Skip to content

Inte obehagligt för dotter att heta Money Penny - föräldrar vinner mot Skatteverket i domstol

Skådespelarna Lois Maxwell och Samantha Bond som båda har spelat karaktären miss Moneypenny i James Bond-filmerna. Foto: Dave Caulkin/AP/TT

Enligt Skatteverket skulle namnet "Money Penny" kunna leda till obehag för flickan under hennes uppväxt - bland annat eftersom det för tankarna till James Bond-filmerna. Skatteverket tog därför strid mot föräldrarna i domstol men har nu förlorat både i förvaltningsrätten och kammarrätten.

 

Skatteverket avslog i mars föräldrarnas ansökan om att få ge sin dotter namnen ”Money” och ”Penny”. Skälet till beslutet angavs vara att namnet ”Money” är olämpligt eftersom namnet betyder ”pengar” och därför inte kan betraktas som ett namn enligt "svenskt namnskick".

Föräldrarna överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Karlstad och pekade på att ordet pengar "varken har positiv eller negativ betydelse i det svenska språket” samt att "Money" redan används som både förnamn och efternamn av andra personer i landet.

Får inte leda till obehag
Förvaltningsrätten hänvisade till lagen om personnamn där det anges att endast namn som "inte väcker anstöt, inte kan antas leda till obehag för namnbäraren, eller av någon annan anledning är olämpligt får förvärvas som förnamn". Enligt förarbetena syftar den sistnämnda bestämmelsen främst på namn som är av ”mer påtaglig efternamnskaraktär”.

Förvaltningsrätten ansåg att det inte fanns någonting med namnet ”Money” som kunde väcka anstöt eller leda till obehag. Stavningen av ordet är inte främmande och avviker inte heller påtagligt från svenskans språkliga normer - och enligt förvaltningsrätten talade inget annat för att ”Money” skulle vara olämpligt som förnamn.

Förvaltningsrätten gav därför föräldrarna rätt.

Miss Moneypenny
Skatteverket överklagade domen till Kammarrätten i Göteborg. Verkets uppfattning redovisas i kammarrättens dom:

"Money som förnamn är även kuriöst och kan leda till obehag för barnet under hennes uppväxt. Större delen av befolkningen i Sverige vet betydelsen av det engelska ordet. Dessutom känner en stor del av den svenska befolkningen till att 'miss Moneypenny' figurerar i James Bondfilmerna. Även om de anmälda förnamnen står som två separata förnamn, går det inte att bortse från att namnkombinationen ger associationer till filmkaraktären." 

Kammarrätten gör dock samma bedömning som förvaltningsrätten och anser inte att associationer till en rollfigur i en film kan skapa obehag. Föräldrarna får därmed rätt även i kammarrätten.

 

 

 

 

 

Anna Ekdahl

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt