Skip to content

HD säger nej till riksåklagaren - fängelse nära straffminimum tillräckligt för 775 kilo knark

Mannen hade 775 kilo narkotika i lastbilen, värt 90 miljoner kronor i missbrukarleden. Foto: från förundersökningen

Högsta domstolen anser inte att det finns anledning att pröva om smuggling av 775 kilo narkotika för 90 miljoner kronor borde leda till ett strängare straff. Hovrätten ansåg att det räckte med ett år över straffminimum. Riksåklagaren försökte få upp målet i HD som dock säger nej.

 

Knarkkuriren - som är i 60-årsåldern - åtalades vid Malmö tingsrätt för synnerligen grov narkotikasmuggling. Enligt åtalet hade han gripits när han förra året försökte smuggla in 775 kilo narkotika till i Sverige i en lastbil via Öresundsbron. 

640 kilo av narkotikan var cannabis, 130 kilo var amfetamin, sex kilo var kokain och fem kilo ecstasy. Totalt var narkotikan värd cirka 90 miljoner kronor i missbrukarleden.

Synnerligen grov narkotikasmuggling
Enligt åklagaren handlade det om "synnerligen grov" narkotikasmuggling - ett brott som har en straffskala på sex till tio års fängelse.

Mannen nekade till brott och hävdade att han inte hade känt till vad lasten innehöll - någonting som dock avfärdades helt av tingsrätten som gick på åklagarens linje och dömde mannen för synnerligen grov narkotikasmuggling.

Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"Mängden narkotika överstiger med marginal den mängd som ensamt motiverar att brottet är att bedöma som synnerligen grovt...  Med hänsyn till värdet samt till hur narkotikan varit förpackad står det klart att brottet måste ha ingått som ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika." 

Ett år över straffminimum
När det gällde straffet ansåg åklagaren att brottet hade ett straffvärde på "upp emot" maxstraffet - alltså tio års fängelse. Tingsrätten höll dock inte med om detta utan valde i stället att lägga sig ett år över straffminimum för synnerligen grov narkotikasmuggling och dömde mannen till sju års fängelse.

Tingsrätten skrev:

"Som åklagaren har påpekat föranleder redan det införda partiet av amfetamin ett straffvärde motsvarande fängelse i sju år. Faktorn mängd narkotika har emellertid en avtagande betydelse för straffvärdet ju större kvantiteter det rör sig om."

"Det har inte framkommit att X (den tilltalade) skulle ha någon närmare insikt i eller mer central roll i den brottsliga organisation som ligger bakom narkotikasmugglingen eller att han, utöver kontanter till täckande av omkostnader i samband med transporten mottagit någon ersättning för brottets fullgörande."

Åklagaren överklagade
Enligt tingsrätten fanns det därför varken några försvårande eller förmildrande omständigheter och mannen dömdes alltså därför till sju års fängelse.

Åklagaren överklagade till Hovrätten över Skåne och Blekinge och begärde att fängelsestraffet skulle höjas. 

Även hovrätten slog fast att mannen är skyldig:

"Omständigheterna är sammantaget sådana att X måste ha förstått att han hade narkotika i lasten vid inresan till Sverige och att han utförde transportuppdraget inom ramen för en organiserad verksamhet av stor omfattning."

HD säger nej
Hovrätten gick dock emot åklagarens begäran om skärpt straff och fastställde i stället tingsrättens straff på sju års fängelse.

Riksåklagaren överklagade domen till Högsta domstolen och krävde att straffet skulle skärpas.

RÅ skrev:

"Mål med stora mängder narkotika förekommer relativt ofta. Enligt riksåklagaren råder det oenighet i domstolarna om hur stor mängd narkotika som ska kunna ge mer än sju års fängelse. En prövning av Högsta domstolen av påföljdsfrågan i detta mål vore därför av stor vikt för en rättvis och enhetlig rättstillämpning."

Högsta domstolen delar dock inte RÅ:s uppfattning utan slår fast att det inte finns någon anledning att pröva hovrättens dom.

 

 

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt