Skip to content

HD prövar om försäkring ska gälla för bluffrådgivare på finansmarknaden

Foto: Pontus Lundahl/TT

"Rådgivaren" lurade privatpersonerna att investera i en finansprodukt som inte existerade. I stället stoppade han 41 miljoner i egen ficka. Tingsrätten ansåg att bolagets ansvarsförsäkring skulle gälla men hovrätten konstaterade att det inte handlade om någon verklig produkt och rev upp domen. Nu har Högsta domstolen beslutat att pröva fallet.

 

35 privatpersoner hade mellan åren 2003 och 2010 kommit i kontakt med en man som var anställd vid Connecta Fond och Försäkring AB.

Efter något eller några möten föreslog mannen att personerna skulle placera pengar i en "finansiell produkt" som i själva verket inte existerade. Mannen tog istället själv de pengar som privatpersonerna trodde att de investerade.

Stämde Länsförsäkringar
Mannen dog i slutet av år 2010 och Connecta gick dessutom i konkurs kort tid därpå. Privatpersonerna stämde därför Länsförsäkringar och begärde ersättning från en ansvarsförsäkring som Connecta hade haft hos Länsförsäkringar.

Lunds tingsrätt gick i stort på privatpersonernas linje och Länsförsäkringar dömdes att betala 41 miljoner kronor.

Domen överklagades till Hovrätten över Skåne och Blekinge som slog fast att det krävs att skadan har uppkommit i samband med försäkringsförmedling för att ansvarsförsäkringen ska gälla.

Existerar inte
Hovrätten konstaterade att det hade varit fråga om "finansiella produkter" som inte existerade och att mannen aldrig hade haft för avsikt att förmedla någon verklig försäkring.

Enligt hovrätten hade det därför inte varit fråga om försäkringsförmedling och därför gällde inte ansvarsförsäkringen.

Hovrätten rev därför upp tingsrättens dom och gick på Länsförsäkringarnas linje.

Privatpersonerna överklagade till Högsta domstolen som nu beslutar att pröva fallet.

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

3 comments

Det hör väl till saken att EU-domstolen redan prövat principfrågan i målet på begäran av HD, C‑542/16, där svaret lämnas:
"Artikel 2 led 3 i Europarlamentets och rådets direktiv 2002/92/EG av den 9 december 2002 om försäkringsförmedling ska tolkas så, att utförandet av förberedande arbete inför ingåendet av ett försäkringsavtal omfattas av begreppet försäkringsförmedling, även om försäkringsmedlaren inte haft någon avsikt att ingå ett verkligt försäkringsavtal."

Instämmer med föregående talare,

utöver det så finner i varje fall jag hovrättens förda resonemang och slutsatser främmande för främjandet av någon form av ordning inom finans/försäkringsbranschen,

den underliggande betydelsen och funktionen med ansvarsförsäkringar är att de skall fungera och vara täckande, i detta fall har det varit omöjligt/eller i varje fall oändligt svårt för de enskilda att kunna förstå att de skulle komma att bli lurade på det sätt som skedde.

HD har i flera fall tagit upp och behandlar frågor av detta slag till främjande av dels utvecklingen av trygga finansmarknader men även för skyddet för konsumenter

Det är inte alltid enkelt att ha med ansvarsförsäkringsbolag att göra.
Om den försäkrade gjort något mer normalt fel säger de att det var kanske inte så bra, men det är inte vårdslöst på en sådan nivå att det ska utlösa skadeståndsansvar. Om det är fråga om ett mer allvarligt fel, hänvisar de till undantag för när den försäkrade handlat uppsåtligt, grovt vårdslöst eller med medvetet risktagande. Utrymmet däremellan kan vara ganska smalt.

I det nu aktuella målet har de drivit ståndpunkten att om en försäkringsförmedlare gör något han inte ska, då är det inte längre försäkringsförmedling i lagens mening, och då ska försäkringen inte gälla. Det skulle på ett elegant sätt skära bort en stor del av exponeringen.

Man har en föreställning att ansvarsförsäkring ska säkra konsumentskyddet, men jag ser inte riktigt hur. Det enda som är säkert är att konsumenten får en motpart som är maximalt resursstark och skrupelfri.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.