Skip to content

Så påverkar valresultatet domstolarna - nya nämndemän ska utses av politikerna

Teckning: Claes Folcker/TT

Valresultatet i kommunal- och landstingsvalen kommer att innebära stora förändringar när det gäller tillsättningen av nya nämndemän vid Sveriges domstolar. De nya nämndemännen tillsätts dock inte förrän nästa år efter den ändring som gjordes rättegångsbalken inför valet 2014.

 

Partierna får i och med sin relativa storlek i kommun- respektive landstingsfullmäktige nominera olika många nämndemän.

Enligt en undersökning som Domstolsverket gjorde på uppdrag av regeringen under 2016 var flest antal nämndemän, 31 procent, nominerade av Socialdemokraterna. 

25 procent av nämndemännen var nominerade av Moderaterna medan övriga riksdagspartier nominerat mellan 4-9 procent av de resterande nämndemännen. Övriga partier stod för 3 procent av nomineringarna.

Väljs året efter det allmäna valet
Idag finns 8 636 nämndemän enligt den senaste statistiken från Domstolsverket. 51procent är kvinnor och 49 procent är män. 

Sedan 2014 ska valet av nämndemän ske året efter de allmänna valen. Det beslutet togs främst för att markera att uppdraget som nämndeman i sig inte är politiskt. 

Regeländringen syftar också till att de aktörer som är med kan göra sitt arbete inom mer rimliga tidsramar inför nästa mandatperiod 2020-2023.

Väljs på olika sätt
Nämndemännen i tingsrätt väljs normalt kommunvis av kommunfullmäktige, medan nämndemännen i hovrätt, förvaltningsrätt och kammarrätt väljs länsvis av landstingsfullmäktige. 

Nämndemännen väljs för fyra år framåt. Om en nämndeman avgår ska en ny nämndeman väljas för resten av tjänstgöringstiden. 

Stark anknytning till partien
Domstolsverkets undersökning visar även att de nämndemän som nominerats i 95 procent av fallen var medlemmar i det parti som de nominerats av sedan innan. 

Dessutom uppgav 96 procent av de svarande att de varit medlem i partiet i mer än ett år före nämndemannanomineringen. 

 

Läs hela undersökningen här ->

 

 


  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

6 comments

Med en politiska anknytningen så är det ju tur att nämndemännen inte har nästan någonting att säga till om i domstolarna.

I Skåne blir det sannolikt lika många sharia-domar som i övriga landet.

Dags att klippa banden mellan politiken och juridiken när det gäller nämndemän. Inför istället ett system som i likhet med det amerikanska jurysystem slumpmässigt väljer ut medborgare för domstolstjänstgöring. Det finns avigsidor med det men vi slipper i alla fall den politiseringen av domstolarna som i exemplet med de centerpartistiska shariaanhängarna.

Nämndemännen är en central del av vårt självstyre. Otroligt viktiga för rättssäkerheten och förtroendet för dömandet.
Bra att Dagens Juridik tar upp och påminner om att valet handlar om vilka vi ska ge förtroendet att utse våra företrädare i dömandet.

Dags att avskaffa nämndemannasystemet, och man kan börja med hovrätterna. Där har de inget att göra, eftersom hovrätten skall vara en prejudikatinstans. Lennart Geijers "reform" är mogen att gå i graven.

Nej, låt oss hoppas att politikerna tar sitt förnuft till fånga och stärker nämnden. Att de blir fler och att de får ett säkerställt inflytande i dömandet. Se och lär av våra nordiska grannländer och de stora europeiska rättsstaterna. Lekmännen behövs om Sverige ska kallas sig för rättsstat.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.