Skip to content

"Jag testade att provdränka min fru" - idag friades hans klient från mord efter resning

Advokaten Marko Tuhkanen (t.h.) fick sin morddömde klient Esa Teittinen (t.v.) friad efter resning och ny rättegång. Foto: Janerik Henriksson/TT

Idag kom, som väntat, den friande domen för 62-årige Esa Teittinen som för åtta år sedan dömdes till 15 års fängelse för det så kallade badkars-mordet - men som efter resning i Högsta domstolen nu har fått sin sak prövad igen. ”Fusk från polisens sida har lett till den felaktiga domen” säger hans advokat Marko Tuhkanen.

 

Domen från Svea hovrätt meddelades idag klockan 11.00. Hovrätten konstaterar bland annat att det saknas bevisning som direkt binder Esa Teittinen till den åtalade gärningen och att många av de vittnesuppgifter som lämnats vid rättegången har varit "minnesbilder av iakttagelser och händelser som utspelade sig för mer än åtta år sedan".

Hovrätten skriver dessutom:

"Den rättsmedicinska expertisen i målet är enig om att dödsfallet är oklart, dvs. att det inte utifrån obduktionsfynden går att dra någon säker slutsats om vad den avlidne dog av. Denna oklarhet i förening med att ett av åklagarens centrala vittnen lämnat uppgifter som inte är tillförlitliga, är de främsta skälen till att hovrätten nu inte anser att åklagaren lyckats bevisa att mannen gjort sig skyldig till mord."

Två nämndemän var dock skiljaktiga och ville att Esa Teittinen skulle dömas för mord.

Dagens Juridiks systerpublikation Legally Yours har inför domen gjort en längre intervju med Esa Teittinens advokat Marko Tuhkanen som bland annat låtit genomföra en ny rekonstruktion som bevisning inför resningen och den nya rättegången.

- Det är inte fråga om rimligt tvivel. Vi har utrett att den här mannen dött utan någon annans inverkan. Det finns ingen anledning att utgå från att han skulle ha blivit mördad. Man måste lyssna på vetenskapen. När experterna nu säger att något mord inte inträffat så kan det inte heller ha varit så.

- Hela det här målet hade kunnat undvikas om alla hade spelat enligt reglerna. Jag har skriftlig bevisning på fusk från polisens sida.

Marko Tuhkanen har tidigare sagt i media att den kvinna som pekade ut Teittinen som mördare är ”mytoman”.

- Och det borde polisen ha insett tidigare. När man samlar in bevisning för att styrka hennes trovärdighet hamnar man hela tiden i återvändsgränder.

- Det har varit en röd tråd att man hela tiden skyddat det här vittnet och inte tagit upp saker som man vetat varit fel. I utredningen finns förhör som har försvunnit, en telefonavlyssning som på suspekta sätt har raderats.

 - Det mest upprörande är att hon först vid elfte förhöret påstår att Esa skulle ha erkänt mordet för henne. Detta gör hon efter att förhörsledaren påstått att Esa pekat ut henne som mördare, vilket han aldrig gjort. Det är olagliga förhörsmetoder.

Marko Tuhkanen har sin bas i Norrbotten och var under 2015 bisittare till Hasse Aro i TV4:s program ”Brottsplats Sverige”. Uppmärksamheten innebar fler förfrågningar från möjliga klienter. Ett sådant brev kom från Esa Teittinen på Norrtäljeanstalten. Teittinen hade dömts till femton års fängelse i det så kallade badkarsmordet.

- Han skickade ett längre brev där han förklarade sitt ärende. Det var så pass intressant och jag tackade ja till att bli hans advokat.

- Det som jag verkligen gick igång på var att han kunde hänvisa till de främsta experterna på rättsmedicin i Norden. De konstaterade att det påstådda offret inte kunde ha blivit dränkt.

Marko Tuhkanen beställde snabbt hem domen.

- Där fanns beskrivet hur de menade att han skulle ha dränkt den här mannen. Då testade jag att provdränka min fru och ett par anställda och upptäckte direkt att det inte kunde ha gått till på det sättet. Du kan inte dränka någon framåt i ett badkar. Då bryter man istället ryggraden på offret. Framåt är faktiskt det enda sätt man inte kan dränka någon på.

Du testade alltså det här själv?

 - Ja. När man kan testa någonting så gör jag alltid det.

Din fru hade inga som helst invändningar mot att bli provdränkt?

 - Nej då. Det var i ett torrt badkar. Hon tänkte bara att det var mina vanliga galenskaper, som jag brukar komma med.

Från testerna hemma i badkaret till att göra en riktig rekonstruktion var steget inte särskilt långt.

– I (den fällande) domen står att det aktuella badkaret var så litet att man inte hade kunnat drunkna utan någon annans inverkan. Att det skulle vara så litet att man inte skulle kunna glida neråt i medvetslöst tillstånd och sedan svälja vatten. Men vi bevisade att den slutsatsen byggde på rena gissningar. Tvärtom, man kunde med lätthet glida ned med andningsvägarna under vattenytan.

Marko Tuhkanen har ofta ett praktiskt förhållningssätt till sina uppdrag.

- Det går att göra rekonstruktioner som kostar 100 000 kronor. Det går också att göra rekonstruktioner helt gratis, på en lunch.

I många andra mål har Marko Tuhkanen anlitat experter för att få nya perspektiv på rekonstruktionerna.

- Det gäller att vända på alla stenar. Mitt mål är alltid att komma till en rättegång mer förberedd än vad åklagaren är.

- Åklagarna har inte den tid som krävs för att kunna läsa in sig tillräckligt. Samtidigt har vi som försvarare hela staten, hela systemet, emot oss. Det jag kan bjuda klienten på är att jag kan målet, och den omkringliggande juridiken, bättre än vad åklagaren gör. På så vis får vi en viss maktbalans i processen.

 

Läs en längre intervju med Marko Tuhkanen i Legally Yours.

 

 

Peter Johansson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt