Skip to content

Kulturbudgeten under lupp - Riksrevisionen granskar regeringens styrning av kulturområdet

Föreställningen "Fenix" som sätts upp på Dramaten. Foto: Fredrik Persson/TT

Kulturområdet präglas av ett ovanligt stort antal små myndigheter och en mångfald av associationsformer. Riksrevisionen ska därför granska om regeringens styrning av dessa är tydlig, resultatinriktad och verksamhetsanpassad.

 

- Granskningen ska svara på om styrningen lever upp till de krav som riksdagen ställer, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Små myndigheter
Den statliga kulturbudgeten uppgår 2018 till 8,3 miljarder kronor. 

Riksrevisionen konstaterar att kulturområdet består av ett ovanligt stort antal små myndigheter och en mängd olika associationsformer.

Institutionerna kan exempelvis vara organiserade som myndigheter, stiftelser, bolag samt ekonomiska och ideella föreningar.

Ungt politikområde
Kulturområdet är enligt Riksrevisionen ett ungt politikområde där flera av kulturinstitutionerna skapades långt innan det fanns en mer sammanhållen offentlig politik med medföljande styrningsambitioner.

De många associationsformerna beskrivs delvis vara en konsekvens av områdets långa tillkomsthistoria.

Stark autonominorm
Enligt Riksrevisionen karaktäriseras k
ulturområdet också av en mycket stark autonominorm men samtidigt en relativt detaljerad styrning när det gäller ändamål och mottagare av medel.

Riksrevisionen konstaterar att det finns en risk att det blir skillnader i den uppmärksamhet som ägnas enskilda myndigheter och institutioner.

Dessutom finns, enligt Riksrevisionen, risk för att lämpliga former för styrning av institutionerna inte används.

Resultatet av granskningen förväntas vara klart i mars 2019.

 

  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt