Skip to content

Indragna bidrag för asylsökande som bosätter sig i segregerade områden - här är regeringens lista

Foto: Anders Wiklund/TT

Asylsökande som ordnar eget boende i ett område med "socioekonomiska utmaningar" i någon av de 32 kommuner som regeringen har listat ska inte få någon dagersättning. Det är ett av de lagförslag som regeringen nu har skickat ut på remiss i syfte att öka integrationen och minska trångboddhet och segregation.

 

Det är den så kallade Mottagandeutredningen som har lagt fram två förslag för hur reglerna kring "eget boende för asylsökande", EBO, ska kunna ändras. 

Regeringen har tidigare identifierad 32 kommuner där det finns "delområden med socioekonomiska utmaningar utifrån kriterierna arbetslöshet, utbildningsnivå, sysselsättningsgrad och valdeltagande”.

Trångboddhet och etablering
De två nya förslagen som regeringen nu har skickats ut på remiss syftar, enligt regeringen, till att ge dessa kommuner en möjlighet att begränsa EBO i områden med ”socioekonomiska utmaningar”.

Regeringen skriver:

”Boendeformen eget boende för asylsökande, EBO, har under lång tid i vissa kommuner med socioekonomiska utmaningar lett till trångboddhet, osäkra boendeförhållanden och flyttkedjor som riskerar att försena den enskildes etablering i det svenska samhället.”

”I vissa områden kan och har EBO även lett till problem för barn och unga att klara skolan, psykisk och fysisk ohälsa, arbetslöshet och ökad segregation.”

Områdersbegränsning
Det ena förslaget, så kallad områdesbegränsning, innebär att en asylsökande som under asylprocessen ordnar eget boende i ett område med socioekonomiska utmaningar i någon av de angivna kommunerna inte ska ha rätt till dagersättning.

Social prövning
Det andra förslaget, så kallad social prövning, innebär att en asylsökande som ordnar eget boende i ett område med socioekonomiska utmaningar måste ha en bostad av lämplig storlek för det antal personer som bor där för att ha rätt till dagersättning.

Precis som idag ska Migrationsverket ordna boende för de asylsökande som väljer att inte bo i EBO.

Minskad segregation
Enligt båda förslagen ska kommunerna själva få ange om de vill omfattas av begränsningen och vilka bostadsområden som ska omfattas.  När det gäller effekterna av förslagen skriver regeringen:

”Förslagen bedöms ha flera positiva effekter i de berörda kommunerna, bland annat minskad segregation i samhället och minskad trångboddhet. Vidare bedöms förslagen leda till att fler asylsökande kommer att välja att bo där förutsättningarna för integration är bättre.”

”Kommuner som har områden med socioekonomiska utmaningar kommer också att avlastas. Därmed ökar deras förutsättningar att erbjuda välfärdstjänster till såväl asylsökande som övriga kommuninvånare.”

32 kommuner på regeringens lista
De nya förslagen kompletterar Mottagandeutredningens tidigare förslag och remisstiden utökas till den 15 november.

De 32 kommuner som har identifierats av regeringen som har "delområden med socioekonomiska utmaningar utifrån kriterierna arbetslöshet, utbildningsnivå, sysselsättningsgrad och valdeltagande” och som omfattas av förslagen är:

 • Borlänge
 • Borås
 • Botkyrka
 • Eskilstuna
 • Filipstad
 • Gävle
 • Göteborg
 • Halmstad
 • Helsingborg
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Jönköping
 • Karlskrona
 • Katrineholm
 • Kristianstad
 • Landskrona
 • Linköping
 • Malmö
 • Motala
 • Norrköping
 • Nyköping
 • Perstorp
 • Sandviken
 • Stockholm
 • Södertälje
 • Trollhättan
 • Uddevalla
 • Uppsala
 • Västerås
 • Växjö
 • Åstorp
 • Örebro

 

 

 

 

 

 • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

10 comments

Det var inte lite. 32 kommuner med no-go-zoner. Varför är inte Ronneby med på listan? Där vågar inte någon gå ut efter skumt. Det är svenskarna man ska passa sig för. Inte svenskarna.

Nu har i och för sig ingen pratat om "no go-zoner" (och det är ju ett uttryck som polisen konsekvent tar avstånd från). Att ett område är socioekonomiskt utsatt betyder inte att det är förenat med livsfara att vistas där, även om det kan betyda att det finns en förhöjd risk för brottslighet av olika slag.

Ingen? Jag pratar om no-go-zoner. Räknas inte det? I Ronneby är det livsfarligt att vistas efter mörkrets inbrott. Polisen är aldrig där så de ska inte uttala sig. Ingen pratar om no-go-zoner? Jag är inte ensam. Polisen har inget tolkningsföreträde. Det har däremot de ronnebybor som inte vågar gå ut.

Ja en metod att på sikt stoppa alla asylsökande blir, att successivt utvidga antalet områden.

Jag tycker att vi gör tvärtom. Det vill säga listar alla områden där dom får bosätta sig.
Det blir en kort lista.
Östermalm
Södermalm
Vasastan
D.v.s. där den eliten bor som vurmar så för dessa stackars ”flyktingar” och som röstar på partier med en generös flyktingpolitik.
Då tycker jag att det är dags att dom själva lever upp till detta.
Att dom öppnar sina hjärtan.
Och då själva på nära håll får uppleva konsekvenserna.

Jag vet inte vilken elit du tänker på, men Östermalm och Vasastan är i varje fall några av de mest hängivna moderatfästena i Sverige. Hur länge sedan var det Moderaterna "vurmade för flyktingar"? Åtminstone två partiledare sedan, om någonsin ...

Listan ger en hint om vart jag inte ska resa på semester och retreat.

Förstod ni som läste verkligen att det är under *asylprocessen* detta avser? Alltså om man ordnar eget boende under den tid man väntar på besked från migrationsverket om man ska få stanna eller ej , och då alternativet finns att bo på på migrationsverkets asylboenden.

(Bara tänkte att det lät lite som några trodde att det var efter det beskedet detta avsåg.)

Skit samma. Oavsett orsak så är en no-go-zone en zon dit vettiga människor aldrig går. Ghetto som ghetto.

Och när hela Sverige har blivit en enda stor no-go-zon?

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.