Skip to content

HD stoppar utmätning av MC som köpts för brottsskadeersättning - och prövar frågan

Mannen delbetalade en Suzuki-motorcykel med pengar från den brottsskadeersättning han fått. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Kronofogden vill utmäta den motorcykel som mannen har köpt för pengar som han har fått i brottsskadeersättning. Både tingsrätten och hovrätten har gett grönt ljus för utmätningen men nu stoppas den tillfälligt av Högsta domstolen som samtidigt beslutar att pröva frågan.

 

Det var i maj i år som Kronofogden beslutade om utmätning av en motorcykel hos en man. MC:s hade till stor del betalats med den brottsskadeersättning på 80 000 kronor som han året innan hade fått från Brottsoffermyndigheten.

Bakgrunden till detta var i sin tur att mannen, ett år tidigare, hade utsatts för ett allvarligt brott där han knivskars och kidnappades genom att föras bort i bakluckan på en bil. De som dömdes för brottet kunde inte betala det utdömda skadeståndet och mannen fick därför ersättning från Brottsoffermyndigheten.

Skyddad från utmätning?
Mannen hade skulder hos Kronofogden - både till staten och privata fordringsägare - och när Kronofogden hade beslutat att den MC som mannen hade köpt för pengarna skulle utmätas överklagade han beslutet till Växjö tingsrätt. Eftersom MC:s hade bekostats med pengar från brottsskadeersättningen skulle den, enligt mannen, vara skyddad från utmätning.

Tingsrätten avslog dock mannen begäran med hänvisning till lagen om redovisningsmedel. Det är i och för sig inte uteslutet att vad som "trätt istället" för utbetalade medel kan vara skyddat, konstaterade domstolen. Det är dock oklart hur långt denna så kallade "surrogationsprincip" sträcker sig.

Tingsrätten konstaterade att "den i vart fall inte sträcker sig så långt att en motorcykel, som inköpts för medlen, skulle vara skyddad mot utmätning".

Mannen överklagade till Göta hovrätt som instämde i tingsrättens resonemang och underströk att det var att gå för långt "att utsträcka utmätningsfriheten till att omfatta den motorcykel som inköpts för de utbetalda medlen".

Även hovrätten gick därför på Kronofogdens linje.

HD prövar fallet
Mannen överklagade till Högsta domstolen som nu beslutar att pröva fallet. Frågan som HD ska pröva är "om förutsättningarna i 5 kap. 7 § andra stycket utsökningsbalken är uppfyllda och utbetalt skadestånd därmed är undantaget från utmätning. Om så är fallet, omfattas även en motorcykel inköpt för det aktuella skadeståndet av utmätningsförbudet?".

HD beslutar samtidigt att utmätningen av MC:n inte får verkställas förrän målet är slutgiltigt avgjort.

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt