Skip to content

"Kräver medicinsk kompetens" - Socialstyrelsen vill se hårdare regler för kirurgiska skönhetsingrepp

Foto: Lise Åserud/TT

Kirurgiska ingrepp och injektioner som görs i estetiskt syfte ska omfattas av samma regler som andra behandlingar i hälso- och sjukvården. Därtill ska endast hälso- och sjukvårdspersonal få utföra behandlingarna, det föreslår Socialstyrelsen i en ny utredning som lämnats till regeringen idag.

 

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen utrett vilken typ av estetiska behandlingar som kräver medicinsk kompetens och som kan innebära betydande hälsorisker.

- Vi har kommit fram till att kirurgiska ingrepp och injektioner kräver medicinsk kompetens eftersom de kan leda till allvarliga skador, säger Louise Follin Johannesson, jurist på Socialstyrelsens rättsavdelning.

Fettsugningar och bröstimplantat ska kräva medicinsk kompetens
Med kirurgiska ingrepp avses operationer, exempelvis fettsugning och ögonlocksförminskningar.

Men även ingrepp med implantat såsom bröstförstoring.

Exempel på injektioner som ska omfattas av förslaget är behandling med så kallade fillers och botulinumtoxin.

Gemensamt för de injektioner som enligt förslaget ska kräva medicinsk kompetens är att de minst går igenom hudens alla lager.

Ska endast få utföras av hälso- och sjukvårdspersonal
Enligt Socialstyrelsen bör dessa kirurgiska ingrepp och injektioner endast få utföras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

På så sätt hoppas Socialstyrelsen kunna öka patientsäkerheten vid skönhetsingrepp. 

- Utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv är det inte lämpligt att tillåta personer som saknar medicinsk kompetens och som agerar utanför hälso- och sjukvården att utföra sådana här behandlingar, säger  säger Louise Follin Johannesson.

- Vi föreslår därför en ny bestämmelse i patientsäkerhetslagen som begränsar detta. 

IVO ska utöva tillsyn
De nya förslagen som Socialstyrelsen nu lämnat till regeringen skulle innebära att att de verksamheter som gör kirurgiska ingrepp eller ger injektioner i estetiskt syfte blir vårdgivare.

Därmed skulle verksamheterna och den legitimerade personalen stå under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Verksamheterna skulle genom detta ha skyldighet att ta emot och svara på patienters klagomål och synpunkter, föra patientjournal och ge information enligt patientlagen.

- Vi bedömer att regleringen skulle medföra att färre skulle skadas till följd av de ingrepp som omfattas av förslaget, säger Bitte Bråstad, enhetschef på Socialstyrelsens rättsavdelning.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt