Skip to content

Parallella kriser spås bli vanligare i framtiden - MSB satsar 55 miljoner på forskning om rikets sårbarhet

Foto: Johan Nilsson/TT

Sommarens skogsbränder satte Sveriges samhällsberedskap på svåra prov. För att vara bättre rustade inför liknande situationer i framtiden satsar nu Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, 55 miljoner kronor på forskning i syfte att minska Sveriges sårbarhet. 

 

- Forskningen måste ligga i framkant och belysa sådana företeelser som kanske inte är problematiska idag, men som troligen blir svårbemästrade i framtiden, säger MSB:s forskningschef Per Sundström.

Myndigheten presenterar nu ett antal utlysningar av forskningsmedel på olika områden. 

Multipla naturhändelser
Ett forskningsområde som MSB vill se utrett är hur man ska agera när det sker flera naturhändelser samtidigt. 

Enligt myndigheten blir dessa ”multipla naturhändelser” troligtvis vanligare i framtiden, och forskningen ska därför handla om hur man kan förebygga och hantera sådana situationer.

Informationssäkerhetskultur
Ett annat område MSB vill se forskning på rör informationssäkerhetskulturens beroende av organisation och beteende.

MSB vill ha empiriskt underlag som kan stödja dem i arbetet med utveckling av rekommendationer till arbetssätt som främjar en god informationssäkerhetskultur för organisationer inom utpekade samhällsviktiga sektorer.

Risker med uppkopplade enheter och system
Myndigheten vill även veta vilka nya risker man kan se med att allt fler av samhällets system och enheter är uppkopplade mot internet samt hur dessa risker kan förebyggas. 

Utlysningarna öppnade den 10 september och under hösten kommer ansökningar in för att bedömas. Projekt inom dessa fyra områden kommer att starta under 2019.

 

 

 
  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt