Skip to content

Så ska personbilar få förbjudas i regeringens nya miljözoner - kommunerna fattar besluten

Foto: Claudio Bresciani / TT

Sveriges kommuner får utökade möjligheter att förbjuda fordon i vissa områden genom de nya typer av miljözoner som regeringen beslutat om. Från år 2020 kan en miljözon även omfatta personbilar, lätta lastbilar och lätta lastfordon.

 

Syftet med miljözonerna är att motverka luftföroreningarnas negativa konsekvenser på folkhälsan. Det är kommunerna själva som beslutar om och var miljözoner ska införas. 

Stopp för personbilar
Kommunerna har redan idag möjlighet att införa miljözoner som reglerar tunga fordon. Från och med 1 januari 2020 kompletteras dagens bestämmelser med två nya typer av miljözoner.

Kommunerna ges möjlighet att införa miljözoner även för personbilar, lätta lastbilar och lätta lastfordon.

I den redan befintliga miljözon "klass 1" får alla lätta fordon köra. För tunga fordon gäller tillträde enligt gällande bestämmelser. De två nya typerna miljözonerna går under namnen "klass 2" och "klass 3".

Miljözon klass 2
I miljözon klass 2 ställs krav på personbilar, lätta bussar och lätta lastfordon. För att få köra där måste fordon med såväl bensinmotor som dieselmotor tillhöra utsläppsklass Euro 5 eller bättre. Från och med den 1 juli 2022 skärps kraven för bilar med dieselmotor. Från den tidpunkten ska dieselbilar uppfylla kraven för Euro 6 för att få köra i miljözon klass 2.

Miljözon klass 3
I miljözon klass 3 ställs högst krav. Där får endast elfordon, bränslecellsfordon och gasfordon köra, lätta som tunga fordon med tillägget att för gasfordon gäller utsläppskrav Euro 6. När det gäller tunga fordon får även laddhybrider köra om fordonet uppfyller utsläppskraven för Euro 6.

Fordon som används för vissa angivna ändamål kan undantag från miljözonsreglerna. Till exempel undantas fordon som används i samband med färdtjänst.

 

 

 


  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt