Skip to content

"Lagen får inte motverka kritisk debatt" - ingen förundersökning efter Jimmie Åkessons uttalande

Justitiekanslern Mari Heidenborg och Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson. Foto: Stina Stjernkvist/TT och Janerik Henriksson/TT

Principen om yttrandefrihet är "en viktig grundval för fri debatt och åsiktsbildning" och syftet med lagstiftningen om hets mot folkgrupp är inte att motverka en kritisk debatt. Det slår JK fast och beslutar därmed att inte inleda någon förunder-sökning efter Jimmie Åkessons uttalande i SVT om att invandrare inte får jobb eftersom "de inte är svenskar och inte passar in i Sverige".

 

Efter SVT:s partiledardebatt inför riksdagsvalet fick Justitiekanslern ta emot flera anmälningar om hets mot folkgrupp som anmälarna ansåg att Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson skulle ha gjort.

Uttalandet gjordes i "Val 2018: Slutdebatten" under en diskussion om integration av invandrare på svensk arbetsmarknad.

Jimmie Åkesson sa då:

"Integrationspolitiken har handlat om att bara invandrarna får jobb löser sig allt. Det händer ju inte, det blir inte så. Man måste ställa sig frågan varför är det så svårt för de här människorna att få jobb - jo för de är inte svenskar, för de passar inte in i Sverige och då är det svårt att få jobb."

SVT:s ansvariga utgivare
Justitiekanslern Mari Heidenborg har nu prövat anmälningarna och konstaterar till att börja med att ansvaret för yttrandefrihetsbrott som huvudregel ligger på den ansvarige utgivaren och att Jimmie Åkesson därför inte kan hållas ansvarig för sitt uttalande rent juridiskt.

JK:s prövning tar därför sikte på SVT:s ansvariga utgivare som alltså är juridiskt ansvarig för vad partiledarna sade i debatten.

JK skriver:

"Den grundlagsfästa principen om yttrandefrihet utgör en viktig grundval för fri debatt och åsiktsbildning. Syftet med lagstiftningen om hets mot folkgrupp har inte varit att motverka en kritisk debatt."

Gäller inte alla yttranden
JK pekar på att den "missaktning" som är ett krav för brottet hets mot folkgrupp inte innebär att "alla förnedrande eller nedsättande yttranden är att bedöma som hets mot folkgrupp".

JK skriver:

"Att det finns olika åsikter i samhället om det befogade i ett kritiskt uttalande saknar betydelse för frågan om det är straffbart. Det finns ett stort utrymme även för yttranden som av en bred allmänhet uppfattas som stötande eller direkt missvisande."

Europadomstolen
JK hänvisar till tidigare avgöranden från Europadomstolen för mänskliga rättigheter som har slagit fast att ett uttalande "inte kan anses brottsligt om detta skulle innebära ett oproportionerligt intrång i yttrandefriheten".

JK konstaterar nu att det inte finns någon anledning att anta att Jimmie Åkessons uttalande skulle innebära att brottet hets mot folkgrupp - eller något annat yttrandefrihetsbrott - har begåtts.

JK beslutar därmed att förundersökning inte ska inledas.

 

 

 

 

 

 

Caroline Gejbo

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

12 comments

Lagen on hets mot folkgrupp är en tillämpning av den grundlagsskyddade lagen som tillförsäkrar oss yttrandefrihet.

Invandrare är inte en folkgrupp. Utvandrare är inte heller någon folkgrupp.

Angående hets mot folkgrupp. En majoritet av svenska folket vill att svenskarna ska sluta mobba sverigedemokraterna.

C Andersson har helt rätt. I lagstiftningen ang. hets mot folkgrupp användes inte uttrycket "invandrare", som ju inte är någon folkgrupp. Redan på den grunden skulle alltså anmälningarna ej föranlett någon åtgärd. Har JK missat det? Om begreppet "invandrare" skall räknas som en paragrafen priviligierad grupp, måste väl också "utvandrare" räknas dit, och i så fall är det straffbart att förtala de svenskar som av exempelvis skatteskäl utvandrat.

Detta stämmer inte alls. Lagparagrafen talar om "folkgrupp eller annan sådan grupp av personer", och i förarbetena står det uttryckligen att detta inkluderar "befolkningsgruppen invandrare". Så här har JK garanterat full koll. Sen var det ganska uppenbart att Åkessons uttalande i det sammanhanget inte skulle föranleda åtal, men det handlar istället om att det faller inom ramen för yttrandefriheten.

Då kommer vi in på ett annat ämne: kan ett uttalande i förarbetena utvidga det straffbara området utöver straffbudets bokstavliga lydelse? Egentligen ämne för en ny tråd i detta forum.

Fast det verkar dom ju klara utmärkt på egen hand , dvs. att mobba ut varandra. De interna bråken och uteslutningarna har avlöst varandra under då gångna 3,5 åren. Några månader innan valet blev det lugnt och ledargarnityret och övriga låtsades som om ingenting hänt. Sedan var det ju det där med den lilla DETALJEN med den kvinnliga SD-politikern och näthatskrigaren som skrev 12.000 näthatskommentarer. Om folk är kritiska till det så är det ett sundhetstecken och har ingenting med mobbning att göra. Det behövs för övrigt inte ett enfrågeparti för att strama åt invandringen - det är ALLA andra partiers ansvar. Gärna ett tillfälligt totalstopp under de kommande 15--20 åren. Och det ansvaret kommer de att tvingas ta även fortsättningsvis. Det duger inte att försöka gömma undan eller begrava frågan i en utredning som får i uppdrag att arbeta under några år - det genomskådar väljarna direkt. En proposition med skarpa förslag ska ligga på Riksdagens bord redan innan jul!!! Moderaterna har föreslagit att vi bör införa ett tillfälligt stopp för invandringen. Efter 2015 sade finansministern: "Res vidare". LO-basen sade efter valet i sin valanalys: "Vi får aldrig slarva bort migrationsfrågan igen". Det finns stor enighet hos svenska folket kring en stram migrationspolitik och även stor sjukdomsinsikt hos våra styrande. Så i nuläget bedömer jag inte att vi behöver tillsätta någon haverikommission.

Det vore klädsamt om Åkessons hela inlägg kom med.

"Integrationspolitiken har handlat om att bara invandrarna får jobb löser sig allt. Det händer ju inte, det blir inte så. Man måste ställa sig frågan varför är det så svårt för de här människorna att få jobb - jo för de är inte svenskar, för de passar inte in i Sverige och då är det svårt att få jobb."

Sedan blev han avbruten av den hemliga medlemmen i Trilaterala kommissionen innan han kunde fortsätta:

"Det är klar att det är svårt att få jobb och då måste man få förutsättningar att bli just svensk. Man måste få förutsättningar att passa in i just Sverige. Men de här har ju i alla dessa år bemött nykomna på deras villkor, på deras språk, utifrån deras sedvänjor, utifrån deras kultur och då blir det detta splittrade samhälle och eviga utanförskap."

Det är en fullständigt korrekt beskrivning om den metod som alla framgångsrika migrationsländer har anammat inklusive Sverige fram till 1970-talet. Sedan håller jag inte med om att man kan bli svensk om man inte är född av två svenska föräldrar ty detta handlar nationalitet om. Ett kollektiv av individer med samma bakgrund, språk och kultur. De som hävdar att man kan byta nationalitet, det handlar inte om medborgarskap, menar direkt eller indirekt att samtliga andra nationaliteter är sämre än den svenska vilket jag inte håller med om.

Björklund pratar hela tiden om att det krävs en gymnasieexamen för att få ett vettigt jobb i Sverige och den ungdom som bara har godkänd grundskola betraktas som ett arbetsmarknadsproblem och det gäller även de som kan det svenska samhället och pratar språket flytande och hur ska man då kunna hävda att frånvaro av språket och kunskaper om det svenska samhället inte utgör ett anställningsproblem?
Inte ens mutor till arbetsgivarna om gratis arbetskraft (skattefinansierade löner ) gör dem hugade att anställa folk med de begränsningar de har.
Tanken att invandrarna skulle integreras på arbetsplatserna är befängd eftersom på en arbetsplats förväntas man arbeta och inget annat.
Det är inte företagarnas sak att integrera invandrarna,ansvaret ligger på invandraren själv med STÖD från samhället.

Usch,jag blev faktiskt psykiskt påverkad av en sådan dom.Sen kan ju JK påstå och prata om stort utrymme för yttrnandefriheten i Sverige.Sluta hyckla för fan,lagen om HMF är en skam för Sverige

Studerar man många av de fällande domar som avkunnats gällande påstått hets mot folkgrupp finner i vart fall jag vi här ser exempel på dels klen juridisk analys hos de dömande, dels - vilket möjligen är än mer illavarslande - politiserat dömande. Nu kan man vad gäller det senare iofs påstå att allt dömande är politiserat genom att underlaget dvs lagstiftningen härrör från riksdagen men av många av de fällande domarna framgår att domstolarna tolkat lagstiftningen extensivt dvs tänjt på tolkningen till den tilltalades nackdel. Vi har ju de senaste åren set otaliga exempel på politisk aktivism hos offentliga tjänstemän, nu senast på UD. En i mitt tycke berättigad fråga är om denna farsot även drabbat den dömande makten.

Kolla Arvinge Sökes - Tidningsutdelaren i Linköping
där uttalar sig 4 icke-europeer bosatta här att de inte
blir accepterade på jobb (för att de INTE är Svenskar
o i vissa fall inte har svenska examina)

OBS ATT DETTA ÄR SVT O PUBLIC SERVICEPRODUKTION*

Här erkänner SVT Okritiskt att Jimmie har rätt - o deet ifrågasätter man
inte - men när Jimmie bekräftar fakta är det så klart åthelvete.

SVT har en Demokratiparagraf - detta innebär att OM ett parti har
60% av rösterna så skall SVT jobba o verka för detta parti - kan
detta verkligen vara lagligt?????????????????

Om nu Sverige är så rasistiskt som vissa hävdar så bör ju invandrarna resa vidare. Tex. till USA, de sägs ju vara bra på integration.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.