:

"Har fastighetsägarens skada uppkommit i följd av trafik med motordrivet fordon i den mening som avses i trafikskadelagen?”.

Extraordinär betydelse
Länsförsäkringar har i processen understrukit "den extraordinära betydelse och stora allmänna intresse" som frågan gäller – där utgången kan få "avgörande konsekvenser för försäkringsbolagens framtida villkor, premier och skadehantering gällande såväl trafikförsäkring som ansvars- och egendomsförsäkringar".

HD beslutar nu att meddela prövningstillstånd i frågan som alltså kommer att avgöras i sak vid ett senare tillfälle.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt