Skip to content

Landstingen blir skyldiga hjälpa sjukskrivna tillbaka i arbete - nya lagen har passerat Lagrådet

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Landstingen ska bli skyldiga att erbjuda hjälp till sjukskrivna som har ett "särskilt behov" av individuellt stöd för att kunna återgå till, eller ta sig in på, arbetsmarknaden. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss som nu har behandlats.

 

Så kallade rehabiliteringskoordinatorer arbetar idag inom hälso- och sjukvården och samordnar insatser runt en sjukskriven person. 

I dagsläget grundas finansieringen av dessa på en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting i form av ett pilotprojekt. 

I det nya lagförslaget föreslås iställlet ett lagstadgat ansvar för landstingen att införa och erbjuda rehabkoordinatorer.

I lagförslaget ingår en skyldighet för landstingen att erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter som har ett "särskilt behov" av individuellt stöd för att ta sig tillbaka eller in på arbetsmarknaden. 

Koordineringsinsatserna föreslås vara frivilliga för patienten och bestå av personligt stöd, samordning och samverkan mellan exempelvis arbetsgivare, försäkringskassan och vården.

Lagrådet har nu granskat lagförslaget och, efter viss kritik av främst redaktionell och lagteknisk karaktär som bör rättas till, gett det grönt ljus.

 

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt