Skip to content

Norgehistoria dålig motbevisning - narkotikabrott bevisat "med tillräcklig grad av säkerhet"

Det narkotikaklassade medlet alprazolam. Foto: Erland Aas/TT

Mannen historia om att han skulle ha intagit narkotikan i Norge är "påfallande innehållslös" och det är "med tillräcklig grad av säkerhet bevisat" att han uppsåtligen gjort det någonstans i Sverige. Det slår hovrätten fast och river därmed upp tingsrättens friande dom.

 

Den 34-årige mannen åtalades vid Stockholms tingsrätt för ringa narkotikabrott efter att han påträffats med det narkotikaklassade preparatet alprazolam i blodet.

Åklagaren underströk i sin gärningsbeskrivning att narkotikan hade intagits ett visst datum "i Stockholms stad, eller tid dessförinnan, på annan plats i landet."

Medgav narkotika i blodet
Mannen, som under rättegången inte hade något juridiskt ombud, medgav att han hade haft narkotikan i blodet men nekade till brott.

Han hävdade att han några dagar innan han greps i Stockholm hade varit i Norge med en vän och där blivit bjuden på något som han då inte förstod var narkotika. Mannens historia redovisas i tingsrättens dom:

"Han blev körd till Norge av en vän som han inte vill namnge då vännen inte vill medverka i en rättegång. Han minns inte vilken väg de körde in i Norge eller vad platsen de var på hette då han var full under resan. De var i en husvagn i skogen och det var en norrman med."

"Något osäker"
Mannen hävdade att han inte kunde dömas för brottet eftersom narkotikan inte hade intagits i Sverige - utan i Norge.

Tingsrätten kom fram till att mannens berättelse om Norge framstod som "något osäker". Berättelsen var dock inte så osannolik att den kunde lämnas utan avseende.

Mannen friades därför.

"Efterhandskonstruktion"
Två nämndemän var skiljaktiga och ansåg att berättelsen om Norgevistelsen var "så pass vagt formulerad att den måste anses utgöra en efterhandskonstruktion".

Åklagaren överklagade till Svea hovrätt som anser att mannen berättelse är "påfallande innehållslös".

Hovrätten skriver:

"Han har inte lämnat några konkreta uppgifter om resväg, sällskap eller platser. X uppgifter om norgeresan framstår som en efterhandskonstruktion och är sådana att hovrätten bortser från dem vid bedömningen av vad som är bevisat."

Tillräcklig grad
Enligt hovrätten är det "med tillräcklig grad av säkerhet bevisat att X uppsåtligen intagit narkotika i enlighet med vad som åklagaren påstått i gärningsbeskrivningen".

Hovrätten slår därför fast att mannen uppsåtligen har tagit narkotikan i Sverige och han döms därför för ringa narkotikabrott till 30 dagsböter à 50 kronor.

 

 

 

 

 

Anna Ekdahl 

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt