Skip to content

"Så sätter vi stopp för våld som socialt arv - många manliga förövare var själva offer som pojkar"

Foto: Infinity Studio

DEBATT - av Nina Rung, kriminolog och grundare av Huskurage

 

Vi vet för mycket för att fortsätta som vi gör. Vi vet att fysiskt våld i en nära relation nästan uteslutande handlar om mäns våld mot kvinnor. Att en man dödar sin tidigare partner var tredje vecka i Sverige. Att mer än var tredje kvinna i världen utsätts för våld och att var sjätte kvinna i Sverige utsätts.

Ofta är också det sexuella våldet en del av våldets alla ansikten. Vi vet också att det dödliga våldet i nära relationer ofta har pågått en längre tid, ofta till mångas kännedom, innan det leder till döden.

Vi vet att ojämställdhet, det att ha stereotypa könsuppfattningar, är en riskfaktor för män att använda våld mot kvinnor. Att de pojkar som växer upp i hem med våld också har en överrisk att själva använda våld mot sin partner senare i livet. Och att många unga manliga förövare första gången syns i utredningar som våldsutsatta i hemmet.

Våldet blir en form av socialt arv. Och här har vi kanske vår främsta ledtråd till hur vi förebygger våld.

Av alla de barn som växer upp i Sverige vet vi att vart tionde barn utsätts för våld i hemmet och den absoluta majoriteten av dessa barn är pojkar.

Vi måste bryta den onda kedjan av våldsutsatthet som föder våldsanvändning. Så hur ska vi då få stopp på en folkhälsofråga som i alla tider klassats som en global epidemi?

Vi måste börja med att se, höra och uppmärksamma det våld som finns runtomkring oss och konsekvenserna som vi ser dagligen. Där har vi, var och en av oss, en stor möjlighet att göra stor skillnad med en liten insats.

Med fler utbildade polisanställda, med bättre och framförallt snabbare polisåtgärder, kan vi få fler åtalade och dömda för brott.

Vi kan se till att våra lagar på bästa sätt skyddar de utsatta och att vi tar kvinnornas berättelser på allvar.

Det ska inte kunna gå att fortsätta att förfölja en kvinna om du har kontaktförbud mot henne - ändå ser vi det idag.

Vi måste helt enkelt hindra männens handlingsutrymme - inte kvinnornas. Vi kan se till att skapa bättre förutsättningar för kriminalvården och frivården att utföra sina behandlingsprogram och att de blir verkningsfulla.

Vi bör också skyndsamt se till att barn som utsätts för våld får ett bättre rättsligt skydd genom rättskedjan. Men ska det få någon effekt på användning av våld, så måste vi gå till källan av problemet. Då hjälper förbättrade polisiära åtgärder föga - eftersom våldet redan skett.

För att få våldet att upphöra behöver vi göra följande:

  1. Satsa resurser i form av kompetenshöjning i skola och förskola. Både lärare och elever behöver få ökad kunskap om våld i nära relation, både konsekvenserna för barn som lever i hem med våld och hur lärare bättre kan se tecken och möta utsatta elever.
  2. Stärk förskola och skola i uppdraget att arbete mot stereotypa uppfattningar om kön och könsroller - det leder till mindre våld.
  3. Ställ krav på idrottsföreningar om att motverka machokultur, låt det uppdraget genomsyra riktlinjer och villkor för både kommunalt och statligt stöd.
  4. Låt kunskapsspridning om våld i nära relation och arbete för jämställdhet bli ett tydligt mål hos både arbetsgivare och fackförbund.
  5. Stärk kvinnojourers arbete i varje kommun.
  6. Stärk civilsamhället genom att ge grannar verktyg att våga agera när de upplever oro för att grannen utsätts för våld eller att barn far illa. Genom att knacka på (och vid akut fara ringa polisen) kan innebära en direkt livsavgörande skillnad i stunden och det sänder en tydlig signal om både vilket trapphus och samhälle vi önskar.

Våld i nära relationer angår oss alla - nu är hög tid att vi visar det.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

19 comments

"Ofta är också det sexuella våldet en del av våldets alla ansikten."
Nina Rung har helt rätt i att könsstympningar av unga flickor, hedersmord av kvinnor etc är en styggelse för ett humanitärt samhälle.

Vilka är det som könsstympar flickor? Är det unga pojkar?

Anmäld som opassande...
Man kan ju undra varför?
Vad i denna kommentar bryter mot kommentarsreglerna?

Antagligen en manshatande genusifierad vänsterliberal feminist som föredrar floskler och dravel framför sanningen.

”Vi vet att fysiskt våld i en nära relation nästan uteslutande handlar om mäns våld mot kvinnor”.
Detta är ju en direkt lögn.
Antingen är Nina Rung inkompetent eller så har hon en agenda att svartmåla män.
Och att DJ publicerar detta är oansvarigt. I denna tid när så mycket felaktigt benämns fake news så har vi ju här någonting som ju verkligen är det.
Detta underminerar helt DJs trovärdighet.

Fakta, om någon nu bryr sig, är att våld är minst lika vanligt förekommande från kvinnans sida mot män i relationer. Det finns ett flertal studier som till och med visar att det är mer vanligt. Trots att det anses finnas ett stort mörkertal, och att män oftare än kvinnor avstår att anmäla.

http://www.aliesq.com/2017/03/23/women-initiate-domestic-violence/

https://www.canada.ca/en/public-health/services/health-promotion/stop-fa...

https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/17596591211244166

Så Nina Rung, kriminolog och grundare av Huskurage.
Du som är en riktig expert.
Vilken källa baserar du påståendet att ”fysiskt våld i en nära relation nästan uteslutande handlar om mäns våld mot kvinnor” på?
Jag har läst ett stort antal rapporter i ämnet, och kan inte dra mig till minnes någon som belägger detta. Tvärtom så visar alla studier på motsatsen. Att det är jämt fördelat.
Varför ljuger du om detta?
Är det medvetet? För att du har en agenda där du svartmålar män?
Eller är det bara så att du är helt inkompetent och inte vet hur det egentligen ser ut?

Våld där offret får skador (behöver söka vård) eller dör utgörs till majoritet av män mot kvinnor.

Tråkigt att Nina Rung inte svarar på min fråga om varför hon ljuger i artikeln.
Men jag är inte förvånad. Vad ska hon svara? Att hon inte ljuger?
För hon kan i alla fall inte belägga sina påståenden om att ”fysiskt våld i en nära relation nästan uteslutande handlar om mäns våld mot kvinnor”.

Återigen. Beklagligt att DJ publicerar denna artikel.

Tack Nina Rung för att du informerar om vad din forskning visat när det gäller våld mellan män och kvinnor och mot försvarslösa barn.
Visst kan kvinnor också vara våldsamma, dock oftare med stickande och smädande ord i stället för med fysiskt och skadebringande våld eftersom musklerna inte räcker till.
Bakom allt finns arv, uppväxtvillkor och miljö som ofta förklarar varför hämnd, hat och ilska utövas och förverkligas i återkommande anledningar till hämnd, våld och bråk.
Det gäller att stämma i bäcken och hjälpa alla dem som kokar invärtes och knyter nävarna. Psykologi, psykoterapi och ett bättre helikopterseende på livet kan hjälpa. Tyvärr räcker dessa experter på samlevnad inte till i antal och inte heller pengarna till arvoden för alla dem som behöver samtalshjälpen allra mest.

Tack Nina Rung för att du uppmärksammar detta och kommer med konkreta förslag som skulle kunna förändra denna våldskultur bland män!

Ok. Och vilka konkreta förslag skulle kunna förändra våldskulturen bland kvinnor?
Eller finns den inte enligt dig?
Kanske inte är lika viktigt?
Du kanske gör skillnad på kvinnor och män?
Jag tycker personligen att våld i nära relationer är fruktansvärt. Oavsett vilket kön förövaren respektive offret har.

Hur står detta i strid med varandra? Att förebygga en våldskultur tjänar båda könen på, eller vill du behålla våldskulturen?

Du är ju uppenbarligen inte läskunnig.
Men jag gör i alla fall ett försök att förklara detta så att till och med du kanske förstår.
Artikeln, och signaturen N:s kommentar, berör endast ”våldskultur bland män”.
Givetvis så vill ingen behålla någon våldskultur, oavsett om det är en man eller kvinna som är förövaren. Eller om det är en man eller en kvinna som är offer.
Det är tråkigt att artikelförfattaren och många kommentarer bara ser en sida av detta. Bara sidan som handlar om mäns våld mot kvinnor.
Dessutom så är ju artikel full med lögner och pseudointellektuella påståenden, vilket i alla fall jag anser är tråkigt.

Majoriteten av våldet mot barn utövas av kvinnor.

Du gör alltså gällande att "KVINNORS VÅLD MOT BARN" är ett stort problem?

Hur menar du nu, att det inte är ett problem när barn utsätts för våld av kvinnor?

Ingenstans i åtgärdsförslagen ser jag att kvinnor ska undantas utbildning och förebyggande åtgärder. Tvärtom är åtgärdsförslagen könsneutrala och omfattar alla i skola m.fl. områden. Med tanke på hur tillvaron ser ut är det utmärkta förslag att höja kompetensen hos dem som möter barn i sin dagliga tillvaro samt att bryta normer för att få till en förändring.

”Ingenstans i åtgärdsförslagen ser jag att kvinnor ska undantas utbildning och förebyggande åtgärder. Tvärtom är åtgärdsförslagen könsneutrala.”

Har du läst artikeln? Har du förstått den?

Artikeln handlar om mäns våld mot kvinnor, och Nina skriver själv att åtgärderna skall ”hindra männens handlingsutrymme”. Och rent konkret skriver hon under åtgärd nummer 5 att man ska ”Stärk kvinnojourers arbete”. Det står inte kvinno- och mansjourers arbete. Eller hur?

Försök att läsa artikeln en gång till. Så att poletten kanske trillar ner. Ok.

Ett annat förslag kanske vore att stärka mansrollen. Män som är trygga i sin manlighet är mindre benägna att bruka våld. Att genomgående låta mansrollen definieras av kvinnor leder till problem.

Nu är jag måhända lite gammaldags i min moralsyn men i min värld slår man inte först och absolut inte någon svagare. Eller som Bamse säger "Den som är stark måste också vara snäll". Och är det någon med extroverta könsdelar som slår en med introverta så är det inte en man, det är ett kräk som förtjänar att stigmatiseras.

Även jag är smått gammaldags, vilket kanske inte är så konstigt eftersom jag är från den hadeiska tiden.
Hur som helst så tycker jag inte att man ska bruka våld mot någon, oavsett ens egen eller andras könsdelar.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.