Skip to content

JO kräver att häkte med "allvarliga brister" stängs efter tolv år - har fått kritik gång på gång

Foto: Fredrik Sandberg / TT

Kriminalvården har, trots upprepad kritik, fortsatt att bedriva häkte i lokaler som enligt JO är direkt olämpliga. Kritiken handlar bland annat om att de intagna bara kan få dagsljus genom en liten del av överdelen på ett fönster. Bristerna påpekades redan för fem år sedan och nu kräver JO att häktet stängs. 

 

Häktet ligger i anslutning till polisens arrest i Östersund och verksamheten har funnits sedan 2006. Efter en inspektion år 2013 uttalade JO att Kriminalvården "allvarligt borde överväga lämpligheten i att placera häktade i lokalerna".

JO genomförde en andra inspektion år 2016 och konstaterade då att häktet borde stängas om inte omedelbara åtgärder vidtogs. Kriminalvården har sedan dess gjort vissa förändringar men JO står fast vid att lokalerna är olämpliga och att häktet borde stängas.

Rätt till dagsljus
De intagna får inget dagsljus på promenadgården och tidigare kunde de inte heller se ut från bostadsrummens fönster.

Sedan den senaste inspektionen har de tidigare helfrostade glasen bytts ut mot fönster där de översta 20 procenten av fönstren består av klarglas. De intagna kan numera se himlen och den översta delen av en byggnad.

Motionscykel
JO konstaterar att nomalt dagsljus och möjligheten att betrakta omgivningarna bör anses vara en rättighet. Kriminalvårdens förändringar anses inte uppfylla de rättigheterna. 

Kriminalvårdens häkte i Östersund kritiseras dessutom för bristen på motionsrum. De intagna som vill motionera hänvisas till en motionscykel i bostadsrummet.

Det saknas också ett särskilt anpassat besöksrum och besökare får istället tas emot i ett rum inne i själva häkteslokalerna. 

Störs av berusade 
Häktesrummen ligger i direkt anslutning till polisen arrest där bland annat omhändertagna berusade personer placeras. 

 JO skriver att det redan år 2013 konstaterades att de intagna stördes av de berusade personerna som förde oväsen genom att exempelvis banka i väggarna. 

Viktigt geografiskt läge
Kriminalvården Generaldirektör Nils Öberg skriver i ett remissvar från augusti 2017 att häkteslokalerna har brister men att det är nödvändigt att verksamheten fortsätter.

Kriminalvården pekar på att det geografiska läget gör att behovet av häktet är stort. Utan häktet i Östersund skulle transporterna bli långa och tidsödande.

Planer på nya lokaler
Myndigheten hänvisar också till att planerna på att bygga nya lokaler i anslutning till häktet. Upphandlingen av nybygget avlutades i somras och enligt Kriminalvården kan de nya lokalerna användas från och med våren 2020 om inte oförutsett inträffar. 

JO mycket kritisk
Chefsjustitieombudsmannen Elisabeth Rynning skriver att hon är mycket kritisk till att Kriminalvården fortsätter att bedriva häktesverksamhet i "lokaler som uppvisar i stort sett samma allvarliga brister som noterades för fem år sedan."

JO skriver:

”Häktet har dock bedrivits på detta sätt under tolv år, och gränsen har därmed sedan länge passerats för när verksamheten kan beskrivas som tillfällig. Det har under en längre tid varit fråga om en permanent häktesverksamhet som bedrivits i bristfälliga lokaler.”

Enligt JO räcker det inte med att planerna på ett nytt häkte kommit relativt långt: 

 "För en intagen som placeras i de nuvarande lokalerna saknar det emellertid betydelse att andra intagna om två år kommer att placeras i mer ändamålsenliga lokaler."

Elisabet Rynning anser inte heller att Östersunds geografiska läge är ett tillräckligt tungt skäl till att låta häktesverkamheten fortsätta.

 

 

  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt