Skip to content

Oklart vem som sparkade ihjäl 17-åring - men HD prövar inte friande dom

Foto: Johan Nilsson/TT

Mordet på en 17-årig pojke i Åkersberga förra sommaren förblir ouppklarat eftersom det inte går att bevisa vem som är mördaren. Det står klart sedan Högsta domstolen säger nej till att pröva den friande domen från hovrätten.

 

Det var en förmiddag i juni 2017 som den 17-årige pojken hittades död i en skogsdunge bakom skolan i Åkersberga norr om Stockholm.

Kroppen bar spår av allvarlig misshandel och pojken hade bland annat blivit stampad  och sparkad i huvudet. Han dog till följd av hjärnskador.

Tre var närvarande
Det är idag utrett att tre personer var närvarande vid brottet - dels två vittnen, en 13-årig pojke och en 18-årig man, dels den åtalade 19-åringen som hade permission från det ungdomshem där han bodde.

Enligt Svea hovrätt – som i stort instämde i vad Attunda tingsrätt hade kommit fram till – nämligen att följande var bevisat:

  • att pojken hade utsatts för en allvarlig misshandel som han dog av en
  • att misshandeln ägde rum strax före klockan 01.00 på natten
  • att 19-åringen tagit en aktiv del i ansträngningarna för att få 13-åringen och 18-åringen att komma till skolan
  • att 19-åringen och 18-åringen å ena sidan –och den nu avlidne pojken och 13-åringen å andra sidan –träffades cirka tio minuter dessförinnan och
  • att 18-åringen, 13-åringen och 19-åringen var närvarande när dödsmisshandeln ägde rum.

Ingen teknisk bevisning
Varken i hovrätten eller i tingsrätten hade det dock kunnat fastställas att det verkligen var den åtalade 19-åringen som var gärningsmannen och han friades därför i båda instanserna.

Båda domstolarna konstaterade att det saknades teknisk bevisning som kunde binda 19-åringen till brottet. Den bevisning som återstod handlade om vittnesmålen från 13-åringen och 18-åringen.

Hovrätten skrev i sina domskäl:

"För bedömningen av skuldfrågan är det alltså av avgörande betydelse vilket bevisvärde som tillmäts V1:s och V2:s (vittnenas) uppgifter om vem eller vilka som misshandlat MÄ (offret)."

Stor försiktighet
Hovrätten konstaterade att ingen av dem hade kunnat förhöras inför domstol. Bland annat eftersom en av dem då hävdade att han inte kom ihåg någonting från varken händelsen eller de förhör som han genomgått hos polisen.

Hovrätten skrev:

"Även om det funnits lagligt stöd för att lägga fram uppgifterna på det sätt som skett konstaterar hovrätten, i likhet med tingsrätten, att flera olika omständigheter medför att V1:s och V2:S uppgifter måste bedömas med stor försiktighet."

Inte uteslutet
Hovrätten pekade också på att vittnenas bevisvärde var lågt eftersom de kan ha haft anledning att tona ner en eventuell egen inblandning i brottet. De har dessutom lämnat motstridiga uppgifter, ändrat sig och även kunnat beslås med lögn i vissa delar.

Hovrätten skrev:

"I de för straffansvar avgörande delarna har de, som tingsrätten konstaterat, inte heller något direkt stöd i den övriga utredningen. Utredningen är inte heller sådan att det kan betraktas som praktiskt taget uteslutet att det kan ha funnits en annan gärningsman."

Nämndemän skiljaktiga
Två nämndemän i hovrätten var dock skiljaktiga och ville fälla 19-åringen för mord eller synnerligen grov misshandel och vållande till annans död.

Domen överklagades av målsägandesidan till Högsta domstolen som nu har beslutat att inte pröva målet. Hovrättens friande dom står därmed fast.

 

 

 

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

9 comments

Detta är ännu en illustration av hur hopplöst det är att skaffa fram bevis som leder till fällande dom. 19-åringens bakgrund och de närvarandes tystnad talar starkt emot 19-åringen.
En 31-åring och en 23-åring som av Tingsrätten dömts till långa fängelsestraff efter gängmordet i Bromma i fjol släpps också på fri fot av Svea Hovrätt. Redan i Tingsrätten hade 5 av de 7 åtalade friats.

Det är skrämmande att ytterst få som är djupt inblandade i dessa gängkrig kan dömas. Istället får de skadestånd vilket senast var fallet med en gängkriminell som själv blev mördad med sedan tillerkändes skadestånd.

Situationen visar att politikernas enighet om kraftigt höjda straff inte hjälper då problemet är att det inte går att prestera bevisning som håller. Jag anser att kraven på bevisning är orimlig då det gäller dessa gängkrig.

Nu får du nog ge dig... ”19-åringens bakgrund och de närvarandes tystnad”... Skulle det innebära fällande bevisning menar du. Att han borde ha fällts för mord.

Vad menar du med att det är ”hopplöst” att skaffa fram bevis? Skulle polisens och åklagarens svårigheter och misslyckanden på något sätt innebära att han borde fällas? Eller att beviskraven borde sänkas för att anpassas utifrån myndigheternas tillkortakommanden,

En fegis sparkar aldrig ensam.

Eftersom två nämndemän ville fälla 19-åringen och åklagaren vågade överklaga hovrättsdomen utgår jag ifrån att det fanns bevisning som borde ha räckt. Det är ovanligt att nämndemännen går emot juristdomare. Detta används som argument för att nämndemännen är inkompetenta.
Jag vänder mej starkt emot detta synsätt. Nämndemännen har samhällsansvar som juristerna totalt kan bortse ifrån och det är väldigt skadligt för rättstryggheten.

Då det gäller gängkrigen så är de bakomliggande konflikterna väl dokumenterade liksom deras tidigare brottslighet. Jag har inte läst domarna i Brommaärendet men allt i tidningarna. Polisen har verkligen kämpat till det yttersta och lyckats komma så långt att det redan i åtalen funnits sammanhållande bevisning som borde ha ställt "utom rimligt tvivel" att de åtalade var delaktiga och skyldiga. Det är orimligt att begära att man skall kunna bevisa vem som haft fingret på avtryckaren då alla åtalade uppenbarligen har medverkat i aktionen !

Jag var beredd på kritik för mitt synsätt men nu ser vi att skjutningarna fortsätter och att polisen inte klarar att få fram tillräcklig bevisning för fällande domar. Då måste man tänka över om bevisvärderingen blivit för hård. Skall gängkrigen få fortsätta och de frikända försättas på fri fot, kunna fortsätta med sin brottslighet och få skadestånd ?

Bevisvärderingen i svenska domstolar är inte för hård utan görs tvärtom mycket ofta på tok för lättvindigt, tänk på Kaj Linna, Esa Teittinen, Quick/Bergwall eller "Fallet Ulf". Utöver de som lyckats få resning (mot alla odds och med hjälp av journalister) finns en rad fall där människor blivit dömda på ganska skral bevisning. Läs gärna "Fällda för sexövergrepp" av Thérèse Juel för exempel på det. Naturligtvis förekommer det att domstolar någon gång kan ställa orimligt höga krav på bevisning men en oskyldigt dömd är värre än att tio skyldiga går fria.

Jag håller fullständigt med dej i de fall du räknar upp. Där är det uppenbart att man dömt på för dålig bevisning. Då det gäller gängkrigen är situationen helt annorlunda och brottsbilden är otvetydig. Därför måste man se till bakgrund, sammanhang och medverkan i princip "tillsammans och i samförstånd!" Jag satt på Berns liksom bl.a. Théresé Juel då Göran Lambertz höll sin föreläsning om "Felaktigt dömda".

Rent allmänt är jag med på att det finns mål där domstolen lagt kravet på bevisning orimligt högt, jag har sett åtminstone några sådana fall. Samtidigt finns också fall där ribban helt klart har lagts för lågt. Har Du några tankar om vad det kan bero på? Typ av brott? Den åtalades ställning i samhället? Uppmärksamhet i massmedia?

Det pekar på att samtliga tre personer är inblandade i dödsmisshandeln i Åkersberga, då det verkar som om de har något att dölja och talar därför inte i klartext.
Även om tingsrätt som hovrätt inte kan påvisa någon teknisk bevisning kan man ta reda på vilken relation offer och de eventuella gärningsmännen hade och om de hade något otalt sedan tidigare, vilket också kan vara en bevisgrund. Detta kan ju sänka bevisribban något.

"Detta används som argument för att nämndemännen är inkompetenta."
Vilket de också är när det handlar om juridiska frågor, vilket är mycket vanligt att man avhandlar i domstolar.
Allmänt tyckande,diverse obskyra agendor,ointresse,arvodesintresse med mera -där finns en gedigen kompetens hos nämndemännen.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.