Skip to content

Ny fordringsklass ska stärka krisande banker - nytt lagförslag till riksdagen

Foto: Linus Sundahl-Djerf / SvD / TT

Regeringen vill införa en ny fordringsklass inom den svenska förmånsrättsordningen. Förslaget är en del av EU:s krishanteringsregler som syftar till att motverka en framtida finanskris.


EU-direktivet ställer krav på att  medlemsländerna har en viss fordringsklass i sin nationella förmånsrättsordning. Regeringen föreslår därför i en proposition till riksdagen att detta genomförs i Sverige.

Fordringar i den nya fordringsklassen ska ge fordringsägarna rätt till betalning efter oprioriterade fordringar men före efterställda fordringar. Syftet är att underlätta för bankerna att uppfylla krishanteringsregelverkets krav på skulder.

Förslaget syftar även till att minska risken för att fordringsägare vid en bankris hamnar i ett sämre läge än vad som varit fallet i en konkurs.

Ytterligare ett syfte är att underlätta statens möjligheter stt hantera en bankkris, det som kallas resolutionsförfarande. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 29 december i år.

  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt