Skip to content

Kabinchef på SAS hade 1,88 promille alkohol i blodet - men slipper fängelse

Foto: Gorm Kallestad/TT

När SAS-flighten landade visade det sig att kabinchefen var kraftigt berusad och hade 1,88 promille alkohol i blodet. Trots att hon hade ansvar för säkerheten ombord anser hovrätten att kvinnan inte ska dömas till fängelse. Hon döms i stället till villkorlig dom och dagsböter.

 

Det var när en SAS-flight i september förra året landade på Arlanda flygplats efter en långflygning från Hongkong visade det sig att kabinchefen var kraftigt berusad.

Som kabinchef hade kvinnan, som är i 65-årsåldern, ett särskilt säkerhetsansvar.

1,88 promille
Provtagningen visade att hon hade 1,88 promille alkohol i blodet och hon åtalades därför vid Attunda tingsrätt för grovt flygfylleri.

Tingsrätten konstaterade att grovt flygfylleri kan ge upp till två års fängelse men att det samtidigt är skillnad på när kabinpersonal och piloter gör sig skyldiga till brottet.

Tingsrätten pekade på att lagstiftningen är relativt ny och att den praxis som finns är begränsad men kom ändå fram till att kvinnans brott inte kunde anses så allvarligt att det borde leda till fängelse.

Kabinchefen dömdes därför till villkorlig dom och 80 dagsböter på totalt 19 200 kronor.

Hovrätten instämmer
Åklagaren överklagade domen till Svea hovrätt och krävde straffskärpning. Svea hovrätt instämmer dock i tingsrättens bedömning.

Hovrätten skriver:

"X (den tilltalade) har i egenskap av kabinchef haft ett ansvar för säkerheten ombord. Hennes befattning och den höga alkoholkoncentrationen medför att straffvärdet för brottet motsvarar åtminstone en månads fängelse. Varken straffvärdet eller någon tidigare brottslighet talar för att välja fängelse som påföljd. Bedömningen av brottslighetens art blir därför avgörande för om påföljden ska bestämmas till fängelse."

"Straffbestämmelsen om grovt flygfylleri träffar en bred krets av personer som utför skilda uppgifter med anknytning till flygverksamhet. Det finns omständigheter som talar för att grovt flygfylleri begånget av en kabinchef under flygning kan vara att se som ett s.k. artbrott."

Varken praxis eller förarbeten
Enligt hovrätten finns det dock ingen vägledning kring detta vare sig i lagens förarbeten eller i praxis från Högsta domstolen.

Hovrätten fastställer därför tingsrättens dom.

 

 

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt