Skip to content

"Risk att det finansierade boenden som hade byggts ändå" - Riksrevisionen sågar investeringsstödet

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Regeringens investeringsstöd till äldreboenden fungerar inte. Det konstaterar Riksrevisionen som anser att effekterna av stödformen är oklara och därför uppmanar regeringen att göra om stödet till ett generellt kommunbidrag.

 

Riksrevisionen har granskat det investeringsstöd till särskilda boenden för äldre som fanns under åren 2007–2014, och som ligger till grund för det nya stöd som betalas ut sedan 2016.

Stödet syftade till att stimulera till fler platser i särskilda boenden för äldre, samt till att stärka äldreomsorgen i stort.

Totalt betalades 1,5 miljarder kronor ut under de aktuella åren.

Effekterna kan inte mätas
Nu konstaterar Riksrevisionen att det fanns en rad brister med stödet som sådant, varav en av de största är att det inte går att mäta effekterna av det.

Det finns kunskap om hur många platser som tillkom under den aktuella tiden, men eftersom det saknas information om hur många platser som samtidigt avvecklades är nettotillskottet okänt.

Dessutom är det inte möjligt att avgöra hur många av de platser som tillkom under stödperioden som skulle ha byggts även utan investeringsstödet.

"Finansierade boenden skulle ha byggts ändå"
Enligt riksrevisor Helena Lindberg är drfiten av äldreboenden en större utmaning än själva byggandet. 

- Den finansiella utmaningen för kommunerna var inte själva byggandet av äldreboenden, utan driften av dem, säger Riksrevisor Helena Lindberg. 

Hon tror mot bakgrund av detta att investeringsstödet snarare lett till ökade vinstmarginaler för byggherrarna än till fler äldreboenden. 

- Risken är därför stor att stödet finansierade boenden som skulle ha byggts ändå, men som nu uppfördes med bättre ekonomiska marginaler för byggherren. 

"Anmärkningsvärt att stödet har samma grundkonstruktion"
Riksrevisionens granskning visar även att de huvudskäl som angavs för stödet vilade på svag grund, då få kommuner rapporterade brist på platser.

Dessutom hade de uppföljningar och utvärderingar som gjorts av investeringsstöd som metod för att lösa bostadsbrist endast visat på osäkra resultat.

- Det är i det sammanhanget anmärkningsvärt att det nya stöd som infördes 2016, och som saknar bortre tidsgräns, har samma grundkonstruktion, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Mot bakgrund av granskningens resultat rekomenderar Riksrevisionen regeringen att överväga att göra om det nuvarande stödet till ett mer generellt bidrag till kommunerna, fördelat utifrån andelen äldre invånare.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt