Skip to content

HD stoppar utmätning av MC som köpts för brottsskadeersättning - och prövar frågan

Mannen delbetalade en Suzuki-motorcykel med pengar från den brottsskadeersättning han fått. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Kronofogden vill utmäta den motorcykel som mannen har köpt för pengar som han har fått i brottsskadeersättning. Både tingsrätten och hovrätten har gett grönt ljus för utmätningen men nu stoppas den tillfälligt av Högsta domstolen som samtidigt beslutar att pröva frågan.

 

Det var i maj i år som Kronofogden beslutade om utmätning av en motorcykel hos en man. MC:s hade till stor del betalats med den brottsskadeersättning på 80 000 kronor som han året innan hade fått från Brottsoffermyndigheten.

Bakgrunden till detta var i sin tur att mannen, ett år tidigare, hade utsatts för ett allvarligt brott där han knivskars och kidnappades genom att föras bort i bakluckan på en bil. De som dömdes för brottet kunde inte betala det utdömda skadeståndet och mannen fick därför ersättning från Brottsoffermyndigheten.

Skyddad från utmätning?
Mannen hade skulder hos Kronofogden - både till staten och privata fordringsägare - och när Kronofogden hade beslutat att den MC som mannen hade köpt för pengarna skulle utmätas överklagade han beslutet till Växjö tingsrätt. Eftersom MC:s hade bekostats med pengar från brottsskadeersättningen skulle den, enligt mannen, vara skyddad från utmätning.

Tingsrätten avslog dock mannen begäran med hänvisning till lagen om redovisningsmedel. Det är i och för sig inte uteslutet att vad som "trätt istället" för utbetalade medel kan vara skyddat, konstaterade domstolen. Det är dock oklart hur långt denna så kallade "surrogationsprincip" sträcker sig.

Tingsrätten konstaterade att "den i vart fall inte sträcker sig så långt att en motorcykel, som inköpts för medlen, skulle vara skyddad mot utmätning".

Mannen överklagade till Göta hovrätt som instämde i tingsrättens resonemang och underströk att det var att gå för långt "att utsträcka utmätningsfriheten till att omfatta den motorcykel som inköpts för de utbetalda medlen".

Även hovrätten gick därför på Kronofogdens linje.

HD prövar fallet
Mannen överklagade till Högsta domstolen som nu beslutar att pröva fallet. Frågan som HD ska pröva är "om förutsättningarna i 5 kap. 7 § andra stycket utsökningsbalken är uppfyllda och utbetalt skadestånd därmed är undantaget från utmätning. Om så är fallet, omfattas även en motorcykel inköpt för det aktuella skadeståndet av utmätningsförbudet?".

HD beslutar samtidigt att utmätningen av MC:n inte får verkställas förrän målet är slutgiltigt avgjort.

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

6 comments

Man får INTE 80,000 i utdömd brottsskadeersättning hur lätt som helst.

O eftersom han är tillräckligt frisk för att någorlunda hantera bågen så
har den gissningsviss anskaffats i huvudsak för rekreation o f f a psykiskt
återställande - klart det är OSKÄLIGT att utmäta mc:n

Sverige är ju helt galet.

1. Mannen drar på sig skulder som han inte betalar.
2. Mannen blir överfallen och får ersättning från staten.
3. Mannen kan eventuellt slösa bort pengarna på skit som en motorcykel.
4. Mannen i det här fallet får socialbidrag av staten.
5. Stat och andra fodringsägare, alltså jag, har betalat först hans skuder, sen ersättning och till sist hans uppehälle.

Är inte Sverige ett fantastiskt samhälle om man är slösaktig och lat?

Eftersom det inte framkommer hur skulden uppstått så kan man inte avfärda som du gjort.
Många - väldigt många orsaker - är t.ex. man gått i borgen för det egna företaget som p.g.a. ändrat regelverk plötsligen står utan inkomst och en personalstyrka på kanske 10-20 personer.
I det fall som jag är bekant med tillförde ägarna 800.000 kr för att förhindra konkurs. Men det gick inte att rädda. Orsak vara att staten över en natt stoppade all upphandling.

Annat är där man gått i borgen för vän, släkting som av olika anledningar ej fullgjort sin plikt och man kanske själv är under sådan ekonomiska förhållanden som sjukdom, arbetslöshet, skilsmässa ej har möjlighet att betala det som man borgar för.

Till sist så finns det då att man blir sjuk, blir uppsagd och mister a-kassaersättningen efter 1 år.
Om då nettoinkomsten sänks med 80%, då lär du inte ha råd att betala för de kostnader som du skaffat dig innan du blev sjuk, arbetslös, utförsäkrad och hade en inkomst som mer än väl räckte för att täcka löpande kostnader.

Så varför hacka på en som ligger ner, det förstår jag inte.
Tycker att det tyder på en oförmåga att inte kunna tänka efter, före.

Mike! Du glömde advokatjurister.

Nä, har en skulder till kronofogden borde en inte ta sig friheten att gå och köpa sig en motorcykel.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.