Skip to content

"Lagen får inte motverka kritisk debatt" - ingen förundersökning efter Jimmie Åkessons uttalande

Justitiekanslern Mari Heidenborg och Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson. Foto: Stina Stjernkvist/TT och Janerik Henriksson/TT

Principen om yttrandefrihet är "en viktig grundval för fri debatt och åsiktsbildning" och syftet med lagstiftningen om hets mot folkgrupp är inte att motverka en kritisk debatt. Det slår JK fast och beslutar därmed att inte inleda någon förunder-sökning efter Jimmie Åkessons uttalande i SVT om att invandrare inte får jobb eftersom "de inte är svenskar och inte passar in i Sverige".

 

Efter SVT:s partiledardebatt inför riksdagsvalet fick Justitiekanslern ta emot flera anmälningar om hets mot folkgrupp som anmälarna ansåg att Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson skulle ha gjort.

Uttalandet gjordes i "Val 2018: Slutdebatten" under en diskussion om integration av invandrare på svensk arbetsmarknad.

Jimmie Åkesson sa då:

"Integrationspolitiken har handlat om att bara invandrarna får jobb löser sig allt. Det händer ju inte, det blir inte så. Man måste ställa sig frågan varför är det så svårt för de här människorna att få jobb - jo för de är inte svenskar, för de passar inte in i Sverige och då är det svårt att få jobb."

SVT:s ansvariga utgivare
Justitiekanslern Mari Heidenborg har nu prövat anmälningarna och konstaterar till att börja med att ansvaret för yttrandefrihetsbrott som huvudregel ligger på den ansvarige utgivaren och att Jimmie Åkesson därför inte kan hållas ansvarig för sitt uttalande rent juridiskt.

JK:s prövning tar därför sikte på SVT:s ansvariga utgivare som alltså är juridiskt ansvarig för vad partiledarna sade i debatten.

JK skriver:

"Den grundlagsfästa principen om yttrandefrihet utgör en viktig grundval för fri debatt och åsiktsbildning. Syftet med lagstiftningen om hets mot folkgrupp har inte varit att motverka en kritisk debatt."

Gäller inte alla yttranden
JK pekar på att den "missaktning" som är ett krav för brottet hets mot folkgrupp inte innebär att "alla förnedrande eller nedsättande yttranden är att bedöma som hets mot folkgrupp".

JK skriver:

"Att det finns olika åsikter i samhället om det befogade i ett kritiskt uttalande saknar betydelse för frågan om det är straffbart. Det finns ett stort utrymme även för yttranden som av en bred allmänhet uppfattas som stötande eller direkt missvisande."

Europadomstolen
JK hänvisar till tidigare avgöranden från Europadomstolen för mänskliga rättigheter som har slagit fast att ett uttalande "inte kan anses brottsligt om detta skulle innebära ett oproportionerligt intrång i yttrandefriheten".

JK konstaterar nu att det inte finns någon anledning att anta att Jimmie Åkessons uttalande skulle innebära att brottet hets mot folkgrupp - eller något annat yttrandefrihetsbrott - har begåtts.

JK beslutar därmed att förundersökning inte ska inledas.

 

 

 

 

 

 

Caroline Gejbo

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt