Skip to content

Näringslivet ska bidra till totalförsvaret i krissituationer - tidigare landshövding ny utredare

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Föred etta landshövdingen i Östergötland, Elisabeth Nilsson, har fått i uppdrag att föreslå åtgärder för näringslivets roll inom totalförsvaret och att utreda möjliga åtgärder för försörjnings-trygghet inom den så kallade försvarsmateriel-försörjningen.

 

Elisabeth Nilsson ska bland annat lämna olika åtgärdsförslag för samverkansformer och effektiv planering mellan offentliga och privata aktörer. Detta i syfte att säkerställa totalförsvarets "kritiska behov i händelse av höjd beredskap och då ytterst i krig".

Utredaren ska dessutom lämna förslag på åtgärder för att stärka den försvarsmaterielrelaterade försörjningstryggheten, även över en längre tid och under olika förhållanden.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december nästa år.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt